knihy pro děti - výměnný fond

Programy a akce na podporu čtenářské gramotnosti dětí a žáků ve spolupráci s místními knihovnami v ORP Slavkov u Brna

V současné době v rámci této aktivity probíhají dva programy:
A. Spolupráce škol a knihoven
B. Spolupráce mezi školami

Program A

V rámci spolupráce základních škol a knihoven v ORP startujeme aktivitu, která má za cíl podpořit zájem o čtení knih u dětí školního věku.

Školy v ORP mají dobře vybavené knihovny, ale nejsou schopny z finančních důvodů neustále dokupovat všechny knihy a novinky, o které je mezi dětmi zájem. 
V současné době "testujeme" aktivitu ve Slavkově - jedná se o spolupráci Městské knihovny a ZŠ Tyršova. 

A jak akce probíhá?

Paní učitelka s dětmi připraví seznam knih, o které mají zájem a které nejsou ve školní knihovně. Následně paní knihovnice knihy připraví z vlastních zdrojů, ale hlavně z výměnného knihovního fondu Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově. Průběžně bude informovat paní učitelku o dostupnosti jednotlivých titulů a děti si pro knihy budou chodit přímo do knihovny. 

O jaké knihy byl mezi šesťáky a sedmáky zájem?

Především o dobrodružné knihy s troškou tajemna, sci-fi. Ale našli se také zájemci o knihy, jejichž hlavními hrdiny jsou zvířata. Nechyběla kniha naučná s tématikou akvaristiky.  

Děkujeme paní učitelce i paní knihovnici za ochotu věnovat svůj čas dětem a jejich zálibě ve čtení a věříme, že akce bude pokračovat a děti budou chodit do knihovny pravidelně. 

Jsme ochotni pomoci se zprostředkováním spolupráce i v dalších obcích. 
Zájemci mohou napsat na slavkovsko@seznam.cz.      

Program B

Na návrh paní ředitelky Základní školy a Mateřské školy Němčany připravujeme pro základní školy v ORP možnost zapojit se do výměnného fondu knih mezi školami. 

Pokud školy budou mít možnost a zájem, mohou nabídnout knihy z vlastní školní knihovny, které mají ve větším počtu, jiným školám k zapůjčení, tj. k vytvoření výměnného fondu knih pro děti I. stupně.

Bude vytvořen seznam těchto knih, který bude přístupný online a bude obsahovat kromě názvů knih také množství, které škola vlastní. Cílem programu je rozšířit nabídku knih (nejen) pro společnou četbu dětí I. stupně ve školách bez větších finančních nákladů.

V současné době nabízíme školám možnost zapojit se do tohoto programu a připravujeme seznam knih. Zahájení vlastní výměny knih je plánováno od školního roku 2018/19 a bude probíhat na úrovni jednotlivých škol. V průběhu června připravíme další informace a podklady pro tuto aktivitu.

Seznam knih je dostupný online - pod tímto odkazem a bude průběžně doplňován.  

Pokud vám vkládání knih online nepůjde, pište seznam knih na slavkovsko@seznam.cz. Děkujeme.

Zapojte také vaši školu!