šablony II

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 28. února 2018 výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II.
Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 28. února 2018. 
Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy 28. 6. 2019, 14:00. 

Snažíme se vše sledovat a informovat vás. 

Na webu MŠMT najdete všechny potřebné informace.
Základní informace o typech šablon pro jednotlivé subjekty (MŠ, ZŠ, ŠD, ZUŠ, DDM) najdete v příloze č. 3 - Přehled šablon.

Současně s výzvou byly zveřejněny dotazníky pro jednotlivé subjekty, a to jejich offline verze. Doporučujeme dotazník prostudovat a vyplnit jako předlohu pro ostrou online verzi.

Avizo výzvy

22.02.2018

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 21. února 2018 avízo výzvy č. 02_18_063 (výzva pro méně rozvinuté regiony) Šablony II.
Vyhlášení závazné verze výzvy, včetně kompletní dokumentace a zpřístupnění žádostí o podporu v IS KP14+ je plánováno na 28. února 2018.