využívání polytechnických, elektronických a dalších druhů stavebnic ve výuce a zájmovém vzdělávání

Využívání polytechnických, elektronických a dalších druhů stavebnic ve výuce i mimoškolních aktivitách podporuje u žáků zájem o technické obory a motivuje je k dalšímu studiu těchto oborů. Současně vyplývá nutnost seznámit pedagogické i nepedagogické pracovníky s těmito pomůckami a s možnostmi zapojení do činnosti dětí do 15 let. 

Do aktivit implementace průběžně zařazujeme seznámení a práci s různými pomůckami. 

1. Ozoboti

Ozobot - miniaturní plastový robot o velikosti 2,5 cm, který dokáže za pomocí optických senzorů, motorizovaných kol a mikroprocesoru sledovat čáru silnou asi 5 mm. 

Materiály potřebné pro práci s Ozobotem: 

  • Ozobot

  • bílé papíry

  • černá, červená, modrá a zelená fixka

  • ozokódy

  • "zpracované úkoly"

Ozobot dokáže rozeznávat čtyři barvy, a to černou, červenou, modrou a zelenou. Kombinací těchto barev dokáže rozpoznat různé sekvence (příkazy), které se nazývají Ozokódy. Celkem má tento robotek naprogramovaných 87 příkazů; viz  Důležité informace online. 

Pro první seznámení s tímto robotkem si můžete na bílý papír nakreslit vlastní cesty a postupně vyzkoušet různé ozokódy. Manuál ke stažení. 

Jak Ozoboty využíváme my?

V rámci projektu bylo zakoupeno 6 Ozobotů. V prvním roce měli vyučující možnost seznámit se v rámci praktického workshopu s jejich ovládáním, činností a metodikou využití ve výuce. Ozoboty jsme také zapojili do aktivity mateřských škol s názvem S robotem do pohádky, které se zúčastnilo 252 dětí předškolních oddělení a minimálně 15 vyučujících. V červnu 2019 využily 3 malotřídní školy roboty a zapojily je do výuky v programu Na prázdniny s robotem Ozobotem. 
Ve druhém roce projektu využíváme roboty opět pro aktivity, které podporují nejen zájem dětí, ale také zapojují do činnosti s pomůckou více pedagogických pracovníků.  Jedná se o:
- workshopy pro školní družiny - Ozoboti ve vaší družině,
- workshopy pro předškolní oddělení mateřských škol - S robotem do pohádky, tentokrát o Koblížkovi.
Pomůcku jsme také zařadili do výměnného fondu - školy, školky si mají možnost pomůcku zapůjčit a využívat ve vlastních hodinách. 
Informace o Ozobotech - Patrik Hrozek, viz kontakty.   

2. Dřevěné stavebnicové polotovary a naše mobilní dílna

Dřevo je po staletí velmi využívaný přírodní materiál, který se snadno tvaruje a využívá v mnoha oblastech. Na podporu rozvíjení manuální zručnosti a jemné motoriky zařazujeme do aktivit projektu činnosti s dřevěnými polotovary / stavebnicemi z portálu Geodeska. Vybrané polovýrobky je vždy nutné obrousit smirkovým papírem, složit, spojit za pomocí lepidla či hřebíků, případně dotvořit dle fantazie.

Ve druhém roce projektu probíhají následující činnosti:

Výroba krmítka - workshop pro žáky I. stupně malotřídních škol. Žáci pracují ve skupinkách a využívají také mobilní dílnu MAP II. Vyrobená krmítka budou určena částečně pro základní školu, ve které budou vyrobena, dále pro školky mateřské v ORP a další subjekty. Do výroby je zapojeno 5 malotřídních škol. Akce probíhá v rámci aktivity č. 15 KA 04 Implementace.  

Práce se dřevem - andílek. Děti předškolních oddělení mateřských škol si v rámci tohoto workshopu vyrobí dřevěného andílka. Děti budou pracovat pod vedením lektora a za doprovodu pedagogů. Bude dbáno na bezpečnost a nácvik základních dovedností. Do aktivity je v současné době zapojeno 10 mateřských škol v ORP. Akce probíhá v rámci aktivity č. 4 KA 04 Implementace (Technika a příroda nás baví).

Cílem těchto aktivit je mimo jiné také představit vyučujícím možnosti práce se dřevěnými polotovary (stavebnicemi) a zapojit tak tuto činnost do vyučovacího procesu. Při výrobě krmítka se mohou pedagogové přesvědčit, že se činnosti prolínají napříč školními předměty. V tomto případě se jedná zejména o přírodní vědy, pracovní činnosti, matematiku (geometrii). 

3. 3D tiskárna

Pomocí 3D tiskárny lze snadno vytisknout 3D modely, které si sami můžete navrhnout na počítači za pomocí 3D programu (např. Solidworks), případně se můžeme inspirovat z databáze Thingiverse. Tato databáze obsahuje nespočetné množství již hotových projektů připravených k okamžitému vytištění. Mezi přednosti této databáze řadíme především intuitivní vyhledávání jednotlivých modelů, které jsou řazeny tematicky dle zaměření. Lze tedy snadno nalézt různé modely, které se mohou využívat ve výuce a jejich "vytištění" je s jistou nadsázkou ekonomickou volbou.

MAP 2 a 3D tiskárna
V prvním roce projektu byli pedagogové, vedoucí NNO i další zájemci seznámeni na semináři vedeném Ing. Petrem Vyroubalem z FEKT VUT Brno
 s fungováním technologie 3D tisku a s příklady z praxe.
Žáci 8. ročníků měli možnost vidět v chodu 3D tiskárnu od Josefa Průši na našem Miniveletrhu povolání ve Slavkově u Brna. Konkrétně se jednalo o model Prusa i3 MK3S. Tiskárnu lze zapůjčit např. https://www.3dstation.cz/pronajem-3D-tiskaren/. Jedná se o stavebnicový model, při pořízení ji dostanete v demontu pro sestavení. 

3D tisk na školách - nabídka pro školy
Alza nabízí školám možnost vyzkoušení 3D tisku ve škole 3 měsíce zdarma v rámci programu Pro školy a stát. 
A jak to funguje? 
Nejprve si 3D tiskárnu objednáte, v průběhu 3 měsíců zkoušíte s ní pracovat a teprve pak se rozhodnete, zda si ji ponecháte nebo pošlete zpět a Alza vám vrátí peníze. 
Informace najdete na webu 
https://www.alza.cz/pro-skoly.

Pokud nemáte s 3D tiskárnou zkušenosti, kontaktuje člena našeho realizačního týmu pana Hrozka, zajistíme vám i vašim žákům odborné proškolení.