asistentky v mateřských školách

V rámci celoročního setkávání asistentek a vyučujících mateřských škol připravujeme ve školním roce 2019/2020 několik seminářů, praktických workshopů. Budou věnovány jak problémům dětí, rozvoji jejich komunikačních schopností, tak spolupráci asistenta a pedagoga, i rozvoji gramotností u dětí. 

Semináře jsou financovány z projektu MAP II, pro účastníky jsou zdarma. 

1. Jak přistupovat k dítěti s problematickým chováním

seminář určený především pro asistentky a vyučující mateřských škol, ale také pro zájemce z řad vyučujících škol základních, z řad rodičů i široké veřejnosti

Termín: náhradní termín za zrušenou akci - úterý 10. 12. 
(na akci je možné se nově přihlašovat)

Čas: 15:00-17:00
Místo: Slavkov u Brna, Palackého nám.,  zasedací místnost radnice

Lektorka: psycholog vzdělávací instituce PMeduca

Obsahově se seminář bude věnovat následujícím tématům:
- základní typy výchovných stylů, nevhodné rodičovské přístupy a riziko pro vývoj dítěte
- rozdíl mezi problémovým chováním a poruchou chování
- nejčastější typy problémového chování
- zásady pozitivní komunikace a další 

Další informace: J. Schovancová (slavkovsko@seznam.cz). 


2. Spolupráce asistenta a pedagoga v mateřské škole

Termín:
středa 27. listopadu 2019
14.00 až 16.00


lektorka: Silvie Pernicová Trnková, vedoucí učitelka MŠ Hrušky
místo: Město Slavkov u Brna, zasedací místnost

Registrace: 
Registrace je nutná z organizačních a kapacitních důvodů. 
Děkujeme za nahlášení účasti do 22. listopadu 2019 přes registrační formulář, případně zašlete zprávu na slavkovsko@seznam.cz. Děkujeme. 

Program:
asistent pedagoga a jeho zařazení v legislativě
postavení a úloha asistenta pedagoga v mateřské škole
spolupráce asistenta pedagoga s učitelem
denní režim asistenta pedagoga v mateřské škole
práce asistenta pedagoga s dětmi se SVP

3. Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností u dětí předškolního věku
středa 8. ledna 2020: 13.00 až 15.30
lektorky: Helena Kolbábková, Lenka Ondáková 
místo: Město Slavkov u Brna, zasedací místnost

Program:

  • vývoj řeči u dítěte předškolního věku
  • dechová cvičení
  • artikulační cvičení
  • nápodoba zvuků
  • názorné pomůcky a videa k daným tématům