Technika pro radost

POLYTECHNICKÁ SOUTĚŽ pro žáky 7.-8. tříd


Soutěž proběhne v pátek 24. června 2022 v prostorách ZŠ Tyršova.

Popis aktivity:

Soutěž je určena pro žáky základních škol, tým je tříčlenný, složený z žáků 7.-8. tříd. Každé družstvo bude mít za úkol vyrobit hydraulický jeřáb, který bude připraven částečně formou polotovaru. Po splnění zadaného úkolu budou tyto modely předány porotě k hodnocení. Každá škola může přihlásit maximálně 2 družstva. 

    Časový harmonogram:

  • 8:00-8:15 prezence družstev
  • 8:15 zahájení
  • 8:30-11:15 zpracování úkolů, přestávky
  • 11:30 vyhodnocení

Důležité informace
Přihlášku družstev do soutěže zašlete do 17. 6. 2022 na e-mail:
map2slavkov@seznam.cz, nebo je možné přihlásit se přímo u hlavního organizátora Patrika Hrozka (tel. 776 644 046).
Občerstvení pro účastníky zajištěno, dopravu si zajišťují školy. 
Po dohodě s P. Hrozkem je možné zahájení soutěže posunout z důvodu příjezdu autobusových linek.