informace z našeho FCB profilu

Na našem facebookovém profilu přinášíme téměř denně různé informace - např. o novinkách ve školství, o našich akcích, dění v ORP. Se stejnými informacemi vás seznámíme také zde.
Důležité informace MŠMT najdete na stránce AKTUALITY.

24. 9. Novinky na webu MŠMT
Na stránkách MŠMT byly dnes uveřejněny dvě aktuality:
Metodika pro distanční vzdělávání
Aktualizované nejčastější dotazy ke školství a koronaviru 

1. 9. Zajímavá čísla nového školního roku...
Na základní školy bude docházet přibližně 961 200 žáků (o 8 300 více než v minulém školním roce), z toho 554 100 na 1. stupeň a 407 100 na 2. stupeň. Prvňáčků bude 107 800 - asi o 1 200 více než v minulém školním roce.
Více informací o novinkách ve školním roce najdete zde. 

23. 9. Info pro základní uměleckou školu

Nadace Karel Komárek vyhlásila grantovou výzvu "Piana do škol" 

28. 8.
V současné době máme připraveny akce pro žáky základních i mateřských škol. Je nám jasné, že dle "manuálu" si může každá škola aktivity jiných subjektů organizovat dle vlastních nařízení. 
Proto jsme se rozhodli zaslat na školy v našem ORP online dotazník, který nám umožní zmapovat situaci a podle odpovědí školám ihned v závěru příštího týdne nabídnout konkrétní aktivity. Je možné, že budeme u některých z nich muset změnit podmínky uskutečnění, případně ještě posunout termín jejich konání. ☹ Jedná se o dotazník, který se vztahuje k bílé a zelené barvě na semaforu.  

26. 8. Informace o mimořádných prostředcích
MŠMT zveřejnilo informace pro základní školy zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí k mimořádným prostředkům na pořízení technického vybavení na rok 2020. Info zde. 

23. 8. Zveme na Den učňovských oborů

17. 8. Vláda dnes podle informací ČTK schválila zavedení distanční výuky do školského zákona. Novela školského zákona, kterou nyní posoudí Sněmovna, zavádí pro děti povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky. Formu výuky na dálku nestanoví, škola ji má přizpůsobit podmínkám žáka.

12. 8. Realizace projektů Šablony III
Na webu OP VVV byly zveřejněny dokumenty k realizaci projektů ve výzvě Šablony III - pro MŠ a ZŠ. Info zde. 

7. 8. 
Návštěva knihovny v Třinci, obzvláště dětského oddělení, neměla chybu. 

30. 7. Info pro pedagogy
Novinky ve školské legislativě, tak je nazvaný záznam vzdělávacího semináře, jehož lektorkou byla PhDr. Jana Zapletalová. Seznamuje s aktuálními změnami v právních předpisech. Záznam semináře najdete zde.

22. 7. Tisková zpráva MPSV

Dostupnější péče pro rodiče těch nejmenších dětí! Vláda schválila novelu zákona o jeslích. Více informací najdete zde.

18. 7. Pozor změna!
Mateřské školy mohou i nadále platit chůvy ze šablon!
Začátkem července 2020 byla schválena vyhláška č. 319/2020, kterou se mění dosavadní vyhláška o předškolním vzdělávání.Důsledkem této vyhlášky je zachování možnosti financování chův ze šablon - ať už v projektech druhé vlny šablon, nebo ve výzvě Šablony III.Školy mohou automaticky pokračovat ve využívání šablony chůva od 1. 9. 2020, není potřeba žádné oznámení či žádost o prodloužení realizace této šablony. V souladu s podmínkou šablony je vždy k začátku školního roku nutné mít v mateřské škole zapsány min. 2 děti, které dosáhnou tří let v druhé polovině školního roku.

14. 7. Obce, školská zařízení, neziskové organizace!
ŠKODA Stromky - od 1. 7. je tu grantový program! Více informací najdete zde. 

31. 7. Tip na vzdělávací akci pro ředitele škol

Seminář s názvem Pikantnosti školního roku 2020/2021, přinese komplexní přehled legislativy a dokumentace, které mohou očekávat ředitelé škol v novém školním roce. Více informací  najdete na webu kursy.cz. Placené!

17. 7. Příprava Strategie 2030+ se blíží do finále

MŠMT získalo 421 podnětů k úpravě textů. Info o nich najdete na webu MŠMT. Zde najdete také veškeré další informace o strategii,  odkazy na záznamy všech kulatých stolů najdete na youtube.com.

13. 7. Městská knihovna ve Slavkově u Brna čeká na své čtenáře, tedy i dětské, také o prázdninách. 
Navštivte ji a zapojte se do naší čtenářské výzvy. Prázdniny jsou k tomu vhodná doba. 

7. 7. Letní prosba směrem k mateřinkám

Chtěli bychom ještě jednou, i když máme dobu prázdnin, požádat vyučující mateřských škol z našeho ORP o jejich náměty na aktivity pro následující školní rok. 
Jedná se o oblasti:
- vzdělávací akce pro vyučující a pedagogy,
- workshopy pro rodiče a vyučující,
- aktivity pro děti (z oblasti MG, ČG, polytechniky a enviro).
Vyjádřit se mohou ale i rodiče a spřátelené školky z ORP Bučovice. 
Vyjádřete se, rozšíříme nabídku a budeme organizovat akce, o které je v současné době zájem.

4. 7. Národní pedagogický institut ČR a projekt SRP informuje o současném stavu...
Spuštěna byla také znalostní databáze SRP.  

5. 7. Centrum Ententyky najdete již také ve Slavkově
Nabídka volnočasových aktivit je úžasná. Více informací na webu. 

1. 7. 
Školám i školkám jsme rozeslali poslední měsíční e-mail školního roku 2019/2020. Rámcový plán aktivit pro základní školy jsme představili na schůzce vedoucích pracovníků. Plán pro mateřinky je rozpracovaný, ale chceme také zohlednit jejich náměty, návrhy. Především se to týká aktivit pro vyučující, asistentky. Budeme rádi, pokud nám školky nějaké své poznatky zašlou. 

30. 6. Příprava Strategie 2030+ se blíží ke konci. 
V současné době (od 25. 6. do 12. 7.) mohou zájemci prostřednictvím formulářů zaslat podněty a komentáře k návrhu jejího textu i k implementačním kartám pro období 2020-2023:
- podpora předškolního vzdělávání
- revize RVP ZV a systém metodické podpory
- podpora a řízení škol
- inovace oborové soustavy
- vzdělávání ve strukturálně postižených regionech.
Info na stránkách MŠMT. 

23. 6.  Budeme čtenáři
Tak se jmenovala celoroční aktivita pro prvňáčky ze 6 přihlášených tříd našeho ORP. Bylo nám líto, že kvůli situaci, se kterou jsme nepočítali, jsme nemohli aktivitu dotáhnout do konce. Pro děti byla připravena beseda se spisovatelkou I. Březinovou. Snad se nám to podaří v příštím školním roce napravit! 
A co znamenají obrázky na pracovních listech? 
Děti pracovaly s knihou Já Baryk a měly zaznamenat, jak se jim jednotlivé kapitoly líbily a zda je viděly na videu nebo jim je někdo přečetl.  

21. 6. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání (OP VVV)
Byla překonána hranice 15 000 podpořených projektů.
Pokud vás zajímá, které to jsou (například ve vašem okolí), stáhněte si aplikaci Mapa projektů.
Aplikace ke stažení také v Google Play. 

19. 6. Info pro spolky, OPS i další zařízení, které se věnují sportu...
Výzvu COVID-SPORT na zmírnění dopadů pandemie na činnost sportovních organizací najdete zde. 

19. 6. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání ve 22. poradě vedení MŠMT dne 16. 6. 2020 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2020/2021.
Ke stažení zde.

29. 6. Nabídka letních aktivit v ORP Slavkov u Brna

14. 6. Info pro školy
Jihomoravský kraj připravil nový projekt s názvem "Implementace KAP JMK II" a jeho součástí je také klíčová aktivita Podpora podnikavosti a kreativity. Tuto aktivitu koordinuje Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání. Projekt navazuje na projekty KaPoDaV a Polygram realizované v letech 2017-2020.Školy jsou zvány ke spolupráci na projektu a zmíněné klíčové aktivitě. Zapojit se mohou i školy, které jsou již partnery projektu v jiné klíčové aktivitě (např. Podpora kariérového poradenství, Podpora gramotností, Podpora odborného a polytechnického vzdělávání či Podpora nových příležitostí ve vzdělávání.) 
Podrobné informace o aktivitách a programech, které projekt v rámci KA Podpora podnikavosti a kreativity školám nabízí, jsou k dispozici na Google Disku

9. 6. Dodatečné přijímací řízení do tanečního oboru
ZUŠ Fr. France ve Slavkově přijímá žáky do tanečního oboru pro rok 2020/2021. Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle 544 221 623. 

15. 6. 
14. speciál - bulletin NIDV - pro podporu výuky na dálku začíná článkem s názvem Na co nezapomenut na konci školního "koronaroku". Celé číslo najdete na tomto odkazu. 

11. 6. A takhle to vypadá, když se přesunou aktivity pro družiny do online prostředí
Těšíme se ale, až se s dětmi potkáme naživo  

2. a 4. 6. Připravujeme aktivity online

Pro školní družiny
Informace o čtenářské výzvě

Info o akcích najdete na našich stránkách. 

Květen

Dnes je 1. června - důležitý den

29. 5. Několik novinek v pokynech pro školy a další školská zařízení - Aktualizovaný soubor hygienických pokynů 

28. 5. Jsme rádi, že naše čtenářská výzva našla své příznivce u dětí i u dospělých - více informací zde

28. 5. Důležité informace pro rodiče. Ale nejen pro ně ... ošetřovné

25. 5. Vyšel 11. speciál Národního pedagogického institutu
Pod odkazem naleznete Speciál NPI pro výuku na dálku pro 11. týden.
Obsahuje témata:
- hodnocení žáků (přináší stanovisko MŠMT, zkušenosti z praxe a také přehled článků a metodik věnovaných formativnímu hodnocení),
- zájmové a neformální vzdělávání (zkušenosti a aktivity školních družin a školních klubů, středisek volného času a DDM)- rubrika ke společnému vzdělávání,
- aktuální nabídka webinářů NPI ČR a program vysílání ČT2 UčíTelka pro nadcházející týden.

15. 5. Akce na deštivý páteční podvečer...
Napište si diktát se svými dětmi, nebo i bez nich ... ale s Akademií věd ČR a hercem Ivanem Trojanem. 
Najdete zde

13. 5. Informace ČŠI
Česká školní inspekce zveřejnila tématickou zprávu...
Vzdělávání na dálku v základních a středních školách 

20. 5. MAS Slavkovské bojiště - vyhlášené výzvy
Informace k současným výzvám (Zájmové vzdělávání II a Mateřské školy III) najdete na webu MAS. 

18. 5. Návrat dětí I. stupně do škol se blíží. 
Některé děti se těší, rodiče se rozhodují, pedagogové se připravují ... všichni jsou v očekávání. 
Možná přijde vhod inspirace odjinud. Materiál vznikl ve spolupráci mateřské a základní školy pod záštitou odborné společnosti pro prevenci rizikového chování. Obsahuje metodické tipy a inspirace pro oba typy škol, popisuje ale také emoce dětí, věnuje se následujícím dnům, týdnům.  
Až se sejdeme ve škole

7. 5. Školy v ORP se připravují na deváťáky i žáky I. stupně. 
Informace najdete na webech jednotlivých škol.

Duben

20. 4. 
I když se tento materiál, který vydal Národní pedagogický institut ČR, jmenuje Jak mohou školy komunikovat s rodiči žáků s potřebou podpůrných opatření, jedná se spíše o soubor krátkých metodických textů pro rodiče/učitele žáků s různými vzdělávacími potřebami. Materiál radí, jak doma pracovat např. s dětmi s SVP, s poruchami chování, s poruchami autistického spektra, s tělesným postižením, ale také s nadanými dětmi.  

5. 5. Otevření mateřských škol je za dveřmi
Některé děti se vrátí do kolektivu, jiné zůstanou ještě doma. Oběma skupinám ale mohou pomoci veselé diagnostické listy. 
Využití najdou ve školce, ale také doma. A navíc, děti si je mohou vymalovat.  Info najdete zde. 

Informace o našich online aktivitách, které se uskutečnily koncem dubna, byly z tohoto prostoru smazány. 

28. 4. Tipy na čtení pro děti - materiály pro jednotlivé věkové skupiny

27. 4. - Vyhláška MŠMT k hodnocení ve II. pololetí (ke stažení)

19. 4. 
Video pro rodiče s domškolákem - motivace

9. 4. Cyklistický námět pro jarní, letní dny - pro jednotlivce i rodiny s dětmi. Ždánický les a Politaví vyhlašuje každoroční sportovní akci. Vytiskněte si průkaz účastníka a soutěžní kartu pro rok 2020 a vyjeďte. Úkolem je objet všech 27 obcí svazku a získat v nich razítka. Účast je možné potvrdit také doložením fotografie s časovým razítkem a dalšími náležitostmi. Všechny informace k akci najdete na webu Politaví a v soutěžní kartě. Neváhejte, akce již začala.

8. 4. Domácí výuka není jen o práci s učebnicí, vypracování cvičení z pracovního sešitu...
Pár příkladů z jedné malotřídní školy v našem ORP.
Snažíme se propojovat výuku s praktickými věcmi, které jsou pro děti prima! Děti si:
- tvoří dlouhodobě vlastní knížku,
- dělají si herbář,
- připravovaly velikonoční anglické palačinky,
- posílají si fotky velikonočních příprav u nich doma,
- píšou si jídelníček v angličtině,
- posílají dopis jaru.
Úkoly vždy samozřejmě odpovídají věku dětí. Úžasná inspirace!

15. 4. Procvičuj s Policií České republiky 
Tuto iniciativu najdete na stránkách krajského ředitelství. V současné době na stránkách najdete ke stažení testy dopravní výchovy. Každý další týden přibude nové téma. Bude se jednat o kyberšikanu, návykové látky a trestní odpovědnost. Vždy bude připravena část pro mladší a starší žáky. 

13. 4. COVID-19: Psychologické doporučení a rady pro rodiny s dětmi, studenty i veřejnost najdete na webu Katedry psychologie MUNI FSS

8. 4. Členové našich pracovních skupin s námi spolupracují a doporučují různé vzdělávací materiály.
V tomto případě se jedná o videa pro žáky I. a II. stupně vytvořená PdF MU v Olomouci na podporu výuky angličtiny v době nouzového stavu. Odkaz zde. 

6. 4. Doporučené postupy MŠMT ČR
Ministerstvo školství připravilo pro školy soubor základních doporučených postupů pro vzdělávání v době, kdy jsou žáci a studenti vzdělávání pomocí dálkových nástrojů. Tento soubor se bude pravidelně aktualizovat. 

4. 4. Distančně vzdělává také ZUŠ Fr. France
Zde najdete odkaz na vzdělávání - výtvarný, taneční obor a hudební nauka. Na stránkách jsou také návratky pro další školní rok.

1. 4. 
O našem MAPu ve Slavkovském zpravodaji
(rok 2020 - číslo 3 - strana 6 a 7)

Březen 2020

31. 3. nabídka webinářů na současná témata - informace NPI ČR

  • 31. 3. 2020, 18:00 hodin - webinář Odpadové hospodářství v době pandemie - odkaz ZDE
  • 1. 4. 2020, 18:00 hodin - webinář Regionální školství v podmínkách nouzového stavu s ministrem školství panem Plagou - ZDE
  • 2. 4. 2020, 18:00 hodin - webinář Sociální oblast v podmínkách nouzového stavu - odkaz ZDE
  • 3. 4. 2020, 18:00 hodin - webinář Samosprávy v pandemii: Krize ukáže to nejlepší, co je v nás!

JAK SE PŘIPOJIT?
1. Ve stanoveném termínu se kliknutím na uvedený odkaz připojte k přímému přenosu vysílání webináře.
2. Vaše dotazy je možné pokládat v průběhu vysílání prostřednictvím chatu na pravé straně okna.
3. Nemůžete-li se účastnit živého vysílání, webinář můžete shlédnout ze záznamu na uvedeném odkazu.
4. Prezentace a materiály použité v průběhu webináře budou k dispozici na www.portalzastupitele.cz.

28. 3. Den učitelů
V České republice a na Slovensku je určen na 28. března, výročí narození Jana Amose Komenského. Den učitelů byl vyhlášen československou vládou v roce 1955 jako morální ocenění práce učitelů.  

Blahopřejeme...
Komu?
Všem pedagogickým pracovníkům k jejich dnešnímu svátku. Přejeme jim v současné době především zdraví, spoustu nápadů při přípravě zajímavých výukových materiálů pro domškoláky a především brzké setkání s nimi ve školních lavicích. Dnes si dovolíme zdraví a pevné nervy popřát také těm, ze kterých se pedagogové stali neočekávaně a ze dne na den ... rodičům - maminkám, tatínkům.

29. 3.  Přijímačky na střední školy
Pod tímto odkazem si zájemci mohou stáhnout informace o novém zákonu o přijímacím řízení na SŠ. 

17. 3. Webináře na podporu online výuky 
Projekt SYPO realizuje sadu webinářů na podporu distančního vzdělávání. První z nich se uskutečnil bohužel již dnes, tj. 17. 3.  (Je možné přehrát dodatečně.) Další, s názvem Jak zavést online výuku a nezbláznit se? Jak pracovat s žáka a rodiči?, na vás čeká zítra (18. 3.)
Veškeré info na webu SYPO. 

24. 3. 
Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání - výzva

23. 3. 
Tisková konference ministra školství zde

18. 3. Škola doma
Pro žáky, které čekají přijímací zkoušky na střední školy, připravila Česká televize program ŠKOLA DOMA.
Program o délce 45 minut se bude vysílat vždy v úterý a ve čtvrtek odpoledne. V úterý se bude procvičovat čeština, ve čtvrtek matematika. Na webu je možné shlédnout i již proběhlé díly. 

15. 3. - Česká televize vzdělává

ČT v pondělí 16. 3. začíná s výukou dětí I. i II. stupně. Programy UčíTelka i Odpoledka jistě pomohou dětem, rodičům... 
Rozvrh UčíTelky 
najdete zde. 
Program Odpoledky najdete zde.

Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in

https://www.matika.in/cs/

Škola s nadhledem

Na webu nakladatelství Fraus najdete online cvičení pro procvičování učiva různých předmětů - i pro II. stupeň základní školy ... odkaz zde. 

Pro rodiče žáků I. stupně

V současné době se objevují různé odkazy na výukové weby, firmy uvolňují svoje online vzdělávání. 
Většinou se ale musí uživatel registrovat, mít heslo a po skončení tohoto stavu bude volný přístup omezen. 
To vše může být problém. 
Doporučuji web paní učitelky z Plumlova, který funguje již mnoho let a vztahuje se přímo k učivu jednotlivých ročníků I. stupně. Ovládání jednoduché, grafika nádherná. 
Doporučuji vyzkoušet. Snad web zvládne nápor zájemců.  Jitka Schovancová