aktuality

Říjen 2017

20. 10.
Sejdeme se s vedoucími pracovníky škol v ORP Slavkov u Brna...
- pondělí 23. 10. ve 14.00 - s řediteli škol základních - Základní škola Tyršova, Slavkov 
- pondělí 30. 10. ve 14.00 - s ředitelkami a vedoucími učitelkami škol mateřských - Slavkov u Brna, radnice

17. 10.
Slavnostní otevření přístavby Základní školy Tyršova ve Slavkově se uskuteční ve středu 18. října v 17 hodin. 

10. 10.
Přidali jsme informace o akcích minulého týdne. Úspěšný byl Den řemesel pro děti základní školy. Zajímavosti z této akce najdete v uskutečněných akcích. 

4. 10.
Ve spolupráci s Místní akční skupinou Slavkovské bojiště zveme všechny zájemce z řad vedoucích pracovníků škol a zástupců obcí, pedagogů i školských rad na seminář pod vedením PhDr. Ireny Borkovcové, MBA, ředitelky Jihomoravského inspektorátu České školní inspekce. 
Akce se uskuteční ve čtvrtek 9. listopadu v 15.00 v zasedací místnosti radnice ve Slavkově u Brna. Pozvánka ke stažení. 
Na seminář je dobré se přihlásit. 

Září 2017

18. 10.
Spolupracujeme s ANNO JMK. Tedy s Asociací nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje. 
Základní informace o ANNO najdete také na našem webu.

13. 10.
Proměna vzdělávání musí začít u přípravy učitelů...
Touto pravdivou větou vás uvítají webové stránky www.otevreno.org. Stránky patří studentům pedagogických fakult v naší republice, tedy i v Brně, kteří usilují o inovaci ve své výuce. A že to myslí vážně, se dozvíte ihned v jednom z příspěvků z Brna. 

11. 10.

Zájemce zveme na XXI. veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí, který se uskuteční v úterý 19. října od 9.30 do 17 hodin v Integrované střední škole ve Slavkově u Brna. Pozvánka ke stažení. 

2. 10.
Krajské pracoviště NIDV Brno zve zřizovatele škol k účasti na druhém Infopanelu. 
Termín: 1. listopadu od 10.00 do 14.00. 
Všechny organizační informace a možnost přihlášení naleznou zájemci zde. 

29. 9.
Čeká nás říjen plný akcí; pro pedagogy mateřských, základních škol, pro vedoucí pracovníky i zástupce obcí nebo neziskových organizací, pro děti i jejich rodiče nebo prarodiče. Prohlédněte si naši sekci AKTIVITY a vybírejte. 

6. 9. 
Byla vyhlášena výzva č. 16/2017 s podporovanou aktivitou Rekonstrukce a vybavení  ... a jiných zařízení pro účely EVVO ("Přírodní zahrady").
Pod tímto odkazem najdete základní informace. 
Zajímavý článek s odkazy na doporučené materiály najdete na stránkách Státního fondu životního prostředí ČR. 
... a pokud chcete vidět zahrady v praxi a inspirovat se, čtěte naši pozvánku. 

4. 9.
Přejeme všem vyučujícím hodné žáčky, všem rodičům pevné nervy. 
A dětem? Pohodový školní rok plný zážitků, nových informací, klidných pedagogů i rodičů a veselých kamarádů. 

Prázdninové aktuality

23. 8.
Vážíme si práce neziskových organizací. Proto pro ně připravujeme sadu vzdělávacích seminářů. Jsou vhodné nejen pro organizace pracující s dětmi do 15 let. Již nyní máme připraveny následující akce:
4. října - Jak na projekty
18. října - Účetnictví, daně a neziskové organizace
Oba semináře se budou konat ve Slavkově, bližší informace v sekci aktivity. Na listopad plánujeme seminář na téma První pomoc při práci s dětmi. 
Věříme, že oba semináře přinesou zástupcům organizací cenné informace. 

22. 8. 
Pro nový školní rok jsme pro vás připravili mnoho zajímavých akcí. Informace o nich postupně přidáváme do sekce aktivity.

31. 7.
Připravuje se tisk katalogu neziskových organizací Slavkovska. Žádáme Vás o kontrolu informací o organizacích ve vaší obci. Katalog najdete zde. 

31. 7. 
Vzděláváte ve své škole cizince? NIDV pro vás připravilo portál podpory. 

3. 7.
Co je BMO a ITI?

Současná situace ukazuje, že strategické plánování nelze omezovat administrativními hranicemi měst. Existuje spousta problémů, které se dají smysluplně řešit jedině ve spolupráci města s okolními obcemi. Tento přístup je naprosto běžný a osvědčený v západoevropských zemích a navíc Evropská unie umožňuje velkým metropolím v období 2014 až 2020 využít nové přístupy ke strategickému plánování a financování jejich rozvoje.
Z těchto důvodů začalo Brno v posledních několika letech vyvíjet ve spolupráci s regionálními partnery aktivity vůči svému zázemí - byla vymezena Brněnská metropolitní oblast (BMO) a vytvořena Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI (Integrated Territorial Investments, integrované územní investice).

Na webu ITI najdete základní informace, ale také aktuální a připravované výzvy. Některé z nich se týkají školství. 

Červen 2017

30. 6.
Sledujte nás i během letních prázdnin. Přineseme vám nové informace, náměty, důležité zprávy. 

23. 6.
Uveřejňujeme celkové výsledky soutěže dvoučlenných družstev Technika pro radost. 

21. 6.
MŠMT zveřejnilo 20. 6. 2017 výzvu č. 32 Budování kapacit pro rozvoj škol  II. Čtěte na stránkách MŠMT. 

22.6.
MMR: Podpora obnovy rozvoje venkova v roce 2017 - Podprogram DT6 s termínem ukončení příjmu žádostí 18. 8. 2017.
DT 6 - PODPORA OBNOVY SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY (rekonstrukce, modernizace nebo vybudování školních hřišť, rekonstrukce nebo modernizace školních tělocvičen).

19. 6. 
Na stránce školy, školky jsme uveřejnili důležité informace pro vedení škol Slavkovska. 

19. 6. 
Hledáme malotřídní základní školu se zájmem zúčastnit se od září 2017 aktivity s názvem Technika ve školních družinách. 

14. 6.
Informace k "šablonovým projektům"

  • Blíží se datum ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvě č. 22 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. - 30. 6. 2017.
  • Současný stav podaných žádostí v ORP Slavkov u Brna:
    ZŠ - 12 ze 16 škol, tj. 75 % z celkového počtu
    MŠ - 15 z 19 škol, tj.  79 % z celkového počtu

Květen 2017

31. 5. 
Zveme všechny na DNY SLAVKOVA. V bohatém programu si najdou své děti i dospělí.
Program na stránkách Města Slavkov u Brna i na webu veslavkove.cz

26. 5.
ZUŠ OPEN
Základní umělecká škola Františka France ve Slavkově u Brna zve na kulturní program, ve kterém se představí žáci a učitelé všech oborů:
30. květen - od 15 do 17 hodin v prostorách parku před ZUŠ. 

23. 5.
Společné jednání Řídícího výboru MAP a členů pracovních skupin se uskuteční ve čtvrtek 8. června 2017 v 15.00 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Slavkově u Brna. (program jednání)

26. 5. 
DDM Slavkov u Brna nabízí ještě několik volných míst na letním táboře v rekreačním areálu Kamínka v Roštíně. Více informací najdou zájemci na webu DDM. 

10. 5. 
Na našem knižním blogu Doporučuji knihu byly zveřejněny další seznamy dětských knih - tentokrát pro věkovou kategorii 6 až 8 let a 10 až 12 let. Zařazení do věkových kategorií je orientační. Knihy jsme vybrali na základě doporučení knihovnic, učitelů, dětí a podle žebříčků oblíbenosti některých nakladatelství. 

23. 5.
Z důvodu malého počtu přihlášených byla zrušena exkurze do zahrady přírodního stylu v mateřské škole v Hruškách. Chtěli bychom akci připravit ještě jednou, a to v podzimních měsících letošního roku. Včas oznámíme termín i zaměření akce. 

9. 5.
Výstava dětských knih se uskutečnila 20. dubna v Hruškách a měla za cíl podpořit zájem rodičů o čtenářskou gramotnost jejich dětí. V případě zájmu škol je možné podobnou výstavu uspořádat ve spolupráci s knihovnami v ORP Slavkov také v dalších obcích v období září až listopad 2017.  
Domluva termínu je nutná alespoň s dvouměsíčním předstihem (slavkovsko@seznam.cz).

9. 5.
Upozorňujeme zájemce o nabízené aktivity pořádané MAP (semináře, workshopy), že je nutné se vždy včas na akci přihlásit.
Do konce školního roku nás čekají ještě dvě akce - exkurze do zahrady mateřské školy v Hruškách a praktický seminář s názvem Jak lépe zvládat poruchy učení a chování pomocí tělovýchovných chvilek.
V popisu je vždy uvedeno, zda je registrace nutná, případně je vyznačen termín. V případě, že nemáme do tohoto termínu dostatečné množství přihlášených, musíme akci zrušit. Děkujeme za pochopení. 

Duben 2017

21. 4.
Národní institut pro další vzdělávání v Brně nás požádal o pomoc při propagaci akce s názvem "Infopanel pro zřizovatele".
Základní informace najdete v přiloženém souboru.
Pozvánku na akci bude NIDV rozesílat také přímo na zřizovatele. 

11. 4.
V rámci Akčního plánu 2017 připravujeme také pilotní akce různého zaměření. Jednou z nich je výstava dětských knih pod názvem Doporučuji knihu rodičům, která se bude konat ve čtvrtek 20. dubna v základní škole v Hruškách. Více o akci najdete zde.  
Cílem akce je podpořit zájem rodiny,  pedagogoické i laické veřejnosti o čtenářskou gramotnost dětí a dětskou literaturu.

Březnové (důležité) novinky
1. Ždánický les a Politaví vyhlašují VII. ročník turnaje základních škol ve vybíjené. Turnaj je určen žákům od 1. do 4. třídy.  Přihlášky posílejte do 20. dubna 2017 na e-mail mikroregion@politavi.cz. 
pozvánka ke stažení, pravidla

2. Odstartoval pilotní projekt - Doporučuji knihu. Navštivte jeho stránky, připojte se s vašimi dětmi!

3. Navštivte Festival vzdělávání Brno 2017 - EDUSPACE. Více informací najdete na stránkách akce. 

6. 4.
Na webových stránkách MŠMT byl 31. března uveřejněn harmonogram výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na rok 2017. Ke stažení zde. 

7. 4. 
Školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka nabízí metodiku určenou pedagogům, kteří se chtějí věnovat regionální výuce. Vše o této problematice najdete na CD, které Lipka nabízí ve svém e-shopu. Pokud máte na školách zájem o seminář věnovaný regionální výuce, tvorbě regionálních učebnic, napište nám. Rádi pro školy v ORP Slavkov takovou akci uspořádáme. 

2. 4.   

Vloženy nové informace o aktivitách na duben a květen. Některé budeme průběžně doplňovat.
V současné době připravujeme další setkání jednotlivých pracovních skupin.  Jednání budou otevřená pro další zájemce z řad pedagogů, vedoucích pracovníků škol, rodičů, široké i odborné veřejnosti. Termíny najdete zde.  Přijďte se s námi zamyslet nad problémy a jejich řešením v jednotlivých oblastech. 

Omlouváme se, ale na žádost dvou škol byl změněn po rozeslání pozvánek termín schůzky vyučujících českého jazyka spojený se setkáním pracovní skupiny čtenářská gramotnost. (Viz aktivity). Opravte si ve svých kalendářích. Děkujeme za pochopení. 

Březen 2017

30. 3. 
Upozorňujeme, že setkání vychovatelek školních družin v pátek 31. března je pro nezájem škol ZRUŠENO! Přihlášena pouze 1 škola. 
Dovolujeme si setkání naplánovat znovu, a to na termín 21. dubna - opět v dopoledních hodinách. Máme pro vychovatelky zajímavé informace.  

27. 3.
Trošku z jiné oblasti
Slavkov je druhým nejlepším městem pro podnikání v Jihomoravském kraji. Přečtěte si článek. 

6. 3.
Reedukační činnost není doučování. I to se dozvěděly účastnice semináře Reedukační skupiny pro žáky s SPU na základních školách. 

3. 3.
Připomínáme, že žádosti pro Šablony - MŠ a ZŠ I je možné podávat do 31. 6. 2017. Graf zobrazující průběžný přehled v čerpání najdete na stránkách MŠMT.

5. 3.
Víte, jak pracují lesní školky?
Máte možnost to zjistit. Pozořický Dětský lesní klub Stromík zve na Den otevřených vrátek (středa 8. března od 15.00).  

Únor 2017

26. 2.
Město Slavkov u Brna informovalo starosty obcí v ORP o zápisu žáků do 1. ročníků základních škol pro školní rok 2017/2018 ve Slavkově u Brna. Text dopisu zde. 

23. 2.
Děkujeme obcím a neziskovým organizacím, které zaslaly doplňující informace. Byly doplněny do seznamu neziskových organizací (spolků). 

23. 2.
Ke stažení - seznam Dotačních oblastí Jihomoravského kraje. 

23. 2.
Školám v ORP byla nabídnuta možnost zapůjčení výstavy na téma Prevence zneužívání drog u dětí. Další informace získáte u Mgr. Gabriely Vybíralové (gabriela. vybiralova@mpsv.cz). Případně využijte kontakty MAP. 

Leden 2017

26. 1
Ve středu 1. února se uskuteční koordinační setkání ředitelů škol k projektu MAP. (Slavkov, zasedací místnost MěÚ - zahájení 14.00)

25. 1.
Neziskové organizace: sledujte Dotační portál Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Informace brzy najdete také zde.

16. 1. 
NIDV v Brně přpravilo sadu seminářů pro šablony OP VVV. 

11. 1. 
Připravujeme exkurzi do polytechnické učebny v Kopřivnici. Akce je plánována na čtvrtek 9. února. Další informace zde koncem ledna. 

8. 1. 2017
Zveme zástupce neziskových organizací na schůzku, která se bude konat ve středu 25. ledna v 17.00 ve Slavkově u Brna. Informace zde.