nadané a úspěšné dítě

Seminář je určen pro vyučující I. i II. stupně základních škol, asistenty pedagoga, speciální pedagogy na základních školách, vedoucí pracovníky a také pro rodiče! 

Termín:  úterý 25. dubna 2017

Čas: 13:00-16:30

Místo: bude upřesněno

Registrace: nutná - do 20. dubna 2017
Počet míst: 15

Lektor: Mgr. Miloslav Hubatka

Další informace: J. Schovancová (slavkovsko@seznam.cz).

Obsah semináře

Seminář je určen učitelům, rodičům a dalším profesionálům, kteří pracují s dětmi a kterým záleží na jejich rozvoji a úspěchu. Bude se věnovat otázkám správného vedení dětí, optimálnímu zaměření na skutečně důležité oblasti pro rozvoj dítěte. Lektor nás seznámí s nejnovějšími poznatky, ale i s praktickými a osvědčenými zásadami. 

Mgr. M. Hubatka pracoval 21 let ve školství, mimo jiné jako ředitel školy, které měla ve své specializaci také program na rozvoj nadaných a talentovaných dětí.