akce uskutečněné v 1. a 2. roce projektu

Škola prožitkem pro rodiče

11. srpna 2020 se v učebně soukromé základní školy Montyplus, z.s., uskutečnil workshop pro rodiče, pedagogy a zájemce o Montessori pedagogiku. Účastníci měli možnost si na vlastní kůži vyzkoušet klasický průběh dne v této škole, který byl zkrácený cca do 3 hodin. Proběhla ukázková hodina matematiky, českého jazyka včetně představení Montessori pomůcek a práce s nimi. Zúčastnění měli možnost během přednášky pokládat otázky, případně po skončení semináře konzultovat konkrétní osobní dotazy a nápady. 

V březnu jsme se dostali do situace, se kterou asi nikdo z nás nepočítal. Uzavřené školy, domácí výuka, zrušené akce pro děti ve školkách, žáky v základkách, pro rodiče i širokou veřejnost. 

I tak se nám podařilo uskutečnit některé akce:
22. 4. - online seminář - Jak učit, komunikovat na dálku
duben - volné hodiny v prostoru Učíme se a Škola v pyžamu
duben, květen - 4 online semináře - Word a Excel pro mírně pokročilé, Word II a Excel II
červen - online workshopy pro školní družiny s názvem Naše včely 

Soutěž "Stavíme dům" - ZŠ Tyršova, 28. 2. 2020

Celkem osm tříčlenných družstev složených ze žáků 7. a 8. ročníků poměřilo své schopnosti a dovednosti poslední školní únorový den na ZŠ Tyršova. Žáci v rámci aktivit podporujících polytechnické činnosti postupně plnili tři zadané úkoly, a to sestavení dřevěného modelu roubenky, instalaci elektrického obvodu dle schématu a vyplnění zajímavého kvízu vztahujícímu se k danému tématu. Porota hodnotila zejména správnost instalace, celkový vzhled a funkčnost.

Nejlépe se vedlo družstvu ze ZŠ Tyršova, druzí skončili žáci ze Ždánic a třetí místo obsadili žáci ze Šaratic.

Únorové akce
Moje dítě online - hry, sítě, internet a JÁ - workshop - Křenovice
Setkání ředitelek a vedoucích učitelek mateřských škol

Přijďte si s námi zahrát FAKESCAPE - 29. 1. 2020

Workshop byl uspořádání v rámci aktivity Bezpečný internet. Hru, která je určena žákům II. stupně základních škol, si tentokrát přišli vyzkoušet pedagogové. Cílem bylo zjistit, jaké informace žáci musí znát, jaké úkoly při hře plní, jak celá aktivita probíhá, pro které ročníky bychom ji v rámci projektu mohli v příštím období zařadit. 
Aktivita na všechny nastíněné otázky odpověděla. 
Lektorkami byly členky brněnského spolku studentů, který se problematice věnuje od roku 2018. Informace o jejich činnosti najdete na www.fakescape.cz.   

Ptáčci v zimě
lednový a únorový program pro mateřinky

Děti mateřských škol, které se aktivity zúčastňují, se mohou pod vedením lektorů, pana Petra Navrátila ze Slavkovského ochranářského spolku, pana Patrika Hrozka - zástupce realizačního týmu MAP II, a za doprovodu pedagogů seznamovat s životem přezimujících ptáčků. Společně také zavěsí krmítko (vyrobené žáky základních škol). Do akce je zapojeno 8 mateřských škol. 

Den řemesel - 3. 12. 2019

Fotografie jsou z workshopu, který měl za cíl podpořit zájem dětí o tradiční řemesla a práci s různými materiály. Žáci 3. až 5. ročníků si vyzkoušeli košíkářství, práci s hlínou - točení na hrnčířském kruhu, výrobu ručního papíru, rytí do skla, drátování. A nakonec si vyrobili také visačky na vlastnoručně vyrobené dárky. Akce se zúčastnilo 90 dětí ze 3 základních škol. 

Deskovky a školní družiny

Od 19. listopadu 2019 probíhají v jednotlivých odděleních školních družin Slavkovska praktické workshopy s moderními deskovými hrami. Žáci měli možnost vyzkoušet známé či neznámé stolní hry, které byly vybrány za účelem rozvíjení matematického a logického myšlení. O tom, že každá prezentovaná stolní hra představovala jistý potenciál, který lze využít i ve výuce, se mohli přesvědčit i přítomní pedagogové. Žákům byla každá hra vhodným způsobem představena, vysvětlena pravidla a osobně si ji s kamarády odzkoušeli. Ti, kteří se s hrou již setkali, byli požádáni, aby ke kamarádům byli shovívaví a poradili jim, když si nebudou vědět zrovna rady, jak hrát. Potěšilo nás, že v jedné ze školních družin tyto hry žáky natolik zaujaly, že je paní vychovatelka následně objednala pro jejich školní družinu. 
Akce se konala v rámci aktivit implementace - Využívání názorných pomůcek při výuce matematiky. 

Čtení baví nás i děti
metody kritického myšlení (nejen) v hodinách čtení - 28. 11.

první setkání z plánované sady akcí, které mají za cíl věnovat se práci s textem
Lektorkou tohoto setkání byla Mgr. Vlastimila Sládečková, která si připravila pro účastníky několik ukázek základních technik kritického myšlení. Vyučující si mohli vše vyzkoušet. 
Jednou z metod byl Pětilístek. Metoda, která podporuje žákovu dovednost stručně a výstižně informace shrnout, vybrat to nejdůležitější - o hlavním hrdinovi, zvířátku, knize. Může být ale využita i v dalších předmětech. 

Vodicí pes ve službě člověku - Šaratice 20. a 26. 11. 2019
V listopadu jsme uspořádali ve spolupráci se spolkem Vodicí pes, z.s. interaktivní, praktické workshopy určené pro žáky 4. až 7. ročníků základní školy v Šaraticích. Cílem těchto seminářů bylo představit žákům svět nevidomých a vodicích psů. Účastníci se během semináře dozvěděli např. co obnáší služba vodicích psů, jak probíhá jejich příprava, zásady kontaktu s nevidomým člověkem.
Akce se konala v rámci aktivit implementace. 
Lektorkou byla Mgr. Lenka Pláteníková a nevidomý klient Honza, který zprostředkoval dětem svou autentickou zkušenost. 

Matematické pomůcky v předškolním vzdělávání - 4. 2. 2020


Víte, jak v matematice pracovat s červenými nebo červenomodrými tyčemi, vřetýnky, perlovým materiálem, barevnou korálkovou pyramidou a dalšími zajímavými pomůckami?
To všechno se dozvěděli vyučující i rodiče, kteří se zúčastnili semináře v Monty klubu ve Slavkově u Brna. Součástí akce byl nejen interaktivní výklad, konkrétní ukázky použití s osvětlením metodiky, ukázky pracovních listů, ale také diskuse nad zařazením pomůcek do výuky běžné školy nebo školky. Velmi zajímavé téma. 

Základní 1. pomoc u nejčastějších dětských úrazů - 14. 1. 2020

Jedná se o praktický seminář, o který je mezi rodiči, pedagogy mateřských i základních škol a vedoucími neziskovek velký zájem. 
V rámci našeho projektu se ho snažíme uspořádat vždy jednou ročně, pokaždé na jiném místě. Tentokrát se akce pod vedením lektorky vzdělávací agentury PMeduca uskutečnila v prostorách DDM ve Slavkově u Brna. Děkujeme jeho vedení za poskytnutí prostor. 

Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností u dětí předškolního věku - 8. 1. 2020

Tato akce byla určena především pro asistentky a vyučující mateřských škol a měla za cíl seznámit je s problematikou nápravy řeči u dětí předškolního věku. Během workshopu lektorky Mgr. Helena Kolbábková a Mgr. Lenka Ondáková seznámily přítomné s různými civilizačními vlivy a negativními faktory působící na rozvoj řeči, nastínily přehled vývoje řeči u dítěte, představily různé komunikační strategie, náměty a hry zaměřené k odpovídajícímu věku dítěte.
Přítomné měly možnost klást dotazy, a to během semináře, případně konzultovat konkrétní případy po skončení akce. Od lektorek získaly také konkrétní materiály na procvičování řeči u předškolních dětí. 

Ozoboti ve školních družinách - zahájili jsme v listopadu 2019

I v tomto školním roce seznamujeme žáky Slavkovska s malými robotky Ozoboty. Robotci velikosti golfového míčku učí zábavnou formou školáky základy programování. 
Možná si při přečetní těchto prvních řádek řeknete, co je to ten Ozobot? Ozobot je edukativní programovatelná pomůcka, která pomáhá rozvíjet informatické, logické a matematické myšlení zábavnou formou. Ve své digitální paměti má uložené barevné sekvence, které po načtení svými senzory způsobí, že robotek provede právě tu činnost, kterou mu hravou formou žák naprogramuje. Dnes se v souvislosti s robotikou a technikou setkáváme stále častěji s pojmem metody Steam, kde se jedná o využití různých kreativních aktivit a o speciální přístup ve výuce, tedy nahrazení klasického vzdělávacího procesu. 
Robotek lze programovat dvěma způsoby, a to za pomocí fixů a papíru, nebo za pomocí počítače. Aktuálně školákům prezentujeme první uvedený způsob, a to na zvětšené mapce České republiky, na které jsou naznačeny cesty napříč kraji. Využíváme také dřevěné puzzle, které obsahují velké množství dílků s možností sestavení různě spletitých cestiček pro robotky. Během této činnosti jsou žáci dále seznamování i s teorií, a to např. proč, jak a v kterých oborech dnes roboti pomáhají lidem. Většinou si tyto robotky děti zamilovaly a na každém setkání se ptaly, kde se dají pořídit, kolik stojí.

Práce se dřevem - prosinec 2019

S cílem seznámit s řemeslnými činnostmi i ty nejmenší, uspořádal náš MAP II sadu vánočních workshopů v mateřských školách Slavkovska. Z dřevěných polotovarů děti vyráběly andílky. Brousilo se, spojovalo, zdobilo a děti tak získaly přibližné povědomí o tom, jak pracovat se dřevem. Během této činnosti se děti postupně dozvěděly i teoretické informace, např. o bezpečnosti při práci.
Každé dítě si nakonec úspěšně vyrobilo svého andílka a mělo velkou radost.
Do akce se zapojilo celkem 11 mateřských škol a vytvořilo přes 240 andílků

Budeme čtenáři - aktivity pro žáky 1. ročníků

Jedná se o dlouhodobější aktivity pro kolektivy žáků 1. ročníků s cílem podpory zájmu o knihu u nejmenších (budoucích) čtenářů. Do aktivit je zapojeno 6 prvních tříd na 4 základních školách. 

 • V plánu aktivit je:
  Úvodní seznámení s knihou - říjen, listopad 2019
 • Společné plnění 3 "čtenářských" úkolů ve třídě během školního roku 2019/2020 (témata - zvířátka v knížkách, dobrodružství, pohádka).
 • V průběhu školního roku budou pro pedagogy připraveny různé podpůrné aktivity (např. zápůjčka knížek pro prvňáčky, seznam vhodné literatury, ukázka aktivit pro nečtenáře).
 • Závěrečná aktivita - pro třídu za úspěšné absolvování aktivit bude pro malé čtenáře připravena pohádková cesta, nebo setkání se spisovatelem, ilustrátorem.
V současné době mají za sebou budoucí prvňáčci úvodní seznámení s knihou a knihovnou. V prosinci pracují s knihou pohádek od spisovatelky Ivony Březinové s názvem Teta to plete. 

Besedy se spisovatelkou Ivonou Březinovou - listopad 2019

Na Wikipedie se dozvíte, že Ivona Březinová je česká spisovatelka dětských knih. Píše pro děti všech věkových kategorií od předškoláků po dospívající, některé knihy jsou napsané speciálně pro začínající čtenáře v první třídě. Věnuje se nejrůznějším žánrům. Její tvorba zahrnuje leporela, pohádky, příběhy ze života dětí i zvířat, ale i encyklopedie. Některé texty zobrazují téma jinakosti a handicapu (autismus, dítě na vozíku, Alzheimerova choroba, šikana, závislosti). 
A právě s touto spisovatelkou se seznámilo na besedách o jejich knížkách více než 200 žáků 5 našich základních škol. 

Vyučující si vybrali z nabídky různé programy. Informace o nich najdeme na webu www.brezinova.cz.  

Tvoříme s dětmi - netradiční kreativní techniky

Na workshopu 22. 11. se vyučující mateřských škol i vedoucí kroužků seznámily se zajímavými technikami a materiály (např. samotvrdnoucí modelovací hmota, zvířátka na decoupage, polystyrenové polotovary). Vše si pod vedením lektorky Ireny Vohlídkové vyzkoušely v praxi, dozvěděly se různé vychytávky, zajímavosti o dostupných materiálech. Lektorka zúčastněným ženám také poradila, jak tyto techniky zařadit do práce pedagoga, vedoucího kroužku. 

Aby učení nebylo mučení 

Workshop, který se konal 26. listopadu v Křenovicích, odpověděl zúčastněným rodičům, pedagogům na různé otázky týkající se vstupu dětí do 1. ročníku základní školy. Lektorkou byla psycholožka Mgr. Blanka Závodníková. 

Vzděláváme se, sdílíme zkušenosti 

V průběhu listopadu a prosince 2019 se nám podařilo uskutečnit aktivity / semináře pro vyučující i asistentky mateřských a základních škol.

 • Jak přistupovat k dítěti s problematickým chováním
 • Spolupráce vyučujícího a asistenta pedagoga v MŠ

Výroba krmítka - workshopy pro žáky I. stupně malotřídních škol

Žáci pracovali ve skupinkách a využívali také mobilní dílnu MAP II. Vyrobená krmítka budou určena částečně pro základní školu, ve které byla vyrobena, dále pro školky v ORP i další subjekty. Do výroby bylo zapojeno 5 malotřídních škol. Akce probíhala v říjnu 2019 v rámci aktivity č. 15 KA 04 Implementace.  

1. rok projektu

Jejich adresa je mokřad - Křenovice, Slavkov u Brna - září 2019

Začátkem školního roku jsme se s dětmi ze  školních družin Slavkovska vypravili na mokřady v Křenovicích a ve Slavkově. Součástí vycházky s ornitologem panem Navrátilem bylo především poznávání okolí bydliště dětí. Ve Slavkově došlo i na poznávání vodního ptactva. Podařilo se nám zahlédnout spíše běžnější druhy ptáků, ale při jednom setkání jsme měli štěstí a děti spatřily i ledňáčka říčního, který patří mezi silně ohrožené druhy.
V Křenovicích si děti vyzkoušely i orientaci v terénu podle mapy, dalekohledem sledovaly okolí mokřadů. Cílem všech setkání bylo přenést informace o okolní přírodě nejmladší generaci a navodit kladný vztah k přírodě. 

Zvol si (správné) informace

Hoax, nálepkování osob a konspirační teorie na internetu, vymýšlení faktů, fake news, úprava fotografií, ale hlavně sociální sítě - to vše bylo obsahem workshopu pro pedagogy a vedoucí pracovníky NNO, který se konal ve středu 2. 10. 2019 ve Slavkově u Brna. Lektorem byl student Masarykovy univerzity v Brně, který se problematice věnuje v rámci projektu Zvolsi info. Obsah workshopu byl přizpůsoben těm, kteří pracují s dětmi ve věku do 15 let. V rámci diskuse lektor názorně předvedl, jak si ověřovat informace, rozpoznat, když s nimi někdo manipuluje, seznámil také s nabídkou programů pro žáky základních škol. 

Technika pro radost - Křenovice, 24. 6. 2019

V rámci aktivit podporujících polytechnické vzdělávání uspořádal MAP II soutěž Technika pro radost. Akce byla určena pro žáky sedmých ročníků základních škol. Celkem se zúčastnilo osm tříčlenných družstev, které měly za úkol sestavení modelu létajícího dopravního prostředku ze stavebnice Merkur, programování robota Ozobota, sestavení dřevěného modelu letadla z polotovarů a výrobu modelu elektrobludiště. Úkoly měly různou obtížnost, vyhrát mohl pouze ten nejlepší tým. Na prvním místě se umístilo družstvo ze ZŠ Tyršova, druhé místo obsadili žáci ze Ždánic a třetí místo patřilo žákům ze Šaratic. Již nyní se těšíme na další ročník soutěže.  

WORKSHOP - Kladívko, hřebíčky, pilník a naše děti 

V pondělí 15. května 2019 se v prostorách dílen ZŠ Tyršova uskutečnil polytechnický seminář určený pro pedagogy mateřských škol a I. stupně škol základních. Cílem woskshopu bylo představit přítomným pedagogům práci s připraveným materiálem, jednotlivé činnosti. Vyučující si odnesli nejen praktické zkušenosti, ale také metodiky, náměty na vybavení polytechnických koutků jiných organizací. Workshop se konal v praktické duchu pod vedením lektorů Zdenka Vičara a Romana Holoubka. Měřilo se, řezalo, vrtalo, rýsovalo ... a výsledkem byl dřevěný panáček i letadlo, na jehož sestavení je možné dřevěné polotovary zakoupit u společnosti Geodeska.  

MINIveletrh povolání byl úspěšný

Pro žáky 7. a 8. ročníků základních škol Slavkovska jsme uspořádali v úterý 9. dubna 2019 ve spolupráci se Střední integrovanou školou ve Slavkově u Brna, dalšími školami i firmami minifestival povolání. Aktivitu podporující volbu vhodné profese žáků s ohledem na možnosti území Slavkovska navštívilo více než 150 žáků. Nadšení z akce neskrývali také přítomní dospělí, zástupci škol, Města Slavkova, hospodářské komory i dalších organizací a firem ze Slavkova a okolí.

Své obory zde představili studenti oborů hotelnictví, kuchař-číšník, cukrář, mechanik opravář motorových vozidel a truhlář. Žáci základních škol si mohli některé z činností sami vyzkoušet. Na stánku Střední školy elektrotechnické a energetické Sokolnice zaujali přítomné studenti oboru mechanik-elektrotechnik dálkově ovládaným robotem. Součástí prezentace učebního oboru výrobce textilií v rámci stánku Nové Mosilany, a.s. byl nástin fází technologického procesu od zpracování suroviny až po finální výrobek. Zástupci firmy Lohmann & Rauscher, která vyrábí mimo jiné speciální sety pro operační sály, různé bandáže, ortézy, speciální obvazy na rány, představili některé ze svých produktů. Chlapci a děvčata měli možnost si zasoutěžit a vyzkoušet si sestavení operačního setu na rychlost.

Pozornosti žáků neunikly moderní technologie - 3D tiskárna, naprogramovatelní roboti Ozoboti i mobilní laser sloužící k vypalování rastrů, ploch, písma do různých materiálů prezentovaný firmou Hallas, s.r.o.

Názorné pomůcky v matematice

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 se konal workshop, který uspořádal MAP II - Slavkov u Brna ve spolupráci s firmou Zábavné učení, s.r.o. Během semináře měli pedagogové I. a II. stupně ZŠ možnost vyzkoušet si různé didaktické pomůcky, které lze využít při výuce matematiky a to např. logické řady, modely desítkové soustavy, převody jednotek, násobení, zlomky aj.

Bezpečný internet
workshopy na základních školách

Termín uskutečnění: únor-březen 2019

Jednalo se o sadu vzdělávacích seminářů na téma Bezpečný internet v délce přibližně 60 minut. Žáci 7. a 8. ročníků ze 4 škol byli seznámeni s tím, jak mají bezpečně užívat počítač, mobilní telefon, tablet, když jsou připojeni na internetu, jak si vytvořit bezpečné heslo, jaké je mohou potkat nástrahy na internetu, na koho se v případě problému mohou obrátit.  Druhá část workshopů byla zaměřena zejména na téma kyberšikany, která v poslední době nabývá na aktuálnosti. Zazněly zde pojmy sexting, kybergrooming, kyberstalking.
Cílem jednotlivých setkání bylo zvýšit povědomí o možných hrozbách spojených s využíváním sociálních sítí a internetu. 

Roboti Ozoboti ve škole a v kroužku

Workshop o robotech Ozobotech se uskutečnil ve středu 20. března 2019 a byl určen pedagogům i vedoucím zájmových kroužků. Jarní programování bez počítače začalo seznámením s robůtky. Následovalo představení jednotlivých aktivit, které je možné s Ozoboty realizovat, např. ve vyučování, v kroužku. Účastníci měli k dispozici robotky a řešili různé zábavné úlohy.

Program:
- základní seznámení s robotkem
- jednoduché aktivity pro děti i žáky (např. pohádky, dopravní hřiště)
- Ozobot ve výuce - matematika, zeměpis, cizí jazyky
- další možnosti, pomůcky, zdroje, aj.

Žijí mezi námi a nevidí nebo neslyší

Ve dnech 15.-16. října 2019 uspořádal MAP II ve spolupráci s LORM - Společnost pro hluchoslepé z.s., sadu workshopů, jejichž cílem bylo nastínit žákům neformální cestou informace o handicapovaných, jejich potřebách, o tom, jak se  k těmto lidem s respektem chovat. V tomto případě se jednalo o postižení sluchu a zraku. 

 • Žáci I. i II. stupně byli nejprve obeznámeni s tématikou. Pokoušeli se najít odpověď například na následující otázky:
 • Podle čeho poznám nevidomou osobu?
  Jaké problémy mohou mít děti se zrakovým postižením ve škole?
 • Když je člověk sluchově postižený, neslyší vůbec nebo může trošku slyšet?
 • Jak se dorozumívá hluchoslepý člověk?

Ve druhé části si žáci po skupinkách vyzkoušeli aktivity na 7 stanovištích. Naučili se několik slov ve znakové řeči, prstovou abecedu, vyzkoušeli si různé pomůcky denní potřeby, simulační brýle, psací pomůcky, deskové hry určené pro lidi s handicapem, pohyb s bílou holí.
Jak žáci procházeli jednotlivá stanoviště, začali si postupně uvědomovat, že život se zrakovým a sluchovým handicapem je velmi náročný. A proto je nutné si především své oči chránit.

Robotci Ozobotci v mateřských školkách a školních družinách v období březen až květen 2019

V oblasti zábavně-vzdělávacích programů s  miniaturními  robotky   o    velikosti  2,5 cm jsme již seznámili na Slavkovsku přes 330 dětí. Mladším dětem byla tato didaktická pomůcka představována na pohádkovém příběhu o Červené Karkulce. Školákům ve školních družinách byl robotek prezentován na zvětšené mapce Slavkova u Brna. Na všech setkáních robotci rozzářili dětské tváře a zpestřili příjemným způsobem den ve školkách či školních družinách a podpořili tak rozvoj technického vzdělávání u dětí, jejich věku odpovídajícím způsobem. 

3D TISK

Seminář se uskutečnil 29. 4. 2019 a byl určen pro zájemce z řad rodičů, pedagogickým pracovníkům, vedoucím NNO. Akci zorganizoval MAP II ve spolupráci s Ústavem elektrotechnologie FEKT VUT Brno.

Lektor: Ing. Petr Vyroubal, Ph.D.
Program semináře:
1. Úvod do světa 3D tisku
2. Z čeho a co se dá tisknout
3. 3D tisk jako moderní pomůcka ve škole
4. Praktické ukázky výrobků
5. Jak si vybrat tu správnou tiskárnu

Seminář měl za cíl přítomným přiblížit fungování technologie 3D tisku a představit příklady z praxe. Návštěvníci načerpali jednak teoretické znalosti, ale také měli možnost vidět v činnosti jednu z nejoceňovanějších 3D tiskáren. 

Bezpečný internet - kyberšikana - 23. 4. 2019 

Workshop pro pedagogy a rodiče byl pojat jako prevence sociálně patologických jevů. Akci připravil MAP II ve spolupráci se ZŠ a MŠ Němčany a neziskovou organizací Němčánek. 

Workshop měl za cíl přítomným nastínit aktuální problémy dětí a jejich závislosti na informačních technologiích, seznámit s hrozbami, kterým děti mohou čelit. Důležitou součástí byly informace, na koho se mohou v případě problému obrátit (děti i rodiče), jak si vytvoří bezpečné heslo, jaká jsou pravidla pro sdílení fotografií na síti, aj. Setkání mělo preventivně informační charakter s cílem zvýšit povědomí rodičů dětí všech věkových kategorií o možných hrozbách používání počítačů a online komunikace.

Hrajeme si s jazýčky

Logopedický workshop pro rodiče, pedagogy a vedoucí NNO uskutečněný ve čtvrtek 25. 4. 2019 ve Slavkově u Brna. Akci zorganizoval MAP II ve spolupráci s mateřským centrem Abc-Baby.

Lektorka ze společnosti PMeduca nastínila přítomným, co by mělo dítě umět v jednotlivých obdobích vývoje a kdy je, popřípadě nutné vyhledat pomoc, jak s dětmi komunikovat již od narození, jak na ně mluvit, číst jim pohádky, jak učit děti správně dýchat za pomocí různých her. Dále uvedla jednotlivé poruchy řeči vč. příkladů z praxe a to např. vývojová dysfázie, dyslalie, afázie, mutismus, koktavost, breptavost, sluchová vada u dětí aj.

Excel v mateřské škole - 18. března 2019

Připravili jsme pro vyučující mateřských škol praktický workshop využití Excelu. Účastnice dostaly odpověď například na otázky:
-  Jak zarovnat text v tabulce?
- Jak řádek vložit, vymazat nebo skrýt?
- Jak sečíst nebo seřadit údaje v tabulce?
Akce se konala v pohodové atmosféře, doplněna byla dotazy účastnic a jejich zkušenostmi. 

Základní první pomoc u nejčastějších dětských úrazů - 20. února 2019

Seminář byl určen pro zájemce z řad rodičů, pedagogickým pracovníkům, vedoucím NNO a byl připraven ve spolupráci MAP II, rodinného centra Domeček Křenovice a MŠ Křenovice.

Paní lektorka ze společnosti PMeduca zaplnila tříhodinový seminář velmi důležitými informacemi, praktickými ukázkami. Účastníci měli možnost si vše vyzkoušet. 

Program semináře:
1. Vybavení lékárničky, pokud máte malé děti
2. Integrovaný záchranný systém a komunikace s ním
3. Správné ošetření nejčastějších úrazů
4. Základy resuscitace, dušení, bezvědomí, srdeční masáž u kojenců a dětí 
5. První pomoc při úrazech hlavy
6. První pomoc při náhlých stavech (píchnutí hmyzem, epilepsie, aj.)


Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku

Akci jsme uspořádali v pondělí 11. března 2019 ve spolupráci s Mateřskou školou v Lovčičkách a zájem byl velký jak z řad pedagogů, tak i rodičů. Témata věnující se vývoji imunity dětí předškolního věku, konkrétním onemocněním horních cest dýchacích, infekčním i parazitárním onemocněním jsou stále aktuální. Lektorkou byla Mgr. Pavlína Miltová ze společnosti PMeduca.