zahrada přírodního stylu v naší škole

Setkání je určeno vyučujícím mateřských i základních škol, vedoucím pracovníkům, zástupcům obcí.

Termín: středa 20. září 2017

Čas: 13:30-16:00
Místo: MŠ Hrušky (mapa) a MŠ a ZŠ Nížkovice

Registrace: Děkujeme za nahlášení účasti do 15. září (zasláním zprávy na slavkovsko@seznam.cz nebo přes registrační formulář). Přihlášení je nutné z důvodu dopravy mezi oběma vesnicemi a případné změny termínu.

V rámci této akce navštívíme dvě školní zahrady, a to v Hruškách a v Nížkovicích. Přejezd mezi oběma vesnicemi provedeme osobními auty (bude upřesněno podle počtu přihlášených osob).

Proč navštívíme dvě zahrady?

Školka v Hruškách se nachází mimo centrum obce v poměrně rozlehlé zahradě v přírodním stylu. Zahrada je využívána celoročně. Na přípravě projektu Zahrada v přírodním stylu se podíleli pedagogové z MŠ Hrušky společně se zřizovatelem a zahradní architektkou, která zahradu navrhovala tak, aby byla v souladu se zásadami plánování, uvedenými v publikaci Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu. Zahrada je vybavena typovými herními prvky a zařízením.

Školní zahrada ZŠ a MŠ Nížkovice vzniká jako společný projekt na zkulturnění nevyužívané části obecní zahrady, do kterého se zapojili děti, jejich rodiče, pedagogové, představitelé obce a odborník. Postupně byly rozpracovány jednotlivé nápady a do zahrady jsou začleňovány různé prvky zelené učebny, vodní svět i další prostory pro hry i vzdělávací práci školy i školky.

Během setkání si prohlédneme jednotlivé zahrady, jejich prvky. Seznámíme se také s finanční náročností vybavení a s možnostmi vytváření prvků vlastními silami. Prostor bude také pro diskuzi s pedagogy i odborníkem.