veletrh středních škol online

Veletrh středních škol v Brně a Festival vzdělávání 2020 online

Nepříznivá epidemická situace v ČR letos znemožnila pořádání veletrhů středních škol v okresech i tradičního Festivalu vzdělávání, který se obvykle konal v listopadu v Brně v prostorách veletržního areálu. Zrušení těchto akcí významným způsobem ztěžuje žákům ZŠ v 5., 7. a zejména v 9. ročnících výběr oboru střední školy. Proto byla vytvořena a spuštěna nová webová aplikace, která žákům a jejich rodičům jejich volbu usnadní. Na tomto webu jsou umístěny všechny potřebné informace o přijímacím řízení na střední školy v tomto školním roce včetně kontaktů na bezplatné kariérové poradenství.
Aplikace je dostupná na adrese: https://www.vyberskoly.cz. 
Informace KÚ Jihomoravského kraje