využívání polytechnických, elektronických a dalších druhů stavebnic ve výuce a zájmovém vzdělávání

Využívání polytechnických, elektronických a dalších druhů stavebnic ve výuce i mimoškolních aktivitách podporuje u žáků zájem o technické obory a motivuje je k dalšímu studiu těchto oborů. Současně vyplývá nutnost seznámit pedagogické i nepedagogické pracovníky s těmito pomůckami a s možnostmi zapojení do činnosti dětí do 15 let. 

Do aktivit implementace průběžně zařazujeme seznámení a práci s různými pomůckami. 

1. Ozoboti

Ozobot - miniaturní plastový robot o velikosti 2,5 cm, který dokáže za pomocí optických senzorů, motorizovaných kol a mikroprocesoru sledovat čáru silnou asi 5 mm. 

Materiály potřebné pro práci s Ozobotem: 

  • Ozobot

  • bílé papíry

  • černá, červená, modrá a zelená fixka

  • ozokódy

  • "zpracované úkoly"

Ozobot dokáže rozeznávat čtyři barvy, a to černou, červenou, modrou a zelenou. Kombinací těchto barev dokáže rozpoznat různé sekvence (příkazy), které se nazývají Ozokódy. Celkem má tento robotek naprogramovaných 87 příkazů; viz  Důležité informace online. 

Pro první seznámení s tímto robotkem si můžete na bílý papír nakreslit vlastní cesty a postupně vyzkoušet různé ozokódy. Manuál ke stažení. 

Jak Ozoboty využíváme my?

V rámci projektu bylo zakoupeno 6 Ozobotů. V prvním roce měli vyučující možnost seznámit se v rámci praktického workshopu s jejich ovládáním, činností a metodikou využití ve výuce. Ozoboty jsme také zapojili do aktivity mateřských škol s názvem S robotem do pohádky, které se zúčastnilo 252 dětí předškolních oddělení a minimálně 15 vyučujících. V červnu 2019 využily 3 malotřídní školy roboty a zapojily je do výuky v programu Na prázdniny s robotem Ozobotem. 
Ve druhém roce projektu využíváme roboty opět pro aktivity, které podporují nejen zájem dětí, ale také zapojují do činnosti s pomůckou více pedagogických pracovníků.  Jedná se o:
- workshopy pro školní družiny - Ozoboti ve vaší družině,
- workshopy pro předškolní oddělení mateřských škol - S robotem do pohádky, tentokrát o Koblížkovi.
Pomůcku jsme také zařadili do výměnného fondu - školy, školky si mají možnost pomůcku zapůjčit a využívat ve vlastních hodinách. 
Informace o Ozobotech - Patrik Hrozek, viz kontakty.   

2. Dřevěné stavebnicové polotovary a naše mobilní dílna

Dřevo je po staletí velmi využívaný přírodní materiál, který se snadno tvaruje a využívá v mnoha oblastech. Na podporu rozvíjení manuální zručnosti a jemné motoriky zařazujeme do aktivit projektu činnosti s dřevěnými polotovary / stavebnicemi z portálu Geodeska. Vybrané polovýrobky je vždy nutné obrousit smirkovým papírem, složit, spojit za pomocí lepidla či hřebíků, případně dotvořit dle fantazie.

Ve druhém roce projektu probíhají následující činnosti:

Výroba krmítka - workshop pro žáky I. stupně malotřídních škol. Žáci pracují ve skupinkách a využívají také mobilní dílnu MAP II. Vyrobená krmítka budou určena částečně pro základní školu, ve které budou vyrobena, dále pro školky mateřské v ORP a další subjekty. Do výroby je zapojeno 5 malotřídních škol. Akce probíhá v rámci aktivity č. 15 KA 04 Implementace.  

Práce se dřevem - andílek, kuřátko. Děti předškolních oddělení mateřských škol si v rámci tohoto workshopu vyrobí dřevěného andílka či kuřátko. Děti budou pracovat pod vedením lektora a za doprovodu pedagogů. Bude dbáno na bezpečnost a nácvik základních dovedností. Do aktivity je v současné době zapojeno 10 mateřských škol v ORP. Akce probíhá v rámci aktivity č. 4 KA 04 Implementace (Technika a příroda nás baví).

Cílem těchto aktivit je mimo jiné také představit vyučujícím možnosti práce se dřevěnými polotovary (stavebnicemi) a zapojit tak tuto činnost do vyučovacího procesu. Při výrobě krmítka se mohou pedagogové přesvědčit, že se činnosti prolínají napříč školními předměty. V tomto případě se jedná zejména o přírodní vědy, pracovní činnosti, matematiku (geometrii). 

Andílek - návod

Kuřátko - návod

3. 3D tiskárna

Pomocí 3D tiskárny lze snadno vytisknout 3D modely, které si sami můžete navrhnout na počítači za pomocí 3D programu (např. Solidworks), případně se můžeme inspirovat z databáze Thingiverse. Tato databáze obsahuje nespočetné množství již hotových projektů připravených k okamžitému vytištění. Mezi přednosti této databáze řadíme především intuitivní vyhledávání jednotlivých modelů, které jsou řazeny tematicky dle zaměření. Lze tedy snadno nalézt různé modely, které se mohou využívat ve výuce a jejich "vytištění" je s jistou nadsázkou ekonomickou volbou.

MAP 2 a 3D tiskárna
V prvním roce projektu byli pedagogové, vedoucí NNO i další zájemci seznámeni na semináři vedeném Ing. Petrem Vyroubalem z FEKT VUT Brno
 s fungováním technologie 3D tisku a s příklady z praxe.
Žáci 8. ročníků měli možnost vidět v chodu 3D tiskárnu od Josefa Průši na našem Miniveletrhu povolání ve Slavkově u Brna. Konkrétně se jednalo o model Prusa i3 MK3S. Tiskárnu lze zapůjčit např. https://www.3dstation.cz/pronajem-3D-tiskaren/. Jedná se o stavebnicový model, při pořízení ji dostanete v demontu pro sestavení. 

3D tisk na školách - nabídka pro školy
Alza nabízí školám možnost vyzkoušení 3D tisku ve škole 3 měsíce zdarma v rámci programu Pro školy a stát. 
A jak to funguje? 
Nejprve si 3D tiskárnu objednáte, v průběhu 3 měsíců zkoušíte s ní pracovat a teprve pak se rozhodnete, zda si ji ponecháte nebo pošlete zpět a Alza vám vrátí peníze. 
Informace najdete na webu 
https://www.alza.cz/pro-skoly.

Pokud nemáte s 3D tiskárnou zkušenosti, kontaktuje člena našeho realizačního týmu pana Hrozka, zajistíme vám i vašim žákům odborné proškolení.