Práce v centrech

Sdílení zkušeností dobré praxe v mateřských školách

Máte zájem podívat se, jak "to dělají jinde"?
Připravujeme na období listopad 2017 až duben 2018 sadu několika návštěv mateřských škol Slavkovska i okolí.

Jako první vám nabízíme možnost nahlédnout do mateřské školy v Nížkovicích, být přítomna obvyklé činnosti dětí a v následné diskusi si vyměnit získané poznatky s ostatními zúčastněnými na dané (i jiné) téma.

Čas se snažíme přizpůsobit jak činnostem v mateřské škole, tak i vám, abyste se mohli včas vrátit ke svým dětem. 

V mateřské škole v Nížkovicích uvidíte, jak lze aplikovat práci v centrech v běžných podmínkách klasické mateřské školy.

Termín: středa 22. listopadu 2017

Čas: 7.15 -10.30

Místo: Mateřská škola Nížkovice (mapa)

Vedoucí učitelka: Danuše Doležalová

Počet míst: 8 (7 volných) - registrace je nutná. 

Další informace: J. Schovancová (slavkovsko@seznam.cz). 

Pokud budou mít zájemci problém s dopravou, je možné se domluvit na společné dopravě ze Slavkova, případně i z jiné obce.

Akce je financována z projektu MAP, pro účastníky je zdarma.