Rozvoj žákovských gramotností ve vzdělávání na základních školách

Seminář je určen pro vedoucí pracovníky a vyučující na základních školách, pro rodiče, veřejnost, členy školských rad - pro zájemce o tuto problematiku. 

Termín: úterý 22. října 2019

Čas: 14:00-16:00
Místo: zasedací místnost MÚ Slavkov u Brna, Palackého nám. 65

Seminář povede Mgr. Lenka Zedková, ředitelka Jihomoravského inspektorátu ČŠI.

Budou prezentovány výsledky testování českých žáků, zejména ve čtenářské a matematické gramotnosti, i náměty, jak jednotlivé gramotnosti rozvíjet.

Registrace do 10. října 2019 je nutná z organizačních důvodů. Přihlašovací formulář naleznete zde.

Další informace: J. Schovancová (slavkovsko@seznam.cz).  Seminář je pro účastníky je zdarma.


Uvedené grafy jsou zveřejněny v materiálu ČŠI - Shrnutí hlavních zjištění
Úroveň gramotností žáků na ZŠ a SŠ ve školním roce 2017/2018