věnujeme se dětem

Vážíme si práce neziskových organizací. Proto pro ně připravujeme sadu vzdělávacích seminářů. Jsou vhodné nejen pro organizace pracující s dětmi do 15 let. Již nyní máme připraveny následující akce:
4. října - Jak na projekty
18. října - Účetnictví, daně a neziskové organizace
Bližší informace v sekci aktivity. Věříme, že oba semináře přinesou zástupcům organizací cenné informace. 
Na listopad plánujeme seminář na téma První pomoc při práci s dětmi. 

Chceme také informovat o možnostech zajímavých aktivit, kroužků, sdílet informace. Proto zveme všechny zájemce do Heršpic na akci Jak na elektrohrátky?
Bude se jednat o ukázku elektrotechnického kroužku pro děti. Možná přinese inspiraci právě pro vás.  


3. pracovní verze seznamu neziskových organizací ke stažení  zde.

Máte připomínky , doplnění? Vyplňte dotazník o vaší organizaci!


Dny Slavkova - 3. červen 2017 - (mini)veletrh zájmových organizací

Schůzka s pracovním názvem "Spolupracujeme s domečky" se konala ve středu 3. května

Označením "domeček" myslíme nejen neziskové organizace, které se věnují předškolním dětem i žákům I. stupně základní školy, ale také skupiny rodičů, které mají o spolupráci zájem. 

Připravujeme spolupráci například v následujících oblastech: vzdělávací akce pro rodiče dětí, aktivity pro předškolní děti, rozvoj čtenářství a zájmu o matematiku u dětí do 10 let věku, aktivity pro nadané děti, technické kroužky a příprava jejich vedoucích. Spolupráci v těchto oblastech bychom chtěli rozvíjet hlavně od září 2017. Některé aktivity připravujeme již nyní, nad dalšími uvažujeme.

V současné době připravujeme konkrétní podobu spolupráce s organizacemi, které mají o ni zájem. 

Setkání zástupců neziskových organizací ORP Slavkov u Brna se konalo ve středu 25. ledna 2017  

Materiály z akce, seznam dotačních titulů Jihomoravského kraje a další informace byly zaslány na kontaktní adresy neziskových organizací.