jak napsat projekt

Seminář je určen pro zájemce z řad neziskových organizací, obcí i ostatní veřejnosti.

Termín: středa 4. října 2017

Čas: 17.00 -19.00

Místo: Radnice, Slavkov u Brna, zasedací místnost

Přednášející: Mgr. Bc. Lucie Štefánková

Registrace: Děkujeme za nahlášení účasti do 30. září (zasláním zprávy na slavkovsko@seznam.cz nebo přes registrační formulář na webu). Přihlášení je nutné z důvodu případné změny termínu.
Počet míst není omezen.

Další informace: J. Schovancová (slavkovsko@seznam.cz).

Seminář je financován z projektu MAP, pro účastníky je zdarma. 

Program semináře:

Definice pojmů - projekt, projektový management, investiční projekt, neinvestiční projekt, cílová skupina, udržitelnost projektu
Tvorba projektového záměru, příklad projektu - cíl, cílová skupina, aktivity projektu, výstupy, harmonogram, realizační tým, rozpočet, analýza problému
Dotační, grantová řízení - dotace x grant, nadace a nadační fondy, samospráva, státní správa, strukturální fondy EU
Dotazy