budeme čtenáři

jedná se o aktivity pro kolektivy žáků 1. ročníků s cílem podpořit zájem o knihu u nejmenších - budoucích čtenářů

Časový program pro školní rok 2020/2021:

  • leden - seznámení s knihou, knihovnou
  • leden, únor - čteme knihu Teta to plete - Ivona Březinová
  • březen - čteme knížku Já Baryk - František Nepil
  • duben - čteme dobrodružnou knížku
  • květen - návštěva knihovny - aktivity v knihovně
  • červen - závěrečná aktivita pro třídy, dle počtu přihlášených tříd

Ukázkový úkol: Házej dvěma kostkami a sečti počet bodů. Odpověz na otázku.