asistentky v mateřských školách

V rámci celoročního setkávání asistentek a vyučujících mateřských škol připravujeme ve školním roce 2019/2020 několik seminářů, praktických workshopů. Budou věnovány jak problémům dětí, rozvoji jejich komunikačních schopností, tak spolupráci asistenta a pedagoga, i rozvoji gramotností u dětí. 

Jak přistupovat k dítěti s problematickým chováním

seminář určený především pro asistentky a vyučující mateřských škol, ale také pro zájemce z řad vyučujících škol základních, z řad rodičů i široké veřejnosti

Termín: úterý 15. října 2019

Čas: 15:00-17:00
Místo: Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, zasedací místnost radnice

Lektorka: Mgr. Blanka Závodníková - psycholog vzdělávací instituce PMeduca

Obsahově se seminář bude věnovat následujícím tématům:
- základní typy výchovných stylů, nevhodné rodičovské přístupy a riziko pro vývoj dítěte
- rozdíl mezi problémovým chováním a poruchou chování
- nejčastější typy problémového chování
- zásady pozitivní komunikace a další 

Registrace do 10. října 2019 je nutná z organizačních důvodů. Přihlašovací formulář naleznete zde.
Další informace: J. Schovancová (slavkovsko@seznam.cz). Seminář je financován z projektu MAP II, pro účastníky je zdarma. 

8. ledna 2020 - 13.00 - Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností u dětí předškolního věku
Lektorky: Helena Kolbábková, Lenka Ondáková