aktivity pro mateřské školy

V rámci KA implementace připravujeme pro mateřské školy v ORP Slavkov pro 2. pololetí školního roku následující programy z oblasti rozvoje pregramotností, EVVO a polytechniky:

Pregramotnosti ve školkách

O přátelství

Program je věnovaný knize Daisy Mrázkové - Slon a mravenec. Obsahem programu je nejen čtení příběhu, ale také práce ve skupinkách, plnění různých tematických úkolů, tanec a na závěr také výtvarná chvilka.

Lektorka: Bc. Lucie Janíčková 

Délka programu: 45 minut
Maximální počet dětí ve skupině: 15
Věk dětí: vhodné pro děti od 4 let
Termíny obsazeny! 

Pohádka o čtverci a obdélníku a jeho kamarádech

Program pro děti z předškolního oddělení. Obsahem programu je seznámení se základním 4 geometrickými obrazci. Pro děti budou připraveny různé aktivity, společné, skupinové nebo pro jednotlivce.

Lektorka: Mgr. Jitka Schovancová, studentky
Termíny obsazeny 

Délka programu: 45 minut

Věk dětí: předškolní oddělení

S robotem do pohádky 

Rozvíjíme logické myšlení dětí předškolního věku. Zábavně vzdělávací program s roboty Ozoboty pro děti předškolního oddělení. Děti se seznámí s miniaturními roboty, kteří dokáží sledovat čáru a reagovat na různé příkazy za pomocí fixů a papíru.  
Maximální množství dětí ve skupině je 24. Není vhodné pro mladší dětí.

Program
1. Kdo je robot Ozobot 
2. Pohádkový příběh s robotem (Koblížek)
3. Vlastní seznámení s robotem a ztvárnění vlastních příběhů dle schopností dětí

Registrace termínů: Patrik Hrozek, map2slavkov@seznam.cz, tel. 776 644 046


Technika a příroda nás baví

Práce se dřevem

Workshop pro mateřské školy / aktivita podporující polytechnické vzdělávání dětí.

Termín: březen-duben 2020
Čas: 45 minut
Místo: prostory mateřských škol
Určeno pro předškolní oddělení!

Děti si v rámci tohoto workshopu vyrobí dřevěné kuřátko. Děti budou pracovat pod vedením lektora a za doprovodu pedagogů. Bude dbáno na bezpečnost dětí, proto se doporučují skupiny max. po 12 dětech (jiný počet po dohodě). Velikonoční tvoření bude zakončeno výstavkou.

Materiál si hradí MŠ, cena dřevěného polotovaru je 38 Kč. Nářadí a doprovodný program zajistí realizační tým MAP II. 
Kontaktujte P. Hrozka - 
map2slavkov@seznam.cz, tel. 776 644 046

Ptáčci v zimě

Venkovní aktivita pro děti v mateřských školách. Děti se budou seznamovat se životem přezimujících ptáčků, společně zavěsí krmítko (připravené žáky základních škol) a případně si v dílničce vytvoří krmení pro ptáčky. Akce se bude konat v přírodě, proto se doporučují skupiny max. po 15 dětech (jiný počet po dohodě). Krmítka zajišťuje realizační tým MAP II, ostatní materiál bude zajištěn po domluvě se zástupci školky. 
Akce je hrazena z projektu, pro děti MŠ v ORP Slavkov u Brna je zdarma.  

Všechny termíny obsazeny!