Komiksový workshop

Pedagogům, knihovníkům i vedoucím neziskových organizací nabízíme možnost navštívit ukázkový komiksový workshop pro žáky I. a II. stupně, který se uskuteční ve třídách základní školy v Křenovicích.

Termín: 2. března 2018

seminář pro I. stupeň ZŠ: 9.00 - ZŠ Křenovice, budova na Václavské ulici 
seminář pro II. stupeň ZŠ: 11.00 - ZŠ Křenovice, budova na Školní ulici

Lektor: 
Daniel Vydra - komiksový scénárista

Daniel Vydra o workshopu napsal:

Děti se v něm seznámí s principy tvorby komiksu, zejména komiksového scénáře a samy týmovou prací komiks vytvoří. Témata jsou vtipná a děti si tak zábavnou formou ověří svoje textové, výtvarné, prezentační i dramatické schopnosti.
Workshop je určený buď pro věkovou kategorii 2. stupně ZŠ (5.-9. třídu), nebo pro 2.-4. třídu, v počtu do 35 účastníků. Děti pracují ve skupinách, časově vychází na cca 1,5 hodiny (dvě vyučovací hodiny). Pro samotnou práci potřebuji dataprojektor a nějaký prostor pro děti, nejlépe stoly, plus psací potřeby. 

Workshop provází ilustrace Markéty Vydrové. Další info včetně referencí viz stránky www.komiksovyworkshop.cz a www.marketavydrova.cz.

Pedagogové, knihovnice, vedoucí NNO se zúčastní vybraného workshopu, budou přítomni aktivitám žáků, také si tvorbu budou moci přímo vyzkoušet. 
Zájemce prosíme o registraci do 25. února.