pro pedagogy, rodiče, vedoucí kroužků i ostatní zájemce

Pro vás všechny, kterým není lhostejné vzdělávání dětí v ORP Slavkov u Brna, připravujeme různé akce. Spolupracujeme se školami, obcemi i dalšími subjekty.  
Samostatný odkaz s akcemi mají mateřské školy a školní družiny
Harmonogram průběžně doplňujeme. 
Informace o akcích podá J. Schovancová (slavkovsko@seznam.cz).