školní družiny

Aktivity pro školní družiny (a nejen pro ně)

1. Kveteme na jaře         2. Pozorujeme ptáky           3. Zkoušíme jednoduché pokusy      4. Záložka do knihy pro radost

na stránku aktivity se dostanete po kliknutí na název

Sledujte naše stránky, připravujeme navazující aktivity, soutěže pro kolektivy. Školní družiny i třídní kolektivy budeme kontaktovat začátkem května. 


Pro rok 2021 nabízíme následující workshopy. Jejich organizace je ale možná, až po návratu dětí do škol! 
Akce jsou plánovány na maximálně 90 minut v prostorách školních družin.
Termíny je nutné domluvit s Mgr. Patrikem Hrozkem na telefonním čísle 776 644 046, nebo na map2slavkov@seznam.cz.
Registrace žákovských skupin je nutná z organizačních a kapacitních důvodů. Následně vás budeme kontaktovat a domluvíme podrobnosti. 

Naše včely

Popis aktivity:
Beseda se včelařem Romanem Šidlíkem o včelaření a životě včel ve společenstvu. Přednáška je koncipována především zábavnou formou, přiměřeně věku žáků a klade si za cíl přiblížit tento koníček/poslání a vzbudit v dětech zájem o ochranu přírody.

Termín: březen-duben 2021

Délka trvání: 60 minut

Žáci se během přednášky o včelách seznámí i s rostlinami, které opylují, prohlédnou si pomůcky včelaře, výrobky z včelího vosku. Přednáška je vhodná pro max 25 dětí.

Program:

  • 1. Historie včelaření
  • 2. Kam řadíme včely
  • 3. Jak o včely pečovat, jak se k nim chovat
  • 4. Včelí produkty
  • 5. Pomůcky včelaře
  • 6. Diskuse, prohlídka včelařského vybavení, ochutnávka medu

MOBILNÍ HERNA - logické hry

Popis aktivity:
Hlavním cílem bude představení her v jednotlivých odděleních školních družin na Slavkovsku. Upřednostněny budou družiny, které projevily zájem v předchozím školním roce, ale z důvodu pandemie koronaviru se akce již neuskutečnila. Žáci budou rozděleni do skupinek, pod dohledem lektora a pedagogů si vyzkouší nové hry. Každý si jistě přijde na "to své".
 

Termín: únor-březen 2021

Délka trvání: 90 minut

V mobilní herně budou moci žáci vyzkoušet následující hry :

Cortex 2, 
Dixit,
Duch,
Na křídlech,
Osadníci z Katanu, 
Povolání, 
Tik tak bum - junior, 
Ubongo, Zázraky přírody.


OZOBOTI VE VAŠÍ DRUŽINĚ

Popis aktivity:

Zábavně vzdělávací program s miniaturními roboty Ozoboty pro děti navštěvující školní družiny.
Jedná se o volně navazující program na již uskutečněné aktivity. Ti žáci, kteří ale neabsolvovali program č. 1, budou úvodem obeznámeni. Pod dohledem lektora a pedagogů budou následně programovat robotky za pomocí barevných kódů. Maximální množství účastníků ve skupině je 24.

Termíny: leden až květen 2021

Délka trvání: cca 90 minut 


Program:

1. Kdo je robot Ozobot - seznámení s robotem (připomenutí)

2. Sada aktivit - např. přemístění předmětů, provedení bludištěm na základě předem stanovených kódů, puzzle, dopravní hřiště aj.
3. Ztvárnění vlastních příběhů/map dle schopností dětí 

Informace k jednotlivým programům podá P. Hrozek (map2slavkov@seznam.cz).
Aktivity jsou financovány z projektu MAP II, pro účastníky jsou zdarma.