budeme čtenáři

jedná se o aktivity pro kolektivy žáků 1. ročníků s cílem podpořit zájem o knihu u nejmenších - budoucích čtenářů

Časový program pro školní rok 2019/2020:

  • září, říjen - seznámení s knihou, knihovnou
  • prosinec, leden - čteme knihu Teta to plete - Ivona Březinová
  • leden, únor - čteme knížku Já Baryk - František Nepil
  • březen - čteme dobrodružnou knížku
  • duben - návštěva knihovny - aktivity v knihovně
  • květen - beseda s paní spisovatelkou

Úkol: Házej dvěma kostkami a sečti počet bodů. Odpověz na otázku. 

Zkuste si se svými dětmi vyplnit pracovní list "pohádky".