MAP II

30. 9. 2022 jsme ukončili náš projekt MAP II.

Technika pro radost - červen 2022

V závěru školního roku jsme ve spolupráci se ZŠ Tyršova uspořádali polytechnickou soutěž, která byla určena pro žáky 7. a 8. ročníků ZŠ. Každé družstvo mělo za úkol vyrobit podle vystaveného modelu a technické dokumentace hydraulický jeřáb. Zvolený úkol žáky bavil, vyzkoušeli si nové aktivity, které se vzájemně propojovaly zejména s učivem z fyziky, matematiky a pracovních činností. Akce se zúčastnilo 8 družstev ze 4 základních škol. Úkol byl časově náročný a o vítězích bylo rozhodnuto až před 13. hodinou.

Soutěžíme s papoušky z Papouščí ZOO Bošovice - 10. 6. 2022

Matematická soutěž byla připravena pro žáky 3. až 6. ročníků.  Děti soutěžily v kategoriích s názvy Papoušci (3. ročníky), Ara (4. a 5. ročníky) a Kakadu (6. ročníky).

Celkem se zúčastnilo 6 základních škol:

 • 3. ročník - 81 žáků
 • 4. ročník - 69 žáků
 • 5. ročník - 78 žáků
 • 6. ročník - 19 žáků

Putovní Merkur 2 - květen 2022

V průběhu druhého pololetí školního roku 2021/2022 vyhlásil Map2 Slavkov u Brna soutěž se stavebnicí Merkur. Soutěž byla rozložena na 2 kola, 1. kolo proběhlo vždy na místní škole, která se do soutěže přihlásila. Během smluveného období (cca 14 dnů) byly zapůjčeny stavebnice Merkur škole a po uplynutí této doby navštívil školu člen realizačního týmu, zadal soutěžícím úkol, a to sestavit libovolný model podle návodu, případně dle vlastní fantazie. Čas na sestavení byl stanoven na 2 x 45 minut. Hodnotila se zejména funkčnost, preciznost provedení a celkový vzhled.

Vítězná družstva, která se umístila v 1. kole na 1. a 2. místě změřila své síly v 2. kole, které se uskutečnilo v úterý 7. června v ZŠ v Němčanech. Celkem se do soutěže přihlásilo 12 družstev ze 4 základních škol. Při tomto soutěžním klání porovnali své dovednosti a zručnost žáci z Hodějic, Hrušek, Křenovic a Němčan. Závěrečné kolo probíhalo obdobným způsobem a před polednem bylo rozhodnuto o vítězných příčkách. 

 1. místo družstvo ZŠ Křenovice
 2. místo družstvo ZŠ Hodějice
 3. místo družstvo ZŠ Hrušky

ODPOLEDNE S DĚTSKOU KNIHOU

Ve čtvrtek 19. května uspořádal MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna ve spolupráci s Obecní knihovnou Otnice a dětským knihkupectvím Dlouhá punčocha zábavně vzdělávací odpoledne pro děti a jejich rodiče. Program v Otnicích zahájila pohádková babička Jarka, která přečetla několik knih nejmenším. V průběhu celé akce bylo také možné zakoupit knihy, případně navštívit čtenářskou dílnu, kterou připravili členové RT MAPII. Zvolené aktivity byly přítomnými hodnoceny velmi kladně.

Cílem akce byla nejen propagace dětských knih, ale i čtení, čtenářství a také vyzdvihnutí postavení knihoven. 

Den řemesel - duben 2022

V dubnu jsme připravili pro žáky na 1. stupni v ORP Slavkov u Brna projektové dny zaměřené na řemeslné činnosti. Žáci si měli možnost vyzkoušet techniku drátkování, práci se dřevem, rytí do skla pomocí tzv. gravírovacího pera, tvoření z pedigu a zdobení korálky. Průběh aktivit byl naplánovaný a realizovaný ve školních třídách 3 přihlášených neúplných základních škol Slavkovska. Lektoři přijeli na předem smluvený termín, rozdělili si žáky na jednotlivé skupinky a následovalo postupné zkoušení jednotlivých činností. 

Pan Kostička a olympiáda
komiksová soutěž pro žáky od 2. do 6. ročníku základních škol v ORP Slavkov u Brna

Jak znělo soutěžní zadání pro děti?
Pan Kostička se chce zúčastnit olympiády, trénuje, ale...
Vyřešte problém pana Kostičky a doplňte komiksové texty!

Soutěže se zúčastnilo ve 3 kategoriích 77 dětí ze 4 základních škol (Hrušky, Otnice, Kobeřice a Hodějice). Výsledkové listiny z důvodu ochrany osobních údajů dětí neuvádíme. Všechny ale byly odměněny drobností. Vítězové tří kategorií získali ceny.   

Putovní Merkur

V březnu probíhala na základních školách v ORP Slavkov u Brna technická soutěž "Putovní Merkur", která byla určena pro žáky na 1. stupni ZŠ. Soutěžící měli za úkol postavit libovolný model ze stavebnice Merkur, případně mohli zapojit vlastní fantazii a vymyslet výrobek vlastní. Akce se mohli účastnit jednotlivci, družstva dvojic, případně i trojic. Při závěrečném hodnocení žáci model předvedli, řekli, k čemu slouží a jak funguje. Jak se žákům dařilo sestavovat jednotlivé modely můžete shlédnou v připravené fotogalerii.

Miniveletrh povolání

V úterý 22. března jsme uspořádali ve spolupráci se středními školami i firmami ve Společenském centru Bonaparte ve Slavkově u Brna Miniveletrh povolání. Cílem akce bylo autentické představení jednotlivých studijních oborů a moderních technologií, které prezentovaly zúčastněné střední školy a firmy. Žáci 7. a 8. ročníků se seznámili se školami, jejich obory, podmínkami k přijetí, činnostmi typickými pro obor a také si mohli, dle vlastního zájmu, jednotlivé činnosti vyzkoušet.

Své obory zde představila Integrovaná střední škola ve Slavkově u Brna, Gymnázium a obchodní akademie Bučovice, Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice.

Za firmy prezentovala své výrobky a služby firma ASN HAKR Brno s.r.o., která vyrábí střešní boxy, dále výrobní a stavební firma Liko-s. Trojici podniků doplnila firma Lohmann & Rauscher, která je předním výrobcem a dodavatelem vysoce kvalitních zdravotnických a hygienických výrobků.

Své schopnosti a dovednosti si u jednotlivých stánků ověřili i někteří rodiče, kteří akci navštívili se svými dětmi. Akce se zúčastnilo celkem 340 žáků z 16 tříd 4 úplných základních škol Slavkovska. Společné vystavování středních škol se zaměstnavateli nastínilo, jak uplatnit získané vědomosti v praxi. Pro velký úspěch plánujeme realizovat Miniveletrh povolání opět za dva roky. 

Akce pro pedagogické pracovníky

Nabídka aktivit pro pedagogické pracovníky mateřských i základních škol vychází vždy za zájmu škol, potřeb území a také z dostupných možností v dané oblasti. Podařilo se nám připravit akreditované workshopy první pomoci, samostatně pro mateřinky a základní školy. Velmi úspěšná byla také aktivita s názvem Rozvoj komunikačních dovedností, aneb logopedie na doma. Na matematickou gramotnost, badatelskou výuku a novinky ve vyučovacím procesu byla zaměřena exkurze do společnosti Zábavné učení v Brně. Vychovatelky školních družin si mohly vyzkoušet na svém setkání mimo jiné práci s 3D perem. 

Fakescape

Pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ jsme v závěru roku 2021 zorganizovali aktivity s názvem Fakescape. Podstatou jednotlivých akcí bylo seznámit žáky zábavně-vzdělávací formou s problematikou dezinformací, falešných zpráv, bezpečnosti hesel aj. Žáci si během vyučovací hodiny vyzkoušeli vyhledat a ověřit informace, které jim byly sdělovány, a to např. rozpoznat hoax od pravdivé zprávy, porozumět správně textu, rozpoznat manipulaci u fotek. V závěru setkání nechyběla společná reflexe, kde bylo žákům sděleno, jak se tyto manipulace dějí v reálném světě.  

Aktivity v mateřských školách ve čtvrtém roce projektu (říjen až prosinec 2021)

V posledním čtvrtletí roku 2021 naplánoval a uspořádal realizační tým MAP 2 pro mateřské školy Slavkovska dva programy určené pro děti z předškolního oddělení. První program nesl název Hřebíčky a kladívko a byl zaměřen na polytechnické činnosti, konkrétně se jednalo o nácvik zatloukání hřebíků. Tuto aktivitu jsme již realizovali i v minulém období a pro velký úspěch jsme ji zařadili znovu.

Nový domek pro myšku
Nový domek pro myšku

U aktivity Nový domek pro myšku se jednalo o workshop určený pro předškolní oddělení mateřských škol v délce přibližně 45 minut. Lektor pracoval s knihou Nový domek pro myšku od autora Petra Horáčka. Cílem tohoto zábavně-vzdělávacího programu bylo seznámit děti s knihou a autorem, využít dosavadní předčtenářské zkušenosti z podobných příběhů, rozvíjet kritické myšlení metodou "čtení s předvídáním".


Ozoboti ve školních družinách - listopad, prosinec 2021

V listopadu a prosinci jsme realizovali pro žáky ze školních družin Slavkovska zábavně-vzdělávací program s robotky v délce přibližně 60 minut. Každé setkání bylo zahájeno představením robota Ozobota, zejména z čeho je sestaven, jak funguje, jak ho můžeme ovládat. Tato didaktická pomůcka byla následně předvedena na zmenšené mapce města a také na dřevěném puzzle. Po seznámení a zodpovězení zvídavých dotazů byli žáci rozděleni do skupinek, kde měli již připravené fixy, kódy, čisté papíry a mohlo tak začít tvoření vlastních prvních cest/příkazů. Žáci byli kreativní, a tak si zkoušeli vytvářet různě složité mapy, případně přemístění robotka z bodu A do bodu B, a to za předpokladu předem definovaných možností. 

Naše včely
Naše včely

Naše včely - říjen, listopad 2021
Pro naše školní družiny jsme připravili besedy se včelařem Romanem Šidlíkem o včelaření a životě včel ve společenstvu. Přednáška byla koncipována především zábavnou formou, přiměřeně věku žáků a kladla si za cíl přiblížit dětem tento koníček a vzbudit v nich zájem o ochranu přírody.

Žáci se během přednášky o včelách seznámili i s rostlinami, které opylují, prohlédli si pomůcky včelaře, výrobky z včelího vosku. 

Třetí rok projektu je za námi. Připomeňme si některé uskutečněné akce.  
(3. rok projektu)

Nová informatika v RVP ZV na I. stupni ZŠ prakticky - září 2021

Jak vypadá nová informatika v praxi si mohli vyzkoušet 27. 9. 2021 vyučující na Slavkovsku. Cílem setkání bylo představit učitelům různé učební pomůcky vhodné pro výuku robotiky a programování na I. stupni. Učitelé se dozvěděli nejen praktické informace, ale také si v průběhu semináře tyto pomůcky mohli bezprostředně vyzkoušet a rozhodnout se, tak pro ty, které zařadí do výuky na svých školách. Seminář byl rozdělen do několika tematických bloků, věnoval se Ozobotům, Be-Boot včele, Legu WeDo2.0, začátkům programování ve Scratchi. Pro rozšíření inspirace dalšího blokového programování zařadil realizační tým i další edukativní prostředky, a to tzv. kapesní počítač Mirco:bit instalovaný do robotického vozítka, Sphero kouli, Cyber robota. 

Stavíme dům - červen 2021

Jednou z posledních akcí ve školním roce byla soutěž tříčlenných týmů žáků 7. a 8. ročníků, které měly za úkol sestavit maketu dřevěné roubenky, nainstalovat elektrické obvody (zapojení světla, zásuvky, sirény) a vyplnit krátký kvíz vztahující se k dané problematice.  

Realizační tým MAP2 Slavkov u Brna po dohodě se členy pracovní skupiny pro polytechnické vzdělání přesunul termín soutěže z původně plánovaného únorového termínu na nový termín, a to konkrétně na měsíc červen 2021, kdy nám epidemiologická situace s Covid-19 umožnila zrealizovat akci na každé přihlášené škole - jednotlivě. 

Předchozí příprava žáků nebyla nutná, veškeré pomůcky a materiál zajistil do soutěže RT MAP, odměny pro účastníky byly zajištěny ve spolupráci s DSO Ždánický les a Politaví. 


Soutěžíme s papoušky z Papouščí ZOO Bošovice - 11. 6. 2021

Soutěž se konala v jednom dnu na všech přihlášených základních školách. Zadání bylo na školy doručeno den před soutěží. Úkoly byly řešeny během dopoledního vyučování, na řešení měly děti 90 minut. Organizace soutěže záležela na jednotlivých vyučujících. Po skončení soutěže byly odpovědní listy vyzvednuty členkou RT a vyhodnoceny.

Autorem soutěžních úkolů je členka realizačního týmu J. Schovancová, která na přípravě spolupracovala se členkami PS pro rozvoj MG. Úkoly měly vztah k učivu jednotlivých ročníků, ale také přímo vycházely ze života papoušků, z organizace ZOO. Jednalo se o tři oddíly - Ara v ZOO, Ara a jeho druhy, Čím se živí Ara.

Soutěž byla organizována ve spolupráci s Papouščí ZOO v Bošovicích. Vítězové jednotlivých kategorií získali volné vstupenky právě od ZOO. Ohodnoceni byli také nejlepší řešitelé z každé zúčastněné školy - ceny od MAP.  

  

Den řemesel - květen, červen 2021

Realizační tým MAP II připravil pro žáky přihlášených škol zajímavé projektové dopoledne, během kterého se seznámili s různými tradičními řemesly a v připravených dílnách si je vyzkoušeli.

Pro žáky byla akce zdarma, uskutečnila se v prostorách škol a byla nabídnuta všem ročníkům přihlášených čtyř malotřídních škol. Cílem akce bylo, aby zúčastnění (děti i vyučující) získali neformální cestou informace o řemeslných činnostech a metodách práce s různými materiály. 

Akce byla připravena ve spolupráci s  řemeslníky Slavkovska, zúčastnění pedagogové při osobních rozhovorech se členy realizačního týmu tuto akci hodnotili velmi kladně. 

Aktivity v mateřských školách ve druhém pololetí školního roku 2020/2021

Papuchalk Petr

Jednalo se o zábavně-vzdělávací program zařazený v rámci předčtenářské gramotnosti pro děti v mateřských školách v délce přibližně 45 až 60 minut. Akce se konala vždy v prostorách mateřských škol za přítomnosti vyučujících.

Lektor pracoval s knihou Papuchalk Petr od autora Petra Horáčka. Cílem jednotlivých workshopů bylo seznámit děti s knihou a autorem, rozvíjet kritické myšlení - tzv. čtení knihy s předvídáním. Čtení knihy bylo dále propojeno s interaktivními a pohybovými aktivitami. V závěru tohoto setkání si děti namalovaly společně s lektorem papuchalka. 

Šrouby a matice

Jednalo se o polytechnický program s využitím nářadí z mobilní dílny určený pro mateřské školy v délce přibližně 60 minut. Cílem jednotlivých setkání byl nácvik šroubování různě velkých šestihranných matic a šroubů za pomocí vhodně zvolené sady plochých klíčů. Akce se konala vždy v prostorách mateřských škol. Součástí programu bylo seznámení s bezpečností při práci, následovala ukázka různých druhů šroubů, matic a komentář k jejich využití v praxi, zejména u jednotlivých profesí. Následovalo spojování dřevěných dílů dohromady s využitím nářadí. V závěru tohoto programu si děti vyrobily i jednoduchý výrobek, který si odnesly domů.  

Moje oblíbená kniha na záložce a Záložka pro radost - průběžné aktivity trvající od dubna do května 2021

Jednalo se o činnosti spojující rozvoj čtenářské gramotnosti, výtvarné činnosti a spolupráci tříd z různých škol v ORP Slavkov u Brna. Akce byla určena pro třídní kolektivy na I. stupni, žáci vyráběli záložky z různých materiálů, před započetím činnosti se mohli inspirovat z materiálů, které pro ně připravil náš realizační tým. Do akce se bylo možné přihlásit kdykoliv během uvedeného období. Zhotovené záložky si převzali členové RT, provedli fotodokumentaci, a předali formou výměny na jinou zapojenou školu z ORP Slavkov u Brna.

Aktivity zpestřily výuku v epidemiologicky nepříznivé době, propojily další mezipředmětové vztahy, poskytly pedagogům ucelený přehled oblíbených knih u žáků na I. stupni ZŠ, žáci vyráběli s nadšením. Některé záložky potěšily seniory ve Slavkově a Křenovicích. 

Kreslíme obrázky do knihy povídek a příběhů Slavkovska 

Realizační tým připravuje "čítanku pověstí",  jejichž hlavním, i když ne jediným zdrojem je první díl knihy Pověsti, paměti a příhody z Bučovska, Slavkovska a Vyškovska. Materiál do knihy sebral pan Alois Procházka, vlastenec, učitel, archeolog, jehož život je také spjatý se Slavkovskem. Pověsti byly vydány v roce 1941. 

Děti vytvářely k pracovní verzi ilustrace libovolnou technikou. Z obrázků jsme vybrali zajímavé, čítanka bude předána školám v září 2021. Třídy, které se aktivity zúčastnily, získaly výtisky povídek pro svoji školu se všemi připravenými obrázky.

Jedním z důvodů pro vznik materiálu byla podpora čtenářské gramotnosti u dětí základních škol s důrazem na místně zakotvené učení. Čítanku připravuje členka realizačního týmu             Jitka Schovancová.  

Výchova chlapců - 14. dubna 2021                                               Logopedie na doma - 20. dubna 2021

O tom, že výchova hochů má svá specifika nám        14.   dubna      nastínila                        Mgr. Eliška Vondráčková, která vystudovala sociální práci a sociologii na MU. Absolvovala psychosociální výcvik a výcvik integrativního koučinku. Od roku 2003 poskytuje konzultace a poradenství v oblastech rozvoje osobnosti, vztahů v rodinách, výchovy dětí či prevence patologických jevů v rodinách. Na online semináři bylo prezentováno především:

- jak chlapcům více porozumět a pochopit jejich svět,

- jak při výchově respektovat specifika jejich pohlaví,

- jak porozumět roli maminky a tatínka v životě kluků,

- jak poznat určité projevy chlapců neznamenající zlobení aj.

Workshop se uskutečnil v online prostoru, v "učebně MAPu" v prostředí Whereby.    

Jednalo se o webinář určený pro rodiče, pedagogické pracovníky a asistenty v mateřských školách zaměřený na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností dítěte. Seminář vedla Mgr. Lea Šafránková - speciální pedagog, logoped.

Program:

 • jak se v řeči dítěte správně orientovat
 • jak cíleně podpořit vývoj řeči
 • rozdíly mezi fyziologickým a narušeným vývojem komunikačních schopností
 • metody pro rozvoj komunikace
 • praktické ukázky artikulačních, dechových a fonačních cvičení, her, pomůcek
 • diskuze, dotazy

Téma tohoto workshopu vycházelo z požadavků rodičovské a pedagogické veřejnosti. Z diskuse ve FCB skupině po aktivitě vyplynul zájem o opakování aktivity.

Čtenářské workshopy se spisovatelkou Klárou Smolíkovou

V dubnu a březnu jsme měli možnost zprostředkovat 12 online workshopů se spisovatelkou Klárou Smolíkovou po děti na I. stupni.

V rámci dopolední výuky se žáci z Nížkovic, Heršpic, Křenovic a Komenského obeznámili s knižním titulem Začarovaný Hvozd. Tento ojedinělý dopolední program byl velkým zpestřením výuky českého jazyka, právě proto, že této online výuky se nyní zúčastnila samotná spisovatelka. V prvním bloku se žáci seznámili s pohádkovými postavami a způsobem tvorby komiksu. V druhém dopolední bloku žáci pracovali s připravenými pracovními listy. Výsledkem této činnosti byla kniha s vlastním příběhem i hrdiny.

Odpolední program byl určený pedagogům a věnován tématu čtenářské gramotnosti na školách. Přítomní učitelé byli seznámení s různými aktivizačními metodami, které motivují žáky nejen ke čtení, ale i např. k tvorbě vlastního literárního díla - komiksu. Všichni zúčastnění v závěru tohoto setkání s nadšením diskutovali, určitě to byl pro všechny zážitek, na který budou rádi vzpomínat.

Probuďme v dětech čtenáře

V průběhu měsíce února a března pořádal MAP Slavkov u Brna dva čtenářské online semináře se zkušenou knihovnicí a animátorkou dětských programů Mgr. Marikou Zadembskou. Cílem online setkání bylo představení zajímavých a inspirativních knih pro děti od 2 do 6 let a aktivit, které můžou vyučující využít pro práci s dětmi.

Paní Zadembská prezentovala např. tyto knihy:

 • 365 tučnáků
 • 12 hodin s Oskarem
 • Hlava v hlavě
 • Husa Líza
 • Ó, ó, ó, vajíčko!
 • Papuchalk Petr
 • Tuze hladová housenka
 • Zubr si hledá hnízdo

Každou z uvedených knih lektorka představila, nastínila aktivitu, kterou má vyzkoušenou z vlastní praxe, dále proběhlo krátké čtení spojené s vhodnou otázkou po čtení, která by mohla být pro děti položena a následně zodpovězena. Po ukončení webináře zaslala lektorka od některých zmíněných knih i zpracované metodiky, které zúčastnění následně kladně hodnotili.

Jak pomoci dítěti s volbou profese,

tento webinář zorganizoval MAP Slavkov u Brna ve spolupráci se spolkem - Kým čím být, workshop se uskutečnil 18. února online a byl určený pro rodiče i zájemce z řad pedagogů vyučujících na základních školách Slavkovska. Samotný název nám napovídá že, byl zaměřen tématu volby povolání, které je velmi aktuální pro žáky 8. a 9. ročníků. Andrea Csirke a Petra Šnepfenbergová, dvě zkušené kariérové poradkyně - nastínily přítomným zmíněnou problematiku z několika úhlů pohledu, a to např. jak být v roli rodiče/pedagoga prospěšný, jak náležitě motivovat děti/žáky, a to především s ohledem na jejich silné a slabé stránky, pomocí praktických aktivit. V závěru tohoto setkání byla zúčastněným umožněna diskuze, ve které se mohli dozvědět např. kde můžou najít další materiály s tímto tématem a na koho se mohou obrátit. Po skončení semináře byla každému účastníkovi zaslána prezentace, ve které byly výše uvedené informace zaznamenány. Podle ohlasů přihlášených rodičů soudíme, že webinář napomohl k rozhodování o budoucnosti jejich ratolestí, což bylo cílem tohoto setkání.  

Aktivity v mateřských školách ve třetím roce projektu (říjen až prosinec 2020)

V průběhu měsíce října zorganizoval realizační tým pro mateřské školy Slavkovska dva technicky zaměřené programy pro děti předškolního oddělení. Jednalo o pohádkový program s roboty Ozoboty, který přispěl k rozvoji logického myšlení. Při malování vlastních cestiček pro miniaturní robotky - pohádkové postavy si děti vyzkoušely, jak Ozoboti reagují na různé povely, které jim postupně zadávaly.
Další workshopy s názvem Hřebíčky a kladívko byly zaměřeny na polytechnické činnosti, jednalo se o nácvik zatloukání hřebíků. 

Jak workshop probíhá? Aktivita sestává z několika činností, které si děti osvojí. U dětí je také rozvíjena jemná motorika, koordinace pohybu rukou, vytrvalost, přesnost, technická představivost. Samotná aktivita vychází z aktuální potřeby společnosti zařazovat dětem reálné činnosti, umožnit jim úspěšně splnění úkolu a zažití vlastního úspěchu. Aktivita tedy potřebuje dobrou přípravu a předem promyšlený postup.

Děti byly nejprve obeznámeny s nástroji (kladívko a hřebíky), následovala praktická ukázka bezpečného používání kladiva. Po tomto úvodu začaly děti plnit dva úkoly. První spočíval v zatlučení hřebíku na libovolné místo hoblovaného hranolu, Druhý úkol byl obtížnější, jednalo se o umístění hřebíku na konkrétní místo, a to do připravené šablony. Jakmile bylo splněno, dítě obdrželo svůj hranol a odebralo se pod dohledem pedagogů zatloukat hřebíky do připravené šablony s motivem stromečku a hvězdičky. Ti nejšikovnější zvládli vytvořit za pomocí hřebíků i svůj monogram.

Knižní novinky pro děti online 
V průběhu listopadu, přesněji 12. 11. a 26. 11., zprostředkoval MAP dvakrát online přenos z brněnského dětského knihkupectví Dlouhá punčocha. Oba workshopy byly zaměřeny na představení knižních novinek určených dětským čtenářům. Jeden webinář byl určen rodičům, druhý pedagogům a asistentům. Literární novinky představila vyčerpávajícím způsobem Mgr. Zuzana Streichsbierová, která doporučila čtenářsky oblíbené tituly pro děti předškolního věku, pro začínající čtenáře i chlapce a děvčata ve věku 10 let. Přítomní viděli leporela, pohádky, knihy s dobrodružstvím, naučné knihy, komiksy i další typy dětské literatury.

Základy první pomoci u dětí předškolního a školního věku 
Tento akreditovaný seminář určený zejména pro vyučující, ale také pro zájemce z řad rodičů, se uskutečnil 19. listopadu, netradičně online. Účastníci se tak mohli v době pandemie coronaviru pohodlně vzdělávat z domova a dozvědět se např. základy resuscitace při dušení a bezvědomí, viděli na svých obrazovkách srdeční masáž u kojenců a dětí různého věku. Tento online workshop vedla zkušená lektorka Mgr. Pavlína Miltová, která v průběhu semináře odpovídala i na dotazy. Výklad byl doplněn o praktické ukázky a rady. 

Vzdělávací environmentální seriál pro rodiče

Třídílný seriál organizovaný ve spolupráci s lesní školkou Pampeliška zahrnoval 3 témata -  Město, Les, Indoor. Bohužel se mohlo začátkem října uskutečnit pouze první téma, tedy Město. I tak ale zúčastnění získali tipy, rady a inspiraci na čas strávený s dětmi venku.  

Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku 
Další z řady zajímavých seminářů od společnosti PMeduca, o který byl velký zájem, jsme také přenesli do online prostředí. Workshop proběhl 1. prosince prostřednictvím platformy ZOOM. Program byl obsáhlý. Přítomným pedagogům, ale i rodičům ,byla také prezentována současná problematika Covid-19, nejčastější onemocnění u dětí předškolního věku, základní hygienické postupy, které musí instituce provést v případě výskytu infekčního onemocnění

2. rok projektu
Připomeňme si některé uskutečněné akce.

Škola prožitkem pro rodiče

11. srpna 2020 se v učebně soukromé základní školy Montyplus, z.s., uskutečnil workshop pro rodiče, pedagogy a zájemce o Montessori pedagogiku. Účastníci měli možnost si na vlastní kůži vyzkoušet klasický průběh dne v této škole, který byl zkrácený cca do 3 hodin. Proběhla ukázková hodina matematiky, českého jazyka včetně představení Montessori pomůcek a práce s nimi. Zúčastnění měli možnost během přednášky pokládat otázky, případně po skončení semináře konzultovat konkrétní osobní dotazy a nápady. 

V březnu jsme se dostali do situace, se kterou asi nikdo z nás nepočítal. Uzavřené školy, domácí výuka, zrušené akce pro děti ve školkách, žáky v základkách, pro rodiče i širokou veřejnost. 

I tak se nám podařilo uskutečnit některé akce:
22. 4. - online seminář - Jak učit, komunikovat na dálku
duben - volné hodiny v prostoru Učíme se a Škola v pyžamu
duben, květen - 4 online semináře - Word a Excel pro mírně pokročilé, Word II a Excel II
červen - online workshopy pro školní družiny s názvem Naše včely 

Soutěž "Stavíme dům" - ZŠ Tyršova, 28. 2. 2020

Celkem osm tříčlenných družstev složených ze žáků 7. a 8. ročníků poměřilo své schopnosti a dovednosti poslední školní únorový den na ZŠ Tyršova. Žáci v rámci aktivit podporujících polytechnické činnosti postupně plnili tři zadané úkoly, a to sestavení dřevěného modelu roubenky, instalaci elektrického obvodu dle schématu a vyplnění zajímavého kvízu vztahujícímu se k danému tématu. Porota hodnotila zejména správnost instalace, celkový vzhled a funkčnost.

Nejlépe se vedlo družstvu ze ZŠ Tyršova, druzí skončili žáci ze Ždánic a třetí místo obsadili žáci ze Šaratic.

Únorové akce
Moje dítě online - hry, sítě, internet a JÁ - workshop - Křenovice
Setkání ředitelek a vedoucích učitelek mateřských škol

Přijďte si s námi zahrát FAKESCAPE - 29. 1. 2020

Workshop byl uspořádání v rámci aktivity Bezpečný internet. Hru, která je určena žákům II. stupně základních škol, si tentokrát přišli vyzkoušet pedagogové. Cílem bylo zjistit, jaké informace žáci musí znát, jaké úkoly při hře plní, jak celá aktivita probíhá, pro které ročníky bychom ji v rámci projektu mohli v příštím období zařadit. 
Aktivita na všechny nastíněné otázky odpověděla. 
Lektorkami byly členky brněnského spolku studentů, který se problematice věnuje od roku 2018. Informace o jejich činnosti najdete na www.fakescape.cz.   

Ptáčci v zimě
lednový a únorový program pro mateřinky

Děti mateřských škol, které se aktivity zúčastňují, se mohou pod vedením lektorů, pana Petra Navrátila ze Slavkovského ochranářského spolku, pana Patrika Hrozka - zástupce realizačního týmu MAP II, a za doprovodu pedagogů seznamovat s životem přezimujících ptáčků. Společně také zavěsí krmítko (vyrobené žáky základních škol). Do akce je zapojeno 8 mateřských škol. 

Den řemesel - 3. 12. 2019

Fotografie jsou z workshopu, který měl za cíl podpořit zájem dětí o tradiční řemesla a práci s různými materiály. Žáci 3. až 5. ročníků si vyzkoušeli košíkářství, práci s hlínou - točení na hrnčířském kruhu, výrobu ručního papíru, rytí do skla, drátování. A nakonec si vyrobili také visačky na vlastnoručně vyrobené dárky. Akce se zúčastnilo 90 dětí ze 3 základních škol. 

Deskovky a školní družiny

Od 19. listopadu 2019 probíhají v jednotlivých odděleních školních družin Slavkovska praktické workshopy s moderními deskovými hrami. Žáci měli možnost vyzkoušet známé či neznámé stolní hry, které byly vybrány za účelem rozvíjení matematického a logického myšlení. O tom, že každá prezentovaná stolní hra představovala jistý potenciál, který lze využít i ve výuce, se mohli přesvědčit i přítomní pedagogové. Žákům byla každá hra vhodným způsobem představena, vysvětlena pravidla a osobně si ji s kamarády odzkoušeli. Ti, kteří se s hrou již setkali, byli požádáni, aby ke kamarádům byli shovívaví a poradili jim, když si nebudou vědět zrovna rady, jak hrát. Potěšilo nás, že v jedné ze školních družin tyto hry žáky natolik zaujaly, že je paní vychovatelka následně objednala pro jejich školní družinu. 
Akce se konala v rámci aktivit implementace - Využívání názorných pomůcek při výuce matematiky. 

Čtení baví nás i děti
metody kritického myšlení (nejen) v hodinách čtení - 28. 11.

první setkání z plánované sady akcí, které mají za cíl věnovat se práci s textem
Lektorkou tohoto setkání byla Mgr. Vlastimila Sládečková, která si připravila pro účastníky několik ukázek základních technik kritického myšlení. Vyučující si mohli vše vyzkoušet. 
Jednou z metod byl Pětilístek. Metoda, která podporuje žákovu dovednost stručně a výstižně informace shrnout, vybrat to nejdůležitější - o hlavním hrdinovi, zvířátku, knize. Může být ale využita i v dalších předmětech. 

Vodicí pes ve službě člověku - Šaratice 20. a 26. 11. 2019
V listopadu jsme uspořádali ve spolupráci se spolkem Vodicí pes, z.s. interaktivní, praktické workshopy určené pro žáky 4. až 7. ročníků základní školy v Šaraticích. Cílem těchto seminářů bylo představit žákům svět nevidomých a vodicích psů. Účastníci se během semináře dozvěděli např. co obnáší služba vodicích psů, jak probíhá jejich příprava, zásady kontaktu s nevidomým člověkem.
Akce se konala v rámci aktivit implementace. 
Lektorkou byla Mgr. Lenka Pláteníková a nevidomý klient Honza, který zprostředkoval dětem svou autentickou zkušenost. 

Matematické pomůcky v předškolním vzdělávání - 4. 2. 2020


Víte, jak v matematice pracovat s červenými nebo červenomodrými tyčemi, vřetýnky, perlovým materiálem, barevnou korálkovou pyramidou a dalšími zajímavými pomůckami?
To všechno se dozvěděli vyučující i rodiče, kteří se zúčastnili semináře v Monty klubu ve Slavkově u Brna. Součástí akce byl nejen interaktivní výklad, konkrétní ukázky použití s osvětlením metodiky, ukázky pracovních listů, ale také diskuse nad zařazením pomůcek do výuky běžné školy nebo školky. Velmi zajímavé téma. 

Základní 1. pomoc u nejčastějších dětských úrazů - 14. 1. 2020

Jedná se o praktický seminář, o který je mezi rodiči, pedagogy mateřských i základních škol a vedoucími neziskovek velký zájem. 
V rámci našeho projektu se ho snažíme uspořádat vždy jednou ročně, pokaždé na jiném místě. Tentokrát se akce pod vedením lektorky vzdělávací agentury PMeduca uskutečnila v prostorách DDM ve Slavkově u Brna. Děkujeme jeho vedení za poskytnutí prostor. 

Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností u dětí předškolního věku - 8. 1. 2020

Tato akce byla určena především pro asistentky a vyučující mateřských škol a měla za cíl seznámit je s problematikou nápravy řeči u dětí předškolního věku. Během workshopu lektorky Mgr. Helena Kolbábková a Mgr. Lenka Ondáková seznámily přítomné s různými civilizačními vlivy a negativními faktory působící na rozvoj řeči, nastínily přehled vývoje řeči u dítěte, představily různé komunikační strategie, náměty a hry zaměřené k odpovídajícímu věku dítěte.
Přítomné měly možnost klást dotazy, a to během semináře, případně konzultovat konkrétní případy po skončení akce. Od lektorek získaly také konkrétní materiály na procvičování řeči u předškolních dětí. 

Ozoboti ve školních družinách - zahájili jsme v listopadu 2019

I v tomto školním roce seznamujeme žáky Slavkovska s malými robotky Ozoboty. Robotci velikosti golfového míčku učí zábavnou formou školáky základy programování. 
Možná si při přečetní těchto prvních řádek řeknete, co je to ten Ozobot? Ozobot je edukativní programovatelná pomůcka, která pomáhá rozvíjet informatické, logické a matematické myšlení zábavnou formou. Ve své digitální paměti má uložené barevné sekvence, které po načtení svými senzory způsobí, že robotek provede právě tu činnost, kterou mu hravou formou žák naprogramuje. Dnes se v souvislosti s robotikou a technikou setkáváme stále častěji s pojmem metody Steam, kde se jedná o využití různých kreativních aktivit a o speciální přístup ve výuce, tedy nahrazení klasického vzdělávacího procesu. 
Robotek lze programovat dvěma způsoby, a to za pomocí fixů a papíru, nebo za pomocí počítače. Aktuálně školákům prezentujeme první uvedený způsob, a to na zvětšené mapce České republiky, na které jsou naznačeny cesty napříč kraji. Využíváme také dřevěné puzzle, které obsahují velké množství dílků s možností sestavení různě spletitých cestiček pro robotky. Během této činnosti jsou žáci dále seznamování i s teorií, a to např. proč, jak a v kterých oborech dnes roboti pomáhají lidem. Většinou si tyto robotky děti zamilovaly a na každém setkání se ptaly, kde se dají pořídit, kolik stojí.

Práce se dřevem - prosinec 2019

S cílem seznámit s řemeslnými činnostmi i ty nejmenší, uspořádal náš MAP II sadu vánočních workshopů v mateřských školách Slavkovska. Z dřevěných polotovarů děti vyráběly andílky. Brousilo se, spojovalo, zdobilo a děti tak získaly přibližné povědomí o tom, jak pracovat se dřevem. Během této činnosti se děti postupně dozvěděly i teoretické informace, např. o bezpečnosti při práci.
Každé dítě si nakonec úspěšně vyrobilo svého andílka a mělo velkou radost.
Do akce se zapojilo celkem 11 mateřských škol a vytvořilo přes 240 andílků

Budeme čtenáři - aktivity pro žáky 1. ročníků

Jedná se o dlouhodobější aktivity pro kolektivy žáků 1. ročníků s cílem podpory zájmu o knihu u nejmenších (budoucích) čtenářů. Do aktivit je zapojeno 6 prvních tříd na 4 základních školách. 

 • V plánu aktivit je:
  Úvodní seznámení s knihou - říjen, listopad 2019
 • Společné plnění 3 "čtenářských" úkolů ve třídě během školního roku 2019/2020 (témata - zvířátka v knížkách, dobrodružství, pohádka).
 • V průběhu školního roku budou pro pedagogy připraveny různé podpůrné aktivity (např. zápůjčka knížek pro prvňáčky, seznam vhodné literatury, ukázka aktivit pro nečtenáře).
 • Závěrečná aktivita - pro třídu za úspěšné absolvování aktivit bude pro malé čtenáře připravena pohádková cesta, nebo setkání se spisovatelem, ilustrátorem.
V současné době mají za sebou budoucí prvňáčci úvodní seznámení s knihou a knihovnou. V prosinci pracují s knihou pohádek od spisovatelky Ivony Březinové s názvem Teta to plete. 

Besedy se spisovatelkou Ivonou Březinovou - listopad 2019

Na Wikipedie se dozvíte, že Ivona Březinová je česká spisovatelka dětských knih. Píše pro děti všech věkových kategorií od předškoláků po dospívající, některé knihy jsou napsané speciálně pro začínající čtenáře v první třídě. Věnuje se nejrůznějším žánrům. Její tvorba zahrnuje leporela, pohádky, příběhy ze života dětí i zvířat, ale i encyklopedie. Některé texty zobrazují téma jinakosti a handicapu (autismus, dítě na vozíku, Alzheimerova choroba, šikana, závislosti). 
A právě s touto spisovatelkou se seznámilo na besedách o jejich knížkách více než 200 žáků 5 našich základních škol. 

Vyučující si vybrali z nabídky různé programy. Informace o nich najdeme na webu www.brezinova.cz.  

Tvoříme s dětmi - netradiční kreativní techniky

Na workshopu 22. 11. se vyučující mateřských škol i vedoucí kroužků seznámily se zajímavými technikami a materiály (např. samotvrdnoucí modelovací hmota, zvířátka na decoupage, polystyrenové polotovary). Vše si pod vedením lektorky Ireny Vohlídkové vyzkoušely v praxi, dozvěděly se různé vychytávky, zajímavosti o dostupných materiálech. Lektorka zúčastněným ženám také poradila, jak tyto techniky zařadit do práce pedagoga, vedoucího kroužku. 

Aby učení nebylo mučení 

Workshop, který se konal 26. listopadu v Křenovicích, odpověděl zúčastněným rodičům, pedagogům na různé otázky týkající se vstupu dětí do 1. ročníku základní školy. Lektorkou byla psycholožka Mgr. Blanka Závodníková. 

Vzděláváme se, sdílíme zkušenosti 

V průběhu listopadu a prosince 2019 se nám podařilo uskutečnit aktivity / semináře pro vyučující i asistentky mateřských a základních škol.

 • Jak přistupovat k dítěti s problematickým chováním
 • Spolupráce vyučujícího a asistenta pedagoga v MŠ

Výroba krmítka - workshopy pro žáky I. stupně malotřídních škol

Žáci pracovali ve skupinkách a využívali také mobilní dílnu MAP II. Vyrobená krmítka budou určena částečně pro základní školu, ve které byla vyrobena, dále pro školky v ORP i další subjekty. Do výroby bylo zapojeno 5 malotřídních škol. Akce probíhala v říjnu 2019 v rámci aktivity č. 15 KA 04 Implementace.  

1. rok projektu

Jejich adresa je mokřad - Křenovice, Slavkov u Brna - září 2019

Začátkem školního roku jsme se s dětmi ze  školních družin Slavkovska vypravili na mokřady v Křenovicích a ve Slavkově. Součástí vycházky s ornitologem panem Navrátilem bylo především poznávání okolí bydliště dětí. Ve Slavkově došlo i na poznávání vodního ptactva. Podařilo se nám zahlédnout spíše běžnější druhy ptáků, ale při jednom setkání jsme měli štěstí a děti spatřily i ledňáčka říčního, který patří mezi silně ohrožené druhy.
V Křenovicích si děti vyzkoušely i orientaci v terénu podle mapy, dalekohledem sledovaly okolí mokřadů. Cílem všech setkání bylo přenést informace o okolní přírodě nejmladší generaci a navodit kladný vztah k přírodě. 

Lídři našich dalších pracovních skupin - 15. 9. 2019

V pracovních skupinách pracují tito lídři:
Neformální vzdělávání:

 • Jana Bangová - ředitelka DDM Slavkov u Brna
 • Schořová Zuzana - vychovatelka ŠD Křenovice
 • Lucie Štefánková - spolek Ententyky

Polytechnické vzdělávání:

 • Zdeněk Vičar - zástupce ředitele ZŠ Tyršova, Slavkov
 • Roman Holoubek - učitel ZŠ a MŠ Šaratice
 • Zuzana Olejníková - ředitelka malotřídní ZŠ Němčany
 • Jana Bangová - ředitelka DDM Slavkov u Brna


Zvol si (správné) informace

Hoax, nálepkování osob a konspirační teorie na internetu, vymýšlení faktů, fake news, úprava fotografií, ale hlavně sociální sítě - to vše bylo obsahem workshopu pro pedagogy a vedoucí pracovníky NNO, který se konal ve středu 2. 10. 2019 ve Slavkově u Brna. Lektorem byl student Masarykovy univerzity v Brně, který se problematice věnuje v rámci projektu Zvolsi info. Obsah workshopu byl přizpůsoben těm, kteří pracují s dětmi ve věku do 15 let. V rámci diskuse lektor názorně předvedl, jak si ověřovat informace, rozpoznat, když s nimi někdo manipuluje, seznámil také s nabídkou programů pro žáky základních škol. 

Technika pro radost - Křenovice, 24. 6. 2019

V rámci aktivit podporujících polytechnické vzdělávání uspořádal MAP II soutěž Technika pro radost. Akce byla určena pro žáky sedmých ročníků základních škol. Celkem se zúčastnilo osm tříčlenných družstev, které měly za úkol sestavení modelu létajícího dopravního prostředku ze stavebnice Merkur, programování robota Ozobota, sestavení dřevěného modelu letadla z polotovarů a výrobu modelu elektrobludiště. Úkoly měly různou obtížnost, vyhrát mohl pouze ten nejlepší tým. Na prvním místě se umístilo družstvo ze ZŠ Tyršova, druhé místo obsadili žáci ze Ždánic a třetí místo patřilo žákům ze Šaratic. Již nyní se těšíme na další ročník soutěže.  

WORKSHOP - Kladívko, hřebíčky, pilník a naše děti 

V pondělí 15. května 2019 se v prostorách dílen ZŠ Tyršova uskutečnil polytechnický seminář určený pro pedagogy mateřských škol a I. stupně škol základních. Cílem woskshopu bylo představit přítomným pedagogům práci s připraveným materiálem, jednotlivé činnosti. Vyučující si odnesli nejen praktické zkušenosti, ale také metodiky, náměty na vybavení polytechnických koutků jiných organizací. Workshop se konal v praktické duchu pod vedením lektorů Zdenka Vičara a Romana Holoubka. Měřilo se, řezalo, vrtalo, rýsovalo ... a výsledkem byl dřevěný panáček i letadlo, na jehož sestavení je možné dřevěné polotovary zakoupit u společnosti Geodeska.  

MINIveletrh povolání byl úspěšný

Pro žáky 7. a 8. ročníků základních škol Slavkovska jsme uspořádali v úterý 9. dubna 2019 ve spolupráci se Střední integrovanou školou ve Slavkově u Brna, dalšími školami i firmami minifestival povolání. Aktivitu podporující volbu vhodné profese žáků s ohledem na možnosti území Slavkovska navštívilo více než 150 žáků. Nadšení z akce neskrývali také přítomní dospělí, zástupci škol, Města Slavkova, hospodářské komory i dalších organizací a firem ze Slavkova a okolí.

Své obory zde představili studenti oborů hotelnictví, kuchař-číšník, cukrář, mechanik opravář motorových vozidel a truhlář. Žáci základních škol si mohli některé z činností sami vyzkoušet. Na stánku Střední školy elektrotechnické a energetické Sokolnice zaujali přítomné studenti oboru mechanik-elektrotechnik dálkově ovládaným robotem. Součástí prezentace učebního oboru výrobce textilií v rámci stánku Nové Mosilany, a.s. byl nástin fází technologického procesu od zpracování suroviny až po finální výrobek. Zástupci firmy Lohmann & Rauscher, která vyrábí mimo jiné speciální sety pro operační sály, různé bandáže, ortézy, speciální obvazy na rány, představili některé ze svých produktů. Chlapci a děvčata měli možnost si zasoutěžit a vyzkoušet si sestavení operačního setu na rychlost.

Pozornosti žáků neunikly moderní technologie - 3D tiskárna, naprogramovatelní roboti Ozoboti i mobilní laser sloužící k vypalování rastrů, ploch, písma do různých materiálů prezentovaný firmou Hallas, s.r.o.

Názorné pomůcky v matematice - 4. 4. 2019

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 se konal workshop, který uspořádal MAP II - Slavkov u Brna ve spolupráci s firmou Zábavné učení, s.r.o. Během semináře měli pedagogové I. a II. stupně ZŠ možnost vyzkoušet si různé didaktické pomůcky, které lze využít při výuce matematiky a to např. logické řady, modely desítkové soustavy, převody jednotek, násobení, zlomky aj.

Bezpečný internet
workshopy na základních školách

Termín uskutečnění: únor-březen 2019

Jednalo se o sadu vzdělávacích seminářů na téma Bezpečný internet v délce přibližně 60 minut. Žáci 7. a 8. ročníků ze 4 škol byli seznámeni s tím, jak mají bezpečně užívat počítač, mobilní telefon, tablet, když jsou připojeni na internetu, jak si vytvořit bezpečné heslo, jaké je mohou potkat nástrahy na internetu, na koho se v případě problému mohou obrátit.  Druhá část workshopů byla zaměřena zejména na téma kyberšikany, která v poslední době nabývá na aktuálnosti. Zazněly zde pojmy sexting, kybergrooming, kyberstalking.
Cílem jednotlivých setkání bylo zvýšit povědomí o možných hrozbách spojených s využíváním sociálních sítí a internetu. 

Roboti Ozoboti ve škole a v kroužku

Workshop o robotech Ozobotech se uskutečnil ve středu 20. března 2019 a byl určen pedagogům i vedoucím zájmových kroužků. Jarní programování bez počítače začalo seznámením s robůtky. Následovalo představení jednotlivých aktivit, které je možné s Ozoboty realizovat, např. ve vyučování, v kroužku. Účastníci měli k dispozici robotky a řešili různé zábavné úlohy.

Program:
- základní seznámení s robotkem
- jednoduché aktivity pro děti i žáky (např. pohádky, dopravní hřiště)
- Ozobot ve výuce - matematika, zeměpis, cizí jazyky
- další možnosti, pomůcky, zdroje, aj.

Žijí mezi námi a nevidí nebo neslyší - říjen 2019

Ve dnech 15.-16. října 2019 uspořádal MAP II ve spolupráci s LORM - Společnost pro hluchoslepé z.s., sadu workshopů, jejichž cílem bylo nastínit žákům neformální cestou informace o handicapovaných, jejich potřebách, o tom, jak se  k těmto lidem s respektem chovat. V tomto případě se jednalo o postižení sluchu a zraku. 

 • Žáci I. i II. stupně byli nejprve obeznámeni s tématikou. Pokoušeli se najít odpověď například na následující otázky:
 • Podle čeho poznám nevidomou osobu?
  Jaké problémy mohou mít děti se zrakovým postižením ve škole?
 • Když je člověk sluchově postižený, neslyší vůbec nebo může trošku slyšet?
 • Jak se dorozumívá hluchoslepý člověk?

Ve druhé části si žáci po skupinkách vyzkoušeli aktivity na 7 stanovištích. Naučili se několik slov ve znakové řeči, prstovou abecedu, vyzkoušeli si různé pomůcky denní potřeby, simulační brýle, psací pomůcky, deskové hry určené pro lidi s handicapem, pohyb s bílou holí.
Jak žáci procházeli jednotlivá stanoviště, začali si postupně uvědomovat, že život se zrakovým a sluchovým handicapem je velmi náročný. A proto je nutné si především své oči chránit.

Robotci Ozobotci v mateřských školkách a školních družinách v období březen až květen 2019

V oblasti zábavně-vzdělávacích programů s  miniaturními  robotky   o    velikosti  2,5 cm jsme již seznámili na Slavkovsku přes 330 dětí. Mladším dětem byla tato didaktická pomůcka představována na pohádkovém příběhu o Červené Karkulce. Školákům ve školních družinách byl robotek prezentován na zvětšené mapce Slavkova u Brna. Na všech setkáních robotci rozzářili dětské tváře a zpestřili příjemným způsobem den ve školkách či školních družinách a podpořili tak rozvoj technického vzdělávání u dětí, jejich věku odpovídajícím způsobem. 

3D TISK

Seminář se uskutečnil 29. 4. 2019 a byl určen pro zájemce z řad rodičů, pedagogickým pracovníkům, vedoucím NNO. Akci zorganizoval MAP II ve spolupráci s Ústavem elektrotechnologie FEKT VUT Brno.

Lektor: Ing. Petr Vyroubal, Ph.D.
Program semináře:
1. Úvod do světa 3D tisku
2. Z čeho a co se dá tisknout
3. 3D tisk jako moderní pomůcka ve škole
4. Praktické ukázky výrobků
5. Jak si vybrat tu správnou tiskárnu

Seminář měl za cíl přítomným přiblížit fungování technologie 3D tisku a představit příklady z praxe. Návštěvníci načerpali jednak teoretické znalosti, ale také měli možnost vidět v činnosti jednu z nejoceňovanějších 3D tiskáren. 

Bezpečný internet - kyberšikana - 23. 4. 2019 

Workshop pro pedagogy a rodiče byl pojat jako prevence sociálně patologických jevů. Akci připravil MAP II ve spolupráci se ZŠ a MŠ Němčany a neziskovou organizací Němčánek. 

Workshop měl za cíl přítomným nastínit aktuální problémy dětí a jejich závislosti na informačních technologiích, seznámit s hrozbami, kterým děti mohou čelit. Důležitou součástí byly informace, na koho se mohou v případě problému obrátit (děti i rodiče), jak si vytvoří bezpečné heslo, jaká jsou pravidla pro sdílení fotografií na síti, aj. Setkání mělo preventivně informační charakter s cílem zvýšit povědomí rodičů dětí všech věkových kategorií o možných hrozbách používání počítačů a online komunikace.

Hrajeme si s jazýčky - 25. 4. 2019

Logopedický workshop pro rodiče, pedagogy a vedoucí NNO uskutečněný ve čtvrtek 25. 4. 2019 ve Slavkově u Brna. Akci zorganizoval MAP II ve spolupráci s mateřským centrem Abc-Baby.

Lektorka ze společnosti PMeduca nastínila přítomným, co by mělo dítě umět v jednotlivých obdobích vývoje a kdy je, popřípadě nutné vyhledat pomoc, jak s dětmi komunikovat již od narození, jak na ně mluvit, číst jim pohádky, jak učit děti správně dýchat za pomocí různých her. Dále uvedla jednotlivé poruchy řeči vč. příkladů z praxe a to např. vývojová dysfázie, dyslalie, afázie, mutismus, koktavost, breptavost, sluchová vada u dětí aj.

Naši lídři - 20. 4. 2019

Pracovní skupiny identifikovaly lídry jednotlivých oblastí:

čtenářská gramotnost

 • Ivona Princlíková - ředitelka ZŠ a MŠ Nížkovice
 • Silvie Makovská - Menoušková - ředitelka MŠ Lovčičky
 • Jarmila Urbánková - knihovnice
matematická gramotnost

 • Hana Patschová - učitelka ZŠ a MŠ Hrušky
 • Zuzana Olejníková - ředitelka ZŠ a MŠ Němčany
 • Kateřina Dvořáková - učitelka Gymnázium Bučovice

Excel v mateřské škole - 18. března 2019

Připravili jsme pro vyučující mateřských škol praktický workshop využití Excelu. Účastnice dostaly odpověď například na otázky:
-  Jak zarovnat text v tabulce?
- Jak řádek vložit, vymazat nebo skrýt?
- Jak sečíst nebo seřadit údaje v tabulce?
Akce se konala v pohodové atmosféře, doplněna byla dotazy účastnic a jejich zkušenostmi. 

Základní první pomoc u nejčastějších dětských úrazů - 20. února 2019

Seminář byl určen pro zájemce z řad rodičů, pedagogickým pracovníkům, vedoucím NNO a byl připraven ve spolupráci MAP II, rodinného centra Domeček Křenovice a MŠ Křenovice.

Paní lektorka ze společnosti PMeduca zaplnila tříhodinový seminář velmi důležitými informacemi, praktickými ukázkami. Účastníci měli možnost si vše vyzkoušet. 

Program semináře:
1. Vybavení lékárničky, pokud máte malé děti
2. Integrovaný záchranný systém a komunikace s ním
3. Správné ošetření nejčastějších úrazů
4. Základy resuscitace, dušení, bezvědomí, srdeční masáž u kojenců a dětí 
5. První pomoc při úrazech hlavy
6. První pomoc při náhlých stavech (píchnutí hmyzem, epilepsie, aj.)

Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku

Akci jsme uspořádali v pondělí 11. března 2019 ve spolupráci s Mateřskou školou v Lovčičkách a zájem byl velký jak z řad pedagogů, tak i rodičů. Témata věnující se vývoji imunity dětí předškolního věku, konkrétním onemocněním horních cest dýchacích, infekčním i parazitárním onemocněním jsou stále aktuální. Lektorkou byla Mgr. Pavlína Miltová ze společnosti PMeduca.