uskutečněné akce

Excel v mateřské škole - 18. března 2019

Připravili jsme pro vyučující mateřských škol praktický workshop využití Excelu. Účastnice dostaly odpověď například na otázky:
-  Jak zarovnat text v tabulce?
- Jak řádek vložit, vymazat nebo skrýt?
- Jak sečíst nebo seřadit údaje v tabulce?
Akce se konala v pohodové atmosféře, doplněna byla dotazy účastnic a jejich zkušenostmi. 


Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku

Akci jsme uspořádali v pondělí 11. března 2019 ve spolupráci s Mateřskou školou v Lovčičkách a zájem byl velký jak z řad pedagogů, tak i rodičů. Témata věnující se vývoji imunity dětí předškolního věku, konkrétním onemocněním horních cest dýchacích, infekčním i parazitárním onemocněním jsou stále aktuální. Lektorkou byla Mgr. Pavlína Miltová ze společnosti PMeduca. 

Roboti Ozoboti ve škole a v kroužku

Workshop o robotech Ozobotech se uskutečnil ve středu 20. března 2019 a byl určen pedagogům i vedoucím zájmových kroužků. Jarní programování bez počítače začalo seznámením s robůtky. Následovalo představení jednotlivých aktivit, které je možné s Ozoboty realizovat, např. ve vyučování, v kroužku. Účastníci měli k dispozici robotky a řešili různé zábavné úlohy.

Program:
- základní seznámení s robotkem
- jednoduché aktivity pro děti i žáky (např. pohádky, dopravní hřiště)
- Ozobot ve výuce - matematika, zeměpis, cizí jazyky
- další možnosti, pomůcky, zdroje, aj.


Základní první pomoc u nejčastějších dětských úrazů - 20. února 2019

Seminář byl určen pro zájemce z řad rodičů, pedagogickým pracovníkům, vedoucím NNO a byl připraven ve spolupráci MAP II, rodinného centra Domeček Křenovice a MŠ Křenovice.

Paní lektorka ze společnosti PMeduca zaplnila tříhodinový seminář velmi důležitými informacemi, praktickými ukázkami. Účastníci měli možnost si vše vyzkoušet. 

Program semináře:
1. Vybavení lékárničky, pokud máte malé děti
2. Integrovaný záchranný systém a komunikace s ním
3. Správné ošetření nejčastějších úrazů
4. Základy resuscitace, dušení, bezvědomí, srdeční masáž u kojenců a dětí 
5. První pomoc při úrazech hlavy
6. První pomoc při náhlých stavech (píchnutí hmyzem, epilepsie, aj.)