MAP III - Slavkov u Brna

Ze strany MŠMT byl schválen následný projekt Místní akční plán III rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna.
Časový harmonogram realizace schváleného projektu: 1. 10. 2022 - 30. 11. 2023

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/00222941

Cílem projektu je podpora společného plánování a sdílení aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách. Projekt navazuje na realizované projekty MAP I a MAP II. Je zaměřen na pokračování a prohloubení partnerské spolupráce zainteresovaných stran v oblasti školství a práce s dětmi. Klíčové aktivity jsou zaměřeny mimo rovinu kooperace také na systémovou, metodickou a evaluační stránku akčního plánování na území SO ORP Slavkov u Brna. Projekt představuje završení celkem sedmiletého období rozvoje předškolního, základního i zájmového vzdělávání v území našeho ORP.