moje oblíbená kniha na záložce

čtenářsko-výtvarná akce pro třídní kolektivy žáků od 4. ročníku základní školy s cílem podpořit u dětí zájem o knihy a navázat spolupráci s jinými třídními kolektivy

duben, květen 2021

 • Termín akce: duben a květen.
 • Ukončení aktivity: 28. květen 2021
 • Žáci mohou vyrobit záložky do knihy z libovolného materiálu, libovolnou technikou, a to samostatně v době uzavření škol, nebo společně v kolektivech.
 • Je vhodné záložky na zadní straně podepsat jménem.
 • Akce je vhodná do hodin českého jazyka, výtvarné výchovy. 

Jak na to?

 • Děti vytvoří záložky se svou oblíbenou knihou,
 • my zařídíme výměnu s jinou školou a
 • děti zjistí, co čtou stejně staří kamarádi! 

Těšíme se na originální výtvory!

 • Organizační informace
 • Zhotovené záložky si převezme od konkrétní školy po předchozí dohodě člen realizačního týmu, pan Patrik Hrozek.
 • Záložky budou doručeny jinému třídnímu kolektivu v našem ORP v prvním červnovém týdnu.
 • Registrujte svůj třídní kolektiv přes formulář na webu projetu, nebo je možné zaslat e-mail na map2slavkov@seznam.cz, tel. 776 644 046.
 • Budou připraveny další aktivity pro zúčastněné kolektivy. O akci budeme průběžně informovat na webu projektu. 

Třídní kolektiv můžete registrovat kdykoliv během dubna a května. 
Další informace podá P. Hrozek nebo J. Schovancová.