Offline dotazníky

23.02.2018

Současně s výzvou byly zveřejněny dotazníky pro jednotlivé subjekty, a to jejich offline verze.  Doporučujeme dotazník prostudovat a vyplnit jako předlohu pro ostrou online verzi. 

Online verze bude zveřejněna na webu https://sberdat.uiv.cz/login/ nejdříve s datem vyhlášení výzvy. 

Cílem dotazníků pro ŠD, ZUŠ a DDM je stanovení potřeb v oblastech podporovaných ve výzvě. Po vyplnění dotazníku dojde automaticky k jeho vyhodnocení a bude vygenerován výstup pro vstup do výzvy Šablony II s vyhodnocením jednotlivých oblastí. Bude určena nejslabší oblast, pro kterou musí subjekt vybrat alespoň šablonu, která danou oblast rozvíjí.

Hlavním cílem dotazníkového šetření pro MŠ a ZŠ je vyhodnocení změny stavu škol, které se účastní výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I. U těchto škol bude dotazníkové šetření probíhat průběžně v souvislosti s ukončováním šablon I. 

Offline dotazníky najdete zde.

Je doporučeno seznámit se s dotazníky, přemýšlet nad otázkami a předpřipravit si je.