budeme čtenáři

jedná se o aktivity pro kolektivy žáků 1. ročníků s cílem podpořit zájem o knihu u nejmenších - budoucích čtenářů

Časový program pro školní rok 2020/2021:

 • leden - přihlašování tříd, komunikace s vyučujícími
 • únor - seznámení s knihou, knihovnou
 • únor, březen - čteme knihu Teta to plete - Ivona Březinová
 • duben - čteme knížku Já Baryk - František Nepil
 • květen - čteme dobrodružnou knížku
 • červen - závěrečná aktivita pro třídy

Přihlášení do aktivity

Z organizačních důvodů je nutné třídu do aktivity přihlásit nejpozději do 28. ledna 2021. Následně vás budeme kontaktovat.

Možnosti:

 • Přes registrační formulář na této stránce.
 • Zaslání e-mailu na slavkovsko@seznam.cz (nutno zaslat - škola, jméno vyučujícího, počet dětí ve třídě).

Co můžete očekávat?

 • Na děti čeká plnění "čtenářských" úkolů ve třídě, připraveno je seznámení s knihami, úkoly "na doma", společné aktivity pro děti a rodiče.
 • V průběhu aktivity jsou pro pedagogy připraveny různé podpůrné aktivity (např. seznam vhodné literatury, ukázka aktivit pro nečtenáře, webinář s knihovnicí Marikou Zadembskou)
 • Závěrečná aktivita - pro třídu za úspěšné absolvování aktivit bude pro malé čtenáře připravena pohádková cesta, nebo jiná aktivita (dle konkrétní situace ve školství).
 • Zařazení úkolů do výuky a jejich plnění záleží na vyučujících. 
 • Program se může změnit v závislosti na protiepidemické situaci ve školách. Snažíme se ale aktivity přizpůsobit.

Ukázkový úkol do třídy i "na doma"
Házej dvěma kostkami a sečti počet bodů. Odpověz na otázku.