technika ve školních družinách

"V běhu" je aktivita s názvem Technika ve školních družinách, jejímž cílem je vzbudit zájem dětí o techniku (přiměřeně jejich věku), začlenit technické činnosti hravou formou do vzdělávacího programu školních družin a nabídnout náměty.
V období září až prosinec 2017 probíhá praktická část této aktivity - do školních družin byly dodány stavebnice Merkur. Děti v rámci činností sestavují jednotlivé výrobky a získají tak postupně různé stupně dovedností. 
 V prosinci proběhlo setkání vychovatelek školních družin a do akce se zapojily další dvě školní družiny (ZŠ Holubice a Velešovice). 

Účast v této akci byla nabídnuta družinám na schůzce ŠD, která se uskutečnila v měsíci dubnu, i v červnu vedoucím pracovníkům škol.
Do aktivit jsou  tedy zapojeny školní družiny:
Křenovice, Nížkovice, Holubice a Velešovice  


První zkušenosti ze školní družiny v Nížkovicích

První seznámení se stavebnicí proběhlo u dětí s velkým očekáváním, nadšením a chutí do sestavování. Po zjištění a osobní zkušenosti s tím, že to je práce náročná, vyžadující čas a určitou dávku trpělivosti, zůstala u skládání ta zručnější a část dětí. Skládají po chvilkách, většinou ve dvojici, kdy si vzájemně pomáhají přidržovat " šrouby a matičky". Výborné na spolupráci.
V současné době máme na světě první výtvory.  

Rozdání prvních kartiček (průkazek) nakoplo další děti a způsobilo další vlnu stavění.  

Prosinec:
V Nížkovicích již máme montéry! 
I když v poslední době v důsledku vánočních aktivit ve škole i v družině skládání stavebnice Merkur ustrnulo, ještě během podzimních měsíců stihly děti postavit řadu výrobků. Objevili se zdatní "stavaři" i mezi žáky 1. ročníku, což paní vychovatelku osobně velmi překvapilo.


I z Křenovic přichází příznivé zprávy. Děti skládání baví - pracují ve dvojicích, nebo i samostatně.

Popis aktivity

Cílová skupina: děti od 1. do 3. třídy

Cíle akce: 
- zvýšit manuální zručnost žáků,
- rozšířit jejich technické myšlení a podporovat jejich tvořivost,
- seznámit vychovatelky ŠD s možnostmi využití stavebnic typu Merkur v jejich činnosti,
- seznámit vychovatelky s dalšími stavebnicemi vhodnými pro činnost dětí,
- ověřit možnosti "polytechnické" výchovy ve ŠD.

V případě zájmu nebo dotazů, kontaktujte J. Schovancovou (slavkovsko@seznam.cz). 

Časové rozvržení - červen až prosinec 2017, z toho:
- červen: příprava projektu, výběr škol
- červen až červenec: nákup stavebnic, příprava materiálů pro školní družiny
- srpen: komunikace se ŠD, příprava akce v družinách
- září až listopad: činnost školních družin
- prosinec: setkání vychovatelek ŠD, vyhodnocení akce

Do ŠD budou dodány stavebnice Merkur - různé typy obtížnosti. Hlavní část projektu spočívá na školních družinách - děti budou v rámci činností samostatně sestavovat jednotlivé výrobky a jejich výsledky budou zaznamenány do průkazky. Získají tak postupně jednotlivé stupně dovednosti (učeň, montér, mistr, projektant). 

Do aktivity se mohou zapojit také družiny, které mají již své vlastní stavebnice.