aktuality

Leden 2018

16. 1. 
Vedoucí pracovníci mateřských i základních škol v ORP byli seznámeni s možností zařazení aktivit do 4. části MAP II - Implementace. Žádáme je o vyplnění dotazníku zájmu do 21. ledna 2018.

6. 1.
Připravujeme pro vás další akce. Přidáváme je průběžně. Sledujte aktivity. 

5. 1.
V současné době probíhá příprava projektu MAP II rozvoje vzdělávání v území ORP Slavkov u Brna. Oslovujeme školy, obce, probíhají schůzky na téma implementace. Bližší informace získají vedoucí škol na plánovaných setkáních - mateřské školy v pondělí 8. ledna ve 13.00, základní školy v úterý 16. ledna ve 14.00. Obě schůzky se budou konat v zasedací místnosti radnice ve Slavkově u Brna.    

5. 1.
Na úterý 30. ledna 2018 je plánováno 6. jednání řídícího výboru, které se bude konat v 16.15 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Slavkově u Brna. 

4. 1.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 na podporu vzdělávání v regionálním školství v roce 2018.
Modul 1 - Podpora přípravy a tvorby výukových materiálů s přidanou didaktickou hodnotou k aktuálním společenskovědním tématům, nebo k novým poznatkům v oblasti přírodních věd
Modul 2 - Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky
Modul 3 - Prezentace výsledků práce dětí a žáků nebo pedagogických pracovníků (přehlídky, festivaly), včetně akcí soutěžního charakteru

Prosinec 2017

Vyhlášené výzvy:
1. 12. - Tři dotační výzvy MŠMT - oblast sportu dětí a mládeže - Repre, Talent, Můj klub
6. 12. - Rozvojový program MŠMT - navýšení kapacit školských poradenských zařízení
8. 12. - MAS Slavkovské bojiště - Prorodinná opatření - příměstské tábory, dětské skupiny, školní kluby. Příjem žádostí od 8. 12. 2017 od 8:00 do 31. 1. 2018 do 12:00

15. 12.

Šablony pro neziskové organizace
V současné době se otvírá možnost pro získání finančních prostředků pro činnost neziskových organizací věnujících se dětem. Pro NNO je lákavé především to, že se jedná o zjednodušené projekty, tzv. šablony, které jsou po administrativní stránce dostupné i malým organizacím.  V tuto chvíli probíhá průzkum zájmu ze strany neziskových organizací. Jedná se o 5 zamýšlených šablon. 
Více informací najdete na tomto webu. 

12. 12.
Do aktivity Technika do školních družin se zapojily také družiny z Holubic a Velešovic. Jak si vedou v Křenovicích a Nížkovicích se dozvíte zde.  

Listopad 2017

30. 11. 
MAS Slavkovské bojiště připravuje svoji první výzvu z Operačního programu Zaměstnanost. Výzva je zaměřena na podporu osob pečující o malé děti, osob vracející se na trh práce po návratu z mateřské a rodičovské dovolené, také na příměstské (přívesnické) tábory. Vyhlášení výzvy bude 8. 12. 2017, příjem žádostí o dotaci pak bude ukončeno 31.1.2018. První školení pro žadatele se koná 11. prosince v 15.30 v sále obecní hospody v Hruškách u Slavkova.

Více informací o výzvě najdete na webu MAS

5. 11.
Slavkovské školy v médiích:
Ve středu 18. října se konalo slavnostní otevření přístavby Základní školy Tyršova, ve které se nachází nové třídy a zázemí (sborovny, sklady, sociální zařízení, dílna pro technicko-manuální výchovu). Více informací najdete například na webu Slavkova.  
Na téma kvality ovzduší ve škole hovořil v pořadu České televize - Studio 6 Víkend pan ředitel Základní školy Komenského, Vladimír Soukop. (Celý příspěvek zde.) Více o projektu, do kterého je škola zapojena, najdete také na těchto stránkách. 

Říjen 2017

27. 10.
Doplňující informace k semináři ČŠI, který se bude konat ve čtvrtek 9. listopadu. Z kapacitních důvodů byla pozastavena možnost přihlašování na akci a změněno místo konání. Akce se bude konat v Divadelním sále zámku Slavkov u Brna.

18. 10. 
Spolupracujeme s ANNO JMK, s Asociací nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje. Základní informace o ANNO najdete také na našem webu.

17. 10.
Slavnostní otevření přístavby Základní školy Tyršova ve Slavkově se uskuteční ve středu 18. října v 17 hodin. 

10. 10.
Přidali jsme informace o akcích minulého týdne. Úspěšný byl Den řemesel pro děti základní školy. Zajímavosti z této akce najdete v uskutečněných akcích. 

Září 2017

30. 11. 
Připravujeme akce do akčního plánu pro rok 2018. Podněty, které budou v souladu se strategickým rámcem, je možné zaslat na slavkovsko@seznam.cz. 

29. 11.
Šablony
Odpovědi na často kladené otázky k šablonám najdete na
tomto webu... 

14. 11.
Doporučujeme si přečíst:
MAS Slavkovské bojiště má k 8. 11. 2017 schválenou strategii rozvoje svého území na období do konce roku 2023. Částka, která bude přerozdělena do území na projekty konkrétních žadatelů, je cca 117 milionů Kč. Více informací... 

13. 11. 
Stáhněte si a přečtěte informace pro ředitele škol k možnosti nákupu pomůcek a vybavení z výzev OP VVV na tzv. šablony. Zde. 

20. 10.
Sejdeme se s vedoucími pracovníky škol v ORP Slavkov u Brna...
- pondělí 23. 10. ve 14.00 - s řediteli škol základních - Základní škola Tyršova, Slavkov
- pondělí 30. 10. ve 14.00 - s ředitelkami a vedoucími učitelkami škol mateřských - Slavkov u Brna, radnice

13. 10.
Proměna vzdělávání musí začít u přípravy učitelů...
Touto pravdivou větou vás uvítají webové stránky www.otevreno.org. Stránky patří studentům pedagogických fakult v naší republice, tedy i v Brně, kteří usilují o inovaci ve své výuce. A že to myslí vážně, se dozvíte ihned v jednom z příspěvků z Brna. 

11. 10.

Zájemce zveme na XXI. veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí, který se uskuteční v úterý 19. října od 9.30 do 17 hodin v Integrované střední škole ve Slavkově u Brna. Pozvánka ke stažení. 

6. 9. 
Byla vyhlášena výzva č. 16/2017 s podporovanou aktivitou Rekonstrukce a vybavení  ... a jiných zařízení pro účely EVVO ("Přírodní zahrady").
Pod tímto odkazem najdete základní informace. 
Zajímavý článek s odkazy na doporučené materiály najdete na stránkách Státního fondu životního prostředí ČR. 
... a pokud chcete vidět zahrady v praxi a inspirovat se, čtěte naši pozvánku. 

29. 9.
Čeká nás říjen plný akcí; pro pedagogy mateřských, základních škol, pro vedoucí pracovníky i zástupce obcí nebo neziskových organizací, pro děti i jejich rodiče nebo prarodiče. Prohlédněte si naši sekci AKTIVITY a vybírejte. 

Prázdninové aktuality

22. 8. 
Pro nový školní rok jsme pro vás připravili mnoho zajímavých akcí. Informace o nich postupně přidáváme do sekce aktivity.

31. 7. 
Vzděláváte ve své škole cizince? NIDV pro vás připravilo portál podpory. 

3. 7.
Co je BMO a ITI?

Současná situace ukazuje, že strategické plánování nelze omezovat administrativními hranicemi měst. Existuje spousta problémů, které se dají smysluplně řešit jedině ve spolupráci města s okolními obcemi. Tento přístup je naprosto běžný a osvědčený v západoevropských zemích a navíc Evropská unie umožňuje velkým metropolím v období 2014 až 2020 využít nové přístupy ke strategickému plánování a financování jejich rozvoje.
Z těchto důvodů začalo Brno v posledních několika letech vyvíjet ve spolupráci s regionálními partnery aktivity vůči svému zázemí - byla vymezena Brněnská metropolitní oblast (BMO) a vytvořena Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI (Integrated Territorial Investments, integrované územní investice).

Na webu ITI najdete základní informace, ale také aktuální a připravované výzvy. Některé z nich se týkají školství. 

Červen 2017

30. 6.
Sledujte nás i během letních prázdnin. Přineseme vám nové informace, náměty, důležité zprávy. 

23. 6.
Uveřejňujeme celkové výsledky soutěže dvoučlenných družstev Technika pro radost. 

22.6.
MMR: Podpora obnovy rozvoje venkova v roce 2017 - Podprogram DT6 s termínem ukončení příjmu žádostí 18. 8. 2017.
DT 6 - PODPORA OBNOVY SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY (rekonstrukce, modernizace nebo vybudování školních hřišť, rekonstrukce nebo modernizace školních tělocvičen).

19. 6. 
Hledáme malotřídní základní školu se zájmem zúčastnit se od září 2017 aktivity s názvem Technika ve školních družinách. 

21. 6.
MŠMT zveřejnilo 20. 6. 2017 výzvu č. 32 Budování kapacit pro rozvoj škol  II. Čtěte na stránkách MŠMT. 

14. 6.
Informace k "šablonovým projektům"

  • Blíží se datum ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvě č. 22 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. - 30. 6. 2017.
  • Současný stav podaných žádostí v ORP Slavkov u Brna:
    ZŠ - 12 ze 16 škol, tj. 75 % z celkového počtu
    MŠ - 15 z 19 škol, tj.  79 % z celkového počtu

Květen 2017

31. 5. 
Zveme všechny na DNY SLAVKOVA. V bohatém programu si najdou své děti i dospělí.
Program na stránkách Města Slavkov u Brna i na webu veslavkove.cz

26. 5.
ZUŠ OPEN
Základní umělecká škola Františka France ve Slavkově u Brna zve na kulturní program, ve kterém se představí žáci a učitelé všech oborů:
30. květen - od 15 do 17 hodin v prostorách parku před ZUŠ. 

23. 5.
Společné jednání Řídícího výboru MAP a členů pracovních skupin se uskuteční ve čtvrtek 8. června 2017 v 15.00 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Slavkově u Brna. (program jednání)

10. 5. 
Na našem knižním blogu Doporučuji knihu byly zveřejněny další seznamy dětských knih - tentokrát pro věkovou kategorii 6 až 8 let a 10 až 12 let. Zařazení do věkových kategorií je orientační. Knihy jsme vybrali na základě doporučení knihovnic, učitelů, dětí a podle žebříčků oblíbenosti některých nakladatelství. 

9. 5.
Výstava dětských knih se uskutečnila 20. dubna v Hruškách a měla za cíl podpořit zájem rodičů o čtenářskou gramotnost jejich dětí. V případě zájmu škol je možné podobnou výstavu uspořádat ve spolupráci s knihovnami v ORP Slavkov také v dalších obcích v období září až listopad 2017.  
Domluva termínu je nutná alespoň s dvouměsíčním předstihem (slavkovsko@seznam.cz).

Duben 2017

21. 4.
Národní institut pro další vzdělávání v Brně nás požádal o pomoc při propagaci akce s názvem "Infopanel pro zřizovatele".
Základní informace najdete v přiloženém souboru.
Pozvánku na akci bude NIDV rozesílat také přímo na zřizovatele. 

11. 4.
V rámci Akčního plánu 2017 připravujeme také pilotní akce různého zaměření. Jednou z nich je výstava dětských knih pod názvem Doporučuji knihu rodičům, která se bude konat ve čtvrtek 20. dubna v základní škole v Hruškách. Více o akci najdete zde.  
Cílem akce je podpořit zájem rodiny,  pedagogoické i laické veřejnosti o čtenářskou gramotnost dětí a dětskou literaturu.

Březnové (důležité) novinky
1. Ždánický les a Politaví vyhlašují VII. ročník turnaje základních škol ve vybíjené. Turnaj je určen žákům od 1. do 4. třídy.  Přihlášky posílejte do 20. dubna 2017 na e-mail mikroregion@politavi.cz. 
pozvánka ke stažení, pravidla

2. Odstartoval pilotní projekt - Doporučuji knihu. Navštivte jeho stránky, připojte se s vašimi dětmi!

3. Navštivte Festival vzdělávání Brno 2017 - EDUSPACE. Více informací najdete na stránkách akce. 

6. 4.
Na webových stránkách MŠMT byl 31. března uveřejněn harmonogram výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na rok 2017. Ke stažení zde. 

7. 4. 
Školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka nabízí metodiku určenou pedagogům, kteří se chtějí věnovat regionální výuce. Vše o této problematice najdete na CD, které Lipka nabízí ve svém e-shopu. Pokud máte na školách zájem o seminář věnovaný regionální výuce, tvorbě regionálních učebnic, napište nám. Rádi pro školy v ORP Slavkov takovou akci uspořádáme. 

2. 4.   

Vloženy nové informace o aktivitách na duben a květen. Některé budeme průběžně doplňovat.
V současné době připravujeme další setkání jednotlivých pracovních skupin.  Jednání budou otevřená pro další zájemce z řad pedagogů, vedoucích pracovníků škol, rodičů, široké i odborné veřejnosti. Termíny najdete zde.  Přijďte se s námi zamyslet nad problémy a jejich řešením v jednotlivých oblastech. 

Omlouváme se, ale na žádost dvou škol byl změněn po rozeslání pozvánek termín schůzky vyučujících českého jazyka spojený se setkáním pracovní skupiny čtenářská gramotnost. (Viz aktivity). Opravte si ve svých kalendářích. Děkujeme za pochopení. 

Březen 2017

30. 3. 
Upozorňujeme, že setkání vychovatelek školních družin v pátek 31. března je pro nezájem škol ZRUŠENO! Přihlášena pouze 1 škola. 
Dovolujeme si setkání naplánovat znovu, a to na termín 21. dubna - opět v dopoledních hodinách. Máme pro vychovatelky zajímavé informace.  

27. 3.
Trošku z jiné oblasti
Slavkov je druhým nejlepším městem pro podnikání v Jihomoravském kraji. Přečtěte si článek. 

6. 3.
Reedukační činnost není doučování. I to se dozvěděly účastnice semináře Reedukační skupiny pro žáky s SPU na základních školách. 

3. 3.
Připomínáme, že žádosti pro Šablony - MŠ a ZŠ I je možné podávat do 31. 6. 2017. Graf zobrazující průběžný přehled v čerpání najdete na stránkách MŠMT.

5. 3.
Víte, jak pracují lesní školky?
Máte možnost to zjistit. Pozořický Dětský lesní klub Stromík zve na Den otevřených vrátek (středa 8. března od 15.00).  

Únor 2017

26. 2.
Město Slavkov u Brna informovalo starosty obcí v ORP o zápisu žáků do 1. ročníků základních škol pro školní rok 2017/2018 ve Slavkově u Brna. Text dopisu zde. 

23. 2.
Děkujeme obcím a neziskovým organizacím, které zaslaly doplňující informace. Byly doplněny do seznamu neziskových organizací (spolků). 

23. 2.
Ke stažení - seznam Dotačních oblastí Jihomoravského kraje. 

23. 2.
Školám v ORP byla nabídnuta možnost zapůjčení výstavy na téma Prevence zneužívání drog u dětí. Další informace získáte u Mgr. Gabriely Vybíralové (gabriela. vybiralova@mpsv.cz). Případně využijte kontakty MAP. 

Leden 2017

26. 1
Ve středu 1. února se uskuteční koordinační setkání ředitelů škol k projektu MAP. (Slavkov, zasedací místnost MěÚ - zahájení 14.00)

25. 1.
Neziskové organizace: sledujte Dotační portál Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Informace brzy najdete také zde.

16. 1. 
NIDV v Brně přpravilo sadu seminářů pro šablony OP VVV. 

11. 1. 
Připravujeme exkurzi do polytechnické učebny v Kopřivnici. Akce je plánována na čtvrtek 9. února. Další informace zde koncem ledna. 

8. 1. 2017
Zveme zástupce neziskových organizací na schůzku, která se bude konat ve středu 25. ledna v 17.00 ve Slavkově u Brna. Informace zde.