podnikavá mysl

Zveme pedagogické i nepedagogické pracovníky na akci pořádanou ve spolupráci s Lipkou, školským zařízením pro environmentální vzdělávání. 

Zaměřeno na žáky od 5. ročníku. 

PODPORA PEDAGOGŮ PŘI VÝCHOVĚ PODNIKAVÝCH ŽÁKŮ

Doporučujeme se na akci přihlásit. Více informací podá J. Schovancová - slavkovsko@seznam.cz.