využívání polytechnických, elektronických a dalších druhů stavebnic ve výuce a zájmovém vzdělávání

Využívání polytechnických, elektronických a dalších druhů stavebnic ve výuce i mimoškolních aktivitách podporuje u žáků zájem o technické obory a motivuje je k dalšímu studiu těchto oborů. Současně vyplývá nutnost seznámit pedagogické i nepedagogické pracovníky s těmito pomůckami a s možnostmi zapojení do činnosti dětí do 15 let. 

Do aktivit implementace průběžně zařazujeme seznámení a práci s různými pomůckami. 

Ozoboti

Ozobot - miniaturní plastový robot o velikosti 2,5 cm, který dokáže za pomocí optických senzorů, motorizovaných kol a mikroprocesoru sledovat čáru silnou asi 5 mm. 

Materiály potřebné pro práci s Ozobotem: 

  • Ozobot

  • bílé papíry

  • černá, červená, modrá a zelená fixka

  • ozokódy

  • "zpracované úkoly"

Ozobot dokáže rozeznávat čtyři barvy, a to černou, červenou, modrou a zelenou. Kombinací těchto barev dokáže rozpoznat různé sekvence (příkazy), které se nazývají Ozokódy. Celkem má tento robotek naprogramovaných 87 příkazů; viz  Důležité informace online. 

Pro první seznámení s tímto robotkem si můžete na bílý papír nakreslit vlastní cesty a postupně vyzkoušet různé ozokódy. Manuál ke stažení. 

Jak Ozoboty využíváme my?

V rámci projektu bylo zakoupeno 6 Ozobotů. V prvním roce měli vyučující možnost seznámit se v rámci praktického workshopu s jejich ovládáním, činností a metodikou využití ve výuce. Ozoboty jsme také zapojili do aktivity mateřských škol s názvem S robotem do pohádky, které se zúčastnilo 252 dětí předškolních oddělení a minimálně 15 vyučujících. V červnu 2019 využily 3 malotřídní školy roboty a zapojily je do výuky v programu Na prázdniny s robotem Ozobotem. 
Ve druhém roce projektu využíváme roboty opět pro aktivity, které podporují nejen zájem dětí, ale také zapojují do činnosti s pomůckou více pedagogických pracovníků.  Jedná se o:
- workshopy pro školní družiny - Ozoboti ve vaší družině,
- workshopy pro předškolní oddělení mateřských škol - S robotem do pohádky, tentokrát o Koblížkovi.
Pomůcku jsme také zařadili do výměnného fondu - školy, školky si mají možnost pomůcku zapůjčit a využívat ve vlastních hodinách. 
Informace o Ozobotech - Patrik Hrozek, viz kontakty.   

Dřevěné stavebnicové polotovary a naše mobilní dílna