Digitalizace mateřinek

zveme na setkání mateřských škol v ORP Slavkov u Brna s názvem
využití investic do digitalizace mateřinek 

Program

1. Pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí (podmínky, možnosti, aj.)
2. Ukázky konkrétních pomůcek a jejich využití
3. Jak na IT v MŠ
4. Diskuse a řešení dalších otázek týkajících se chodu MŠ

Termín: čtvrtek 21. dubna 2022
Čas: od 13.30

Místo: zasedací místnost radnice ve Slavkově u Brna, Palackého náměstí 65

Setkání povede J. Schovancová. Mateřinky z ORP Slavkov se na akci nemusí přihlašovat. Těšíme se na setkání. 
Ostatní zájemci pište na slavkovsko@seznam.cz 

Národní plán obnovy - učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence v MŠ pro 2022