Aktivity pro mateřské školy v roce 2022

Mateřským školám nabízíme následující workshopy pro druhé pololetí školního rok 2021/2022. 
Termíny je nutné domluvit s Mgr. Patrikem Hrozkem na telefonním čísle 776 644 046, nebo na map2slavkov@seznam.cz.

Hřebíčky a kladívko

Popis aktivity:

Workshop bude první technickou aktivitou pro předškoláky s cílem prakticky jim představit práci s různými materiály, seznámit je s pracovním nářadím. Děti si v rámci tohoto workshopu nacvičí zatloukání a vytahování hřebíků, budou pracovat pod vedením lektora a za doprovodu pedagogů.

Bude dbáno na bezpečnost dětí, proto se doporučují skupiny max. po 12 dětech (jiný počet po dohodě). V rámci tohoto workshopu si děti dle časových možností za pomocí předpřipravené šablony mohou vytvořit také vlastní výrobek. 

Termín: leden 2022

Délka trvání: přibližně 60 minut

Program:

1. Seznámení s pracovním nářadím, bezpečnost při práci
2. Nácvik zatloukání hřebíků různých typů
3. Práce s předpřipravenou šablonou - dle časových možností
4. Výstavka jednotlivých výrobků


Na akci je nutné jednotlivé třídy registrovat a uvést počty dětí, především kvůli přípravě materiálu. Další informace podá a registraci přijímá          Mgr. Patrik Hrozek - map2slavkov@seznam.cz, tel. 776 644 046

Materiál a nářadí zajišťuje realizační tým MAP II.  

Abeceda s robotem - příběhy zvířátek

  • workshop pro mateřské školy s knihou Aleny Schejbalové a roboty Ozoboty 
  • vhodné pro děti předškolního oddělení

Popis aktivity:

Zábavně vzdělávací program s roboty Ozoboty pro děti předškolního oddělení. Děti se seznámí s miniaturními roboty, kteří dokáží sledovat čáru a reagovat na různé příkazy za pomocí fixů a papíru. Děti budou pracovat ve skupinkách, pod dohledem lektora a pedagogů. 

Maximální množství dětí ve skupině je 24. Není vhodné pro mladší děti.

Termíny: únor a březen 2022

Délka trvání: cca 45 minut 

Na akci je nutné se přihlásit. 


Informace k jednotlivým programům podá P. Hrozek (map2slavkov@seznam.cz, tel. 776 644 046).

Aktivity jsou financovány z projektu MAP II, pro účastníky jsou zdarma.