den řemesel

KOS Křenovice, z.s a Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
zvou 
pedagogické pracovníky, zástupce neziskových organizací a obcí na akci plnou inspirace

Den řemesel pro žáky základní školy Křenovice

Termín: pátek 6. října 2017

Čas: 9:00-13:00

Místo: Křenovice, společenský sál na Václavské ulici

Pedagogové i ostatní zájemci se mohou přijet inspirovat kdykoliv během dopoledne. Akce je určena pouze pro učitele bez žáků! S projektem, jeho výstupy, s možností spolupráce s řemeslníky zájemce seznámí členové výboru KOS Křenovice J. Schovancová a V. Bartáková. 

Na tuto akci budou v následujících měsících navazovat další aktivity pro děti, které KOS Křenovice pořádá v rámci projektu Řemesla pro 21. století. Výstupy budou mimo jiné pracovní listy věnující se různým tradičním řemeslům a adresář komunity řemeslníků, kteří s KOS Křenovice spolupracují. Tyto materiály budou k dispozici školám v ORP Slavkov a dalším zájemcům v květnu 2018.

Další informace: J. Schovancová (slavkovsko@seznam.cz). 

Proč akci navštívit?

KOS Křenovice společně s řemeslníky a milovníky tradičních řemesel připravili pro všechny ročníky základní školy v Křenovicích zajímavé projektové dopoledne, během kterého se žáci seznámí s různými tradičními řemesly a některé z nich si v připravených dílnách také vyzkouší.
Jedná se o: 
· košíkářství, 
· kovářství, 
· drátování, 
· výroba ručního papíru a práce s ním,
· ruční výroba svíček, 
· výroba keramiky a točení na hrnčířském kruhu, 
· zdobení kraslic slámou, 
· řezbářství, 
· zpracování lnu a výroba látek, 
· práce se sklem a pryskyřicí.