i v matematice pracujeme s texty

akce pro vyučující I. stupně, vyučující matematiky II. stupně

Účastníci si praktickým způsobem vyzkouší několik technik práce s texty v matematice. Dozví se, jak tyto metody využívat. Pracovat budeme s texty, slovními úlohami určenými pro I. stupeň. (Podle přihlášených účastníků můžeme aplikovat také na stupeň II.). Součástí semináře je i prostor pro sdílení a výměnu zkušeností účastníků.

Témata:
slovní úlohy
metody práce s texty v matematice a přírodních vědách
grafické organizéry

Termín: čtvrtek 27. února 2020
Čas: 14.00 -16.00

Místo: Slavkov u Brna, Palackého náměstí - zasedací místnost radnice
Lektorka: Mgr. Jitka Schovancová

Registrace je nutná z organizačních důvodů. Děkujeme za nahlášení účasti do 20 února 2020 přes registrační formulář, případně zašlete zprávu na slavkovsko@seznam.cz.

Seminář se koná v rámci celoročního setkávání vyučujících základních škol.

Další informace: J. Schovancová slavkovsko@seznam.cz. Seminář je financován z projektu, pro účastníky je zdarma.