učíme děti číst jinak

Akce je určena vyučujícím I. i II. stupně základních škol (nejen vyučujícím českého jazyka), asistentům, vedoucím pracovníkům, rodičům.

Termín: čtvrtek 6. dubna 2017

Čas: 14:00-16:00
Místo: Slavkov u Brna (radnice - zasedací místnost)

Registrace: do 4. dubna 2017
Počet míst: 20

Lektorka: PaedDr. Ilona Hrbáčková

Další informace: J. Schovancová (slavkovsko@seznam.cz).

Obsah semináře

Učíte děti číst? Rozhodujete se, kterou metodu výuky zvolit? Analyticko-syntetickou, splývavé čtení nebo genetickou metodu?Nelze jednoznačně říci, která z výše uvedených metod prvopočátečního čtení je vhodnější, kterou vybereme, pokud učíme dyslektiky, pokud mají děti se čtením problémy. Je ale dobré seznámit se s různými možnostmi.Nabízíme vám první seminář, který se bude věnovat výuce čtení. Nepůjde pouze o teorii, ale také o praktické ukázky. Jistě bude čas i na odpovědi na vaše otázky.

Lektorka říká:
"Techniku čtení je vhodné posuzovat i z hlediska neurofyziologického - tedy jak se v procesu učení chovají zrak, dech, hlas a sluch. Pokud chceme učit číst efektivně, musí děti nahlížet písmenko po písmenku v přesné posloupnosti. Slovo dítě nevysloví dříve, než ho správně přečte očima. Od počátku se pracuje se sílou hlasu. Čtení tak není tolik o zraku, ale hlavně o sluchu. Dítě se učí snímat písmena dříve, než je vysloví. Čtecí tempo si volí centrální nervová soustava podle rychlosti zpracování. Výsledkem je pak bezchybné čtení. Rychlost čtení zde nehraje roli."