Jak na elektrohrátky?

Seminář (ukázková hodina elektrotechnického kroužku) je určena pro zájemce z řad neziskových organizací, pedagogických pracovníků, rodičů i představitelů obcí.
Akce je organizována ve spolupráci s Centrem Ententyky, Heršpice.  

Termín: středa 8. listopadu 2017

Čas: 15.30 -17.00

Místo: Centrum Ententyky Heršpice - herna, prostory OÚ (mapa)

Akcí nás bude provázet vedoucí kroužku a Mgr. Bc. Lucie Štefánková.

Počet míst: 8 - ještě jsou 3 volná místa!

Registrace: Děkujeme za nahlášení účasti do 30. října (zasláním zprávy na slavkovsko@seznam.cz nebo přes registrační formulář na webu). Přihlášení je nutné z důvodu omezeného počtu míst a z důvodu domluvy případné společné dopravy ze Slavkova.

Další informace: J. Schovancová (slavkovsko@seznam.cz).
Seminář je financován z projektu MAP, pro účastníky je zdarma. 

O akci:

Cílem kroužku "Elektrohrátky", který mohou navštěvovat děti v Centru Ententyky v Heršpicích, je seznámit je přiměřenou formou s elektrotechnikou, robotikou a programováním. Děti v kroužku pracují s elektrotechnickou stavebnicí Boffin, což tvoří největší část programu schůzek. Stavebnice podněcuje zájem dětí; samostatně řeší různé úkoly, jsou motivovány různými praktickými úkoly, učí se znát elektrotechnické součástky. Dále děti pracují s robotem Ozobotem, kterému zadávají různé příkazy podle úkolů, které dostávají. Činnost je pro děti velmi zajímavá. Kroužek je určen dětem od 5 let.

Účastníci akce budou moci sledovat práci s dětmi, prohlédnout si stavebnice, a tak se inspirovat.

Pokud máte ve své organizaci, škole, družině, vesnici zájemce o práci s dětmi v oboru elektrotechniky, doporučte mu tuto akci!