aktivity pro mateřské školy

V rámci klíčových aktivit implementace připravujeme pro mateřské školy v ORP Slavkov pro 2. rok projektu (říjen 2019 až červen 2020) následující aktivity:

Ptáčci v zimě

Venkovní aktivita pro děti v mateřských školách. Děti se budou seznamovat se životem přezimujících ptáčků, společně zavěsí krmítko (připravené žáky základních škol) a případně si v dílničce vytvoří krmení pro ptáčky. Akce se bude konat v přírodě, proto se doporučují skupiny max. po 15 dětech (jiný počet po dohodě). Krmítka zajišťuje realizační tým MAP II, ostatní materiál bude zajištěn po domluvě se zástupci školky. 
Akce je hrazena z projektu, pro děti MŠ v ORP Slavkov u Brna je zdarma.  

Všechny termíny obsazeny!

Technika a příroda nás baví

Pregramotnosti ve školkách

1. S robotem do pohádky - zábavně vzdělávací program s roboty Ozoboty pro děti předškolního oddělení
2. Bádáme - zábavně vzdělávací programy na téma Světlo a stín nebo Magnety 
3. Práce se dřevem - vánoční andílek 
4. Ptáčci v zimě - aktivita podporující environmentální vzdělávání dětí v mateřské škole

1. Aktivity pro rozvoj matematické gramotnosti předškoláků 
Čtverec, obdélník a jeho bratři

2. Rozvíjíme čtenářskou pregramotnost dětí
Povídání o přátelství - Slon a mravenec - Daisy Mrázková