Muzikoterapie

Muzikoterapie II

Je určen pro zájemce z řad rodičů s dětmi, pedagogickým pracovníkům, vedoucím NNO - zájemcům o tuto problematiku - s doprovodem dětí nebo bez. 
Vhodné pro děti od 4 let. Akce je organizována ve spolupráci s Rodinným centrem Domeček Křenovice.  

Termín: středa 14. března 2018
Čas: 16.00 -17.00
Místo: Křenovice, Brněnská 23 - Orlovna - RC Domeček (mapa)
Lektorka: Mgr. Soňa Štoudková, Ph. D.

Registrace: Počet míst je omezen na 16, proto je nutné se registrovat.

V současné době jsou volná pouze 3 místa pro pedagogy.

Děkujeme za nahlášení účasti do 30. ledna (zasláním zprávy na slavkovsko@seznam.cz nebo přes registrační formulář na webu). 
V případě zaplnění kapacity bude registrace uzavřena dříve. 

Další informace:
J. Schovancová (slavkovsko@seznam.cz) nebo L. Řípová (Lucie.Lukesova@seznam.cz).

Přezůvky s sebou.

Muzikoterapie je jedním ze způsobů, jak podpořit zdravý rozvoj smyslového vnímání, schopnost naslouchání, koncentrace i hlubokého vnitřního prožitku skrze ticho a zvuk. Muzikoterapeutické techniky přináší dětem i dospělým radost a odpočinek, podporují rytmické cítění, koordinaci, koncentraci a přináší zároveň hudební prožitek nezávislý na hudební zkušenosti či dovednosti.

Pedagogové, vedoucí, kteří se akce zúčastní, budou mít možnost s lektorkou probrat aspekty muzikoterapie ve výchově předškolních dětí, možnosti spolupráce se školkami a neziskovými organizacemi v rámci akčních plánů MAP pro další období. 

Lektorka Soňa Štoudková absolvovala pětiletý muzikoterapeutický výcvik v metodě Celostní muzikoterapie podle PaedDr. L. Holzera při FF UP v Olomouci, je členem Muzikoterapeutické asociace ČR a členem Evropské Asociace Celostní Muzikoterapie.