Jak lépe zvládat poruchy učení a chování pomocí tělovýchovných chvilek

Praktický seminář je určen vyučujícím mateřských škol, I. stupně škol základních, asistentům pedagoga a rodičům.  

Termín: pátek 2. června 2017

Čas: 9:00-14:00

Místo:
Dům dětí - Křenovice u Slavkova, Svárovská ulice

Lektorka: Mgr. Šárka Pantůčková

Registrace: nutná do 22. května (zasláním zprávy na slavkovsko@seznam.cz nebo přes registrační formulář na www.map-slavkov.cz). 

Počet míst: KAPACITA NAPLNĚNA!!!

Další informace: J. Schovancová (slavkovsko@seznam.cz). 

O semináři

Příčinou mnoha problémů v učení a chování mohou být přetrvávající primární reflexy. Jedná se například o problémy při psaní, čtení, dysproblémy, logopedické i ortopedické vady.

Ve Wikipedii zjistíte, že primární nebo také novorozenecké a kojenecké reflexy jsou automatické vrozené reakce na prostředí a podněty, které pomáhají novorozenci přežít. Uvádí se, že miminko je vybaveno sadou až 27 různých reflexů; některé z nich jsou velmi důležité. Když splní svůj úkol, musí být nahrazeny vyššími mozkovými funkcemi. Někdy mohou ale některé přetrvat i do vyššího věku a postihují např. smyslové vnímání, koordinaci pohybů, mají vliv na schopnosti učení a ovlivňují i život v dospělosti.

Během semináře nás lektorka uvede do problematiky, seznámí s možnými symptomy přetrvávajících reflexů, představí jednoduché cviky, které napodobují pohyby miminka - tedy pohyby vyvolané primárními reflexy. Pravidelné cvičení těchto cviků umožní správnou kontrolu fungování těla, potlačí se přetrvávající primární reflexy a mohou zmizet související potíže (výukové i v chování). Cviky mohou být zařazovány během výuky jako tělovýchovné chvilky. Účastníci si vše prakticky vyzkouší, proto doporučujeme sportovní oděv. 

Těšíme se na setkání!