Putovní Merkur II

POLYTECHNICKÁ SOUTĚŽ pro školní družiny


Soutěž proběhne v úterý 7. června 2022 v prostorách ZŠ Němčany.

Popis aktivity:

Aktivita je určena pro družstva, která se ve školních kolech soutěže Putovní Merkur umístila na 1. a 2. místě. Je možné do družstva doplnit náhradníka za nepřítomného člena. Tým může být až tříčlenný, složený z žáků 1.-5. tříd. Soutěžící budou mít za úkol postavit libovolný model ze stavebnice Merkur, mohou využít připravené návody, případně budou moci zapojit vlastní fantazii a vymyslet originální prototyp. Při závěrečném hodnocení bude přihlédnuto k vlastní prezentaci modelu, zejména jeho funkcím, možnosti využití v praxi a věkovému složení skupiny. 

Časový harmonogram:

  • od 7:45 příjezd, příprava, prezence družstev

  • v 8:30 zahájení soutěže

  •  8:30 až 10:00 soutěž, přestávka

  • 10:30 vyhodnocení

Důležité informace
Přihlášku družstev do soutěže zašlete do 31. 5. 2022 na e-mail:
map2slavkov@seznam.cz, nebo je možné přihlásit se přímo u hlavního organizátora Patrika Hrozka (tel. 776 644 046).
Občerstvení pro účastníky zajištěno, dopravu si zajišťují školy. Je možné využít autobusovou linku č. 630.
Po dohodě s P. Hrozkem je možné zahájení soutěže posunout z důvodu příjezdu autobusových linek.