Po stopách knih

Nabídka pro základní školy, školní družiny, neziskové organizace, knihovny i jednotlivce.

Připravte čtenářům ve vaší škole, školní zahradě, v obci nebo na libovolném místě aktivitu s knihami!

Cílem je seznámit děti s různými žánry literatury. 
Knihy jsou určeny pro žáky čtenáře - od 2. do 5. ročníku základní školy.
Jedná se o autorskou pomůcku našeho MAP
 

Jak akce probíhá?

 • Najdete si místo v budově, ve volných prostorách, kam umístíte knihy se zadáním úkolů.
 • Děti procházejí stezku a na 7 stanovištích plní úkoly přímo z knih ve stanoveném časovém úseku (den, týden).
 • Knihy s informacemi zapůjčíme, průkazky pro účastníky si vytisknete. K zapůjčení máme dvě sady.
 • Je na vás, jak plnění úkolů vyhodnotíte.
 • Žáci – čtenáři mohou procházet stezku samostatně, ve skupinách.

Termín pro zapůjčení knih je nutné domluvit!

Knihy:

 • Hurá, chyba!
 • Známá i neznámá planeta Země
 • Na stopě zločinu 3
 • Dinosauři
 • Neobyčejná povolání
 • Rufus rybaří
 • Velká kniha superschopností

Další informace:
J. Schovancová,
slavkovsko@seznam.cz, tel. 602 763 683.