Avizo výzvy

22.02.2018
  • Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 21. února 2018 avízo výzvy č. 02_18_063 (výzva pro méně rozvinuté regiony) Šablony II.
  • Vyhlášení závazné verze výzvy, včetně kompletní dokumentace a zpřístupnění žádostí o podporu v IS KP14+ je plánováno na 28. února 2018.