kniha povídek a příběhů Slavkovska

Kreslíme obrázky do knihy povídek a příběhů Slavkovska  
Ilustrujeme knihu povídek a příběhů Slavkovska

Připravujeme vydání sebraných povídek, příběhů Slavkovska pro základní školy. Co ale potřebujeme, to jsou ilustrace, jednoduché ilustrace k jednotlivým příběhům. Nabízíme dětem ze škol z ORP Slavkov u Brna možnost podílet se na ilustrování knihy. Jedná se o dvě aktivity, pro děti z I. stupně a pro žáky stupně II. 


Hlavním důvodem pro vznik materiálu byla podpora čtenářské gramotnosti u dětí základních škol s důrazem na místně zakotvené učení. Hlavním, i když ne jediným, zdrojem byl první díl knihy Pověsti, paměti a příhody z Bučovska, Slavkovska a Vyškovska. Materiál do knihy sebral pan Alois Procházka, vlastenec, učitel, archeolog, jehož život je také spjatý se Slavkovskem. Pověsti byly vydány v roce 1941.

Připravujeme dvě varianty, jednodušší - s mírně upravenými texty - pro děti z I. stupně. Variantou druhou jsou plná znění příběhů, určená žákům II. stupně. 

Jak na ilustrace?

Je na vyučujících, rodičích nebo žácích samotných, kterou z povídek si k ilustraci vyberou. Obrázky mohou být vytvořeny libovolnou technikou a na výkresu o velikosti A5 (se jménem autora, názvem povídky a názvem školy na zadní straně). 
Z obrázků pak vybereme zajímavé ilustrace k jednotlivým příběhům. Chceme vybrat co nejvíce z nich, vytvořit několik verzí knihy. Třídy, které se aktivity zúčastní, získají výtisky knihy pro svoji školu. Pokud se zúčastní rodiny, odměníme i je.
Školy, třídy, jednotlivci mohou v průběhu března a dubna kontaktovat Jitku Schovancovou (slavkovsko@seznam.cz, tel. 602 763 683, případně přes formulář na této stránce) a domluvit předání ilustrací. Uzávěrka je stanovena na 30. duben 2021.

Kreslíme obrázky - aktivita pro I. stupeň

Ilustrujeme knihu - aktivita pro II. stupeň

  • U všech 20 zjednodušených povídek najdete označení obtížnosti, od dvou do 5 hvězdiček, od jednodušších příběhů po ty obtížnější.
  • Děti mohou ilustrovat i více povídek. 
  • Pracovní verze knihy obsahuje 20 povídek, kratších i delších.
  • Žáci mohou ilustrovat i více povídek. 

březen, duben 2021
uzávěrka odevzdání ilustrací: 30. 4. 2021 

Na dotazy odpoví Jitka Schovancová. 

Povídky jsou z obcí: Kobeřice, Velešovice, Otnice, Slavkov u Brna, Heršpice, Nížkovice, Němčany, Křenovice. 
Pokud máte další, které v knize nejsou, kontaktujte nás. Doplníme!

Pokud najdete v knihách chyby, neobvykle napsaná slova, špatné předložky ... víme o nich. Snažili jsme se zachovat autenticitu původních textů. Dětem, prosím, vysvětlete.