mateřské školy

Aktivity pro mateřské školy (a nejen pro ně)
v "době kovidové"

1. Čteme s dětmi knížky

na stránku aktivity se dostanete po kliknutí na název


Nabízíme následující workshopy pro druhé pololetí školního rok 2020/2021 - po návratu dětí do školek. 
Akce jsou plánovány na maximálně 90 minut v prostorách mateřských škol.
Termíny je nutné domluvit s Mgr. Patrikem Hrozkem na telefonním čísle 776 644 046, nebo na map2slavkov@seznam.cz, případně přes registrační formulář.

Šrouby a matice

Popis aktivity:

Workshop bude druhou technickou aktivitou pro předškoláky s cílem prakticky jim představit práci s různými materiály, seznámit je s pracovním nářadím.

Děti si v rámci tohoto workshopu nacvičí šroubování různě velkých šestihranných šroubů, po splnění tohoto úkolu začnou sestavovat dohromady dřevěné díly, které za pomocí šroubů spojí. Výsledkem bude jednoduchý dřevěný výrobek, který si děti ponechají na památku.  

Termín: únor-duben 2021

Délka trvání: přibližně 60 minut

Děti budou pracovat pod vedením lektora a za doprovodu pedagogů. Bude dbáno na bezpečnost dětí, proto se doporučují skupiny max. po 12 dětech (jiný počet po dohodě).

Program:

1. Seznámení s pracovním nářadím, bezpečnost při práci

2. Nácvik spojování šroubů, podložek a matic různých typů

3. Práce s připravenými dřevěnými polotovary - dle časových možností

4. Výstavka jednotlivých výrobků

Nářadí zajistí realizační tým MAP II. 

Práce se dřevem - kuřátko

Popis aktivity:

Workshop pro mateřské školy / aktivita podporující polytechnické vzdělávání dětí

Předškolní děti si v rámci tohoto workshopu vyrobí dřevěné kuřátko. Vhodné pro děti od 5 let. 

Děti budou pracovat pod vedením lektora / zástupce realizačního týmu MAP II a za doprovodu pedagogů.

Bude dbáno na bezpečnost dětí, proto se doporučují skupiny max. po 12 dětech (jiný počet po dohodě).

Termín: únor-březen 2021

Délka trvání: 45 minut

Program:

1. Seznámení s pomůckami, bezpečnost práce
2. Vlastní tvoření
3. Výstavka

Nářadí zajistí realizační tým MAP II, dřevěné polotovary kuřátek je nutno uhradit, cena jednoho kusu/sestavy bez poštovného činí 45 Kč. 
Informace podá lektor Patrik Hrozek - tel. 776 644 046, (map2slavkov@seznam.cz). Již nyní je možné zamlouvat termíny. Objednávka dřevěných součástí proběhne společně pro školky v ORP, proto doporučujeme nahlásit zájem do 15. 2. 


Papuchalk Petr

Popis aktivity:

Obsahem zábavně vzdělávacího programu pro děti předškolního oddělení je nejen čtení příběhu Petra Horáčka, ale také práce ve skupinkách, plnění různých úkolů, a to pod dohledem lektora a pedagogů. Maximální množství dětí ve skupině je 15. Program je vhodný pro děti od 5 let.

Pro děti zdarma, hrazeno z projektu. 

Termíny: duben až květen 2021

Délka trvání: cca 45 minut 

Program:

1. Seznámení s knihou a autorem

2. Povídání o papuchalkovi - společná aktivita

3. Hra - hádej o čem bude příběh

4. Čtení knihy s předvídáním

5. Otázky po čtení

6. Výtvarná společná aktivita - malujeme papuchalka

Informace k jednotlivým programům podá P. Hrozek (map2slavkov@seznam.cz).
Aktivity jsou financovány z projektu MAP II, pro účastníky jsou zdarma.