Aktivity pro mateřské školy

Mateřským školám nabízíme následující workshopy pro první pololetí školního rok 2021/2022. 
Termíny je nutné domluvit s Mgr. Patrikem Hrozkem na telefonním čísle 776 644 046, nebo na map2slavkov@seznam.cz.

Hřebíčky a kladívko

Popis aktivity:

Workshop bude první technickou aktivitou pro předškoláky s cílem prakticky jim představit práci s různými materiály, seznámit je s pracovním nářadím. Děti si v rámci tohoto workshopu nacvičí zatloukání a vytahování hřebíků, budou pracovat pod vedením lektora a za doprovodu pedagogů.

Bude dbáno na bezpečnost dětí, proto se doporučují skupiny max. po 12 dětech (jiný počet po dohodě). V rámci tohoto workshopu si děti dle časových možností za pomocí předpřipravené šablony mohou vytvořit také vlastní výrobek. 

Termín: prosinec 2021 a leden 2022

Délka trvání: přibližně 60 minut

Program:

1. Seznámení s pracovním nářadím, bezpečnost při práci
2. Nácvik zatloukání hřebíků různých typů
3. Práce s předpřipravenou šablonou - dle časových možností
4. Výstavka jednotlivých výrobků

Registrace do 20. září 2021

Na akci je nutné jednotlivé třídy registrovat do daného termínu. Nutné je uvést počty dětí, především kvůli přípravě materiálu. Další informace podá a registraci přijímá Mgr. Patrik Hrozek - map2slavkov@seznam.cz,          tel. 776 644 046Materiál a nářadí zajišťuje realizační tým MAP II.  

Nový domek pro myšku

  • čtenářský workshop pro mateřské školy s knihou Petra Horáčka
  • vhodné pro děti od 5 let

Popis aktivity:

Obsahem čtenářského workshopu pro děti předškolního oddělení je nejen čtení příběhu Petra Horáčka, ale také práce ve skupinkách, společná badatelská aktivita, řízené čtení, plnění různých úkolů, a to pod dohledem lektora a pedagogů.

Maximální množství dětí ve skupině je 15. Program je vhodný pro děti od 5 let.

Termíny: říjen a listopad 2021

Délka trvání: cca 45 minut 

Na akci je nutné se přihlásit. Doporučujeme registraci termínů do 20. září 2021


Informace k jednotlivým programům podá P. Hrozek (map2slavkov@seznam.cz, tel. 776 644 046).

Aktivity jsou financovány z projektu MAP II, pro účastníky jsou zdarma.