školy, školky - děti, žáci

Příprava akčního plánu pro rok 2018 a aktivit školek, škol a dalších subjektů v ORP Slavkov.
Pro zaslání návrhů realizačnímu týmu MAP využijte online formulář "návrhy aktivit". 

Odkaz "školy školám" vás seznámí s nabídkou spolupráce pro školy.