kniha povídek a příběhů Slavkovska

Připravili jsme vydání sebraných povídek, příběhů Slavkovska pro základní školy. Děti ze škol v ORP měly možnost podílet se na ilustrování knihy.  

A jak vše probíhalo?

Důvodem pro vznik materiálu byla podpora čtenářské gramotnosti u dětí základních škol s důrazem na místně zakotvené učení. 

Hlavním zdrojem příběhů v této knize je první díl knihy Pověsti, paměti a příhody z Bučovska, Slavkovska a Vyškovska. Materiál do knihy sebral pan Alois Procházka, vlastenec, učitel, archeolog, jehož život je také spjatý se Slavkovskem. Pověsti byly vydány v roce 1941. Texty jsou opsány dle předlohy, proto některé mohou obsahovat slova neznámá, někdy i s chybou. 

Zdrojem příběhů, povídek i krátkých textů byly rovněž webové stránky a zpravodaje obcí, materiály z některých vesnic jsou dohledány v historických kronikách, další jsme získali přímo od současných kronikářů. Pověsti z Bošovic pochází z vlastivědné publikace muzea v Kloboukách u Brna - Josef Ošmera, Pověsti z kraje Mrštíků a Herbenova (Klobouky u Brna, 1940). Zdroj je vždy uveden u každého textu. V tomto vydání jsou některé texty upraveny tak, aby byly vhodné i pro začínající čtenáře. Doplňují je ilustrace, jejichž autory jsou děti z I. stupně základních škol v Nížkovicích, Křenovicích, Heršpicích, Kobeřicích, Němčanech a ve Slavkově u Brna. Vydání čítanky je financováno z projektu Místní akční plán II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna.

                                                              Jitka Schovancová

Informace květen 2021
Do akce se zapojily třídy I. stupně základních škol v Nížkovicích, Kobeřicích, Heršpicích, Křenovicích, Komenského náměstí ve Slavkově a Němčanech. Obrázky jsou úžasné. Malým ilustrátorům moc děkujeme. Ze II. stupně bohužel nemáme žádné ilustrace. 
Informace červen 2021
Byly vytvořeny sbírky povídek s ilustracemi všech zúčastněných žáků pro každou školu. Většina kolektivů dostala tyto verze na konci školního roku. S pedagogy z Křenovic, Heršpic a Nížkovic je situace řešena jiným způsobem. 
Připravené školní sbírky je možné si stáhnout pod následujícími odkazy.    
Informace červenec 2021
V současné době připravujeme tisk "čítanky" se všemi pověstmi a příběhy a s vybranými ilustracemi dětí. Školy a ilustrátoři je obdrží na začátku nového školního roku. Do čítanky byly přidány pověsti a texty z dalších obcí.
Informace srpen 2021
Čítanka je na světě!
27. srpna byly základním školám předány výtisky do školních knihoven. Děti, jejichž ilustrace jsou v čítance, získají dva výtisky, které byly předány vedoucím pracovníkům jejich škol. Nezapomínáme také na mateřské školy. 

Ke stažení nabízíme čítanku a mapu / omalovánku Slavkovska vhodnou pro mateřinky, školní družiny i třídy I. stupně.