Děti a kyberšikana - bezpečně na internetu

V rámci prevence kriminality, rizikového chování a podpory bezpečnosti na internetu pořádá MAP pro všechny zájemce seminář je určen všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, kteří pracují s dětmi, také zájemcům o tuto tematiku.

Termín: pondělí 19. března 2018
Začátek: 13.30

Místo: Základní škola Komenského náměstí, Slavkov u Brna - knihovna

Lektor: Mgr. Jan Čoupek (Preventivně informační oddělení Městské policie Brno) 

Účastníkům semináře budou předloženy teoretické i praktické informace týkající se fenoménu kyberšikany a případů porušování lidských práv prostřednictvím informačních komunikačních technologií. Skutečné příběhy dětí ukážou, o jaké protiprávní jednání se jedná a jaké důsledky mohou mít pro oběť a pro agresora kyberšikany. Lektor klade důraz na uvědomění si významu existence těchto závažných rizik, ale také na to, jak je rozpoznat a předcházet jim. Délka semináře přibližně 1,5 hodiny. 

Další informace: J. Schovancová (slavkovsko@seznam.cz).

V případě zájmu se přihlaste prostřednictvím přihlašovacího formuláře nebo na e-mail J. Schovancové. Kapacita není omezena.
Seminář je financován z projektu MAP, pro účastníky je zdarma.