Novely právních předpisů v praxi základní a mateřské školy 

Zveme na seminář pro vedoucí pracovníky základních a mateřských škol

Novely právních předpisů v praxi pro základní a mateřské školy 
(školní rok 2023/2024)

Termín: středa 6. září 2023

Čas:      9:00-12:30

Místo: Slavkov u Brna, zasedací místnost radnice,
Palackého náměstí 65

Lektorka: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Cílem semináře je ukázat praktické důsledky novel právních předpisů (zejména zákona o pedagogických pracovnících a školského zákona), které musí zajistit a organizačně zvládnout ředitel veřejné mateřské školy a základní školy. 


Monika Puškinová je specialistkou na školskou legislativu, akreditovaná lektorka a autorka (např. publikace Správní řízení v praxi škola školských zařízení). www.monikapuskinova.cz

Program:

  • Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka (bezúhonnost, znalost českého jazyka, odborná kvalifikace, prostupnost mezi "druhy" pedagogických pracovníků, školský logoped, uznání předpokladu odborné kvalifikace)
  • Řízení pracovněprávních vztahů (pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka, volno na samostudium, zrušení zdravotních průkazů)
  • Řízení pedagogického procesu a evidence žáků od 1. 9. 2023 a od 1. 1. 2024 (evidence dětí, žáků ve školní matrice; práva pedagogických pracovníků, adaptační období učitele – začínající, uvádějící učitel, provázející učitel, třídní učitel)
  • Řízení finančních vztahů v roce 2024 ("prázdné" třídy a PHmax od 1. 1. 2024, PHmax ŠD s velkým počtem oddělení a PHmax od 1. 9. 2023, nové zdroje financování ve výkazu P1c-01, "130 % průměrné hrubé měsíční nominální mzdy" od 1. 1. 2024, úplata za vzdělávání ve veřejné MŠ a veřejné ŠD, ŠK od 1. 1. 2024)
  • Aktuality ke dni konání semináře, dotazy

Registrace:

Na akci je nutné se registrovat. Děkujeme za nahlášení účasti do pondělí 4. září 2023 přes registrační formulář, nebo je možné přihlásit se zasláním zprávy na slavkovsko@seznam.cz.

Pro zástupce škol z ORP Slavkov u Brna a Bučovice je akce zdarma.

Další informace: J. Schovancová slavkovsko@seznam.cz

Těšíme se na setkání!