Informace z našeho FCB profilu

V době uzavření škol přinášíme na našem facebookovém profilu různé informace - např. o novinkách MŠMT, výukových materiálech. Se stejnými informacemi vás seznámíme také zde.
Důležité informace MŠMT najdete na stránce AKTUALITY.

21. 6. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání (OP VVV)
Byla překonána hranice 15 000 podpořených projektů.
Pokud vás zajímá, které to jsou (například ve vašem okolí), stáhněte si aplikaci Mapa projektů.
Aplikace ke stažení také v Google Play. 

19. 6. Info pro spolky, OPS i další zařízení, které se věnují sportu...
Výzvu COVID-SPORT na zmírnění dopadů pandemie na činnost sportovních organizací najdete zde. 

19. 6. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání ve 22. poradě vedení MŠMT dne 16. 6. 2020 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2020/2021.
Ke stažení zde.

15. 6. 
14. speciál - bulletin NIDV - pro podporu výuky na dálku začíná článkem s názvem Na co nezapomenut na konci školního "koronaroku". Celé číslo najdete na tomto odkazu. 

14. 6. Info pro školy
Jihomoravský kraj připravil nový projekt s názvem "Implementace KAP JMK II" a jeho součástí je také klíčová aktivita Podpora podnikavosti a kreativity. Tuto aktivitu koordinuje Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání. Projekt navazuje na projekty KaPoDaV a Polygram realizované v letech 2017-2020.Školy jsou zvány ke spolupráci na projektu a zmíněné klíčové aktivitě. Zapojit se mohou i školy, které jsou již partnery projektu v jiné klíčové aktivitě (např. Podpora kariérového poradenství, Podpora gramotností, Podpora odborného a polytechnického vzdělávání či Podpora nových příležitostí ve vzdělávání.) 
Podrobné informace o aktivitách a programech, které projekt v rámci KA Podpora podnikavosti a kreativity školám nabízí, jsou k dispozici na Google Disku

11. 6. A takhle to vypadá, když se přesunou aktivity pro družiny do online prostředí
Těšíme se ale, až se s dětmi potkáme naživo  

2. a 4. 6. Připravujeme aktivity online

Pro školní družiny
Informace o čtenářské výzvě

Info o akcích najdete na našich stránkách. 

Květen

9. 6. Dodatečné přijímací řízení do tanečního oboru
ZUŠ Fr. France ve Slavkově přijímá žáky do tanečního oboru pro rok 2020/2021. Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle 544 221 623. 

Dnes je 1. června - důležitý den

29. 5. Několik novinek v pokynech pro školy a další školská zařízení - Aktualizovaný soubor hygienických pokynů 

28. 5. Jsme rádi, že naše čtenářská výzva našla své příznivce u dětí i u dospělých - více informací zde

28. 5. Důležité informace pro rodiče. Ale nejen pro ně ... ošetřovné

25. 5. Vyšel 11. speciál Národního pedagogického institutu
Pod odkazem naleznete Speciál NPI pro výuku na dálku pro 11. týden.
Obsahuje témata:
- hodnocení žáků (přináší stanovisko MŠMT, zkušenosti z praxe a také přehled článků a metodik věnovaných formativnímu hodnocení),
- zájmové a neformální vzdělávání (zkušenosti a aktivity školních družin a školních klubů, středisek volného času a DDM)- rubrika ke společnému vzdělávání,
- aktuální nabídka webinářů NPI ČR a program vysílání ČT2 UčíTelka pro nadcházející týden.

15. 5. Akce na deštivý páteční podvečer...
Napište si diktát se svými dětmi, nebo i bez nich ... ale s Akademií věd ČR a hercem Ivanem Trojanem. 
Najdete zde

13. 5. Informace ČŠI
Česká školní inspekce zveřejnila tématickou zprávu...
Vzdělávání na dálku v základních a středních školách 

20. 5. MAS Slavkovské bojiště - vyhlášené výzvy
Informace k současným výzvám (Zájmové vzdělávání II a Mateřské školy III) najdete na webu MAS. 

18. 5. Návrat dětí I. stupně do škol se blíží. 
Některé děti se těší, rodiče se rozhodují, pedagogové se připravují ... všichni jsou v očekávání. 
Možná přijde vhod inspirace odjinud. Materiál vznikl ve spolupráci mateřské a základní školy pod záštitou odborné společnosti pro prevenci rizikového chování. Obsahuje metodické tipy a inspirace pro oba typy škol, popisuje ale také emoce dětí, věnuje se následujícím dnům, týdnům.  
Až se sejdeme ve škole

7. 5. Školy v ORP se připravují na deváťáky i žáky I. stupně. 
Informace najdete na webech jednotlivých škol.

Duben

20. 4. 
I když se tento materiál, který vydal Národní pedagogický institut ČR, jmenuje Jak mohou školy komunikovat s rodiči žáků s potřebou podpůrných opatření, jedná se spíše o soubor krátkých metodických textů pro rodiče/učitele žáků s různými vzdělávacími potřebami. Materiál radí, jak doma pracovat např. s dětmi s SVP, s poruchami chování, s poruchami autistického spektra, s tělesným postižením, ale také s nadanými dětmi.  

5. 5. Otevření mateřských škol je za dveřmi
Některé děti se vrátí do kolektivu, jiné zůstanou ještě doma. Oběma skupinám ale mohou pomoci veselé diagnostické listy. 
Využití najdou ve školce, ale také doma. A navíc, děti si je mohou vymalovat.  Info najdete zde. 

Informace o našich online aktivitách, které se uskutečnily koncem dubna, byly z tohoto prostoru smazány. 

28. 4. Tipy na čtení pro děti - materiály pro jednotlivé věkové skupiny

27. 4. - Vyhláška MŠMT k hodnocení ve II. pololetí (ke stažení)

19. 4. 
Video pro rodiče s domškolákem - motivace

9. 4. Cyklistický námět pro jarní, letní dny - pro jednotlivce i rodiny s dětmi. Ždánický les a Politaví vyhlašuje každoroční sportovní akci. Vytiskněte si průkaz účastníka a soutěžní kartu pro rok 2020 a vyjeďte. Úkolem je objet všech 27 obcí svazku a získat v nich razítka. Účast je možné potvrdit také doložením fotografie s časovým razítkem a dalšími náležitostmi. Všechny informace k akci najdete na webu Politaví a v soutěžní kartě. Neváhejte, akce již začala.

8. 4. Domácí výuka není jen o práci s učebnicí, vypracování cvičení z pracovního sešitu...
Pár příkladů z jedné malotřídní školy v našem ORP.
Snažíme se propojovat výuku s praktickými věcmi, které jsou pro děti prima! Děti si:
- tvoří dlouhodobě vlastní knížku,
- dělají si herbář,
- připravovaly velikonoční anglické palačinky,
- posílají si fotky velikonočních příprav u nich doma,
- píšou si jídelníček v angličtině,
- posílají dopis jaru.
Úkoly vždy samozřejmě odpovídají věku dětí. Úžasná inspirace!

15. 4. Procvičuj s Policií České republiky 
Tuto iniciativu najdete na stránkách krajského ředitelství. V současné době na stránkách najdete ke stažení testy dopravní výchovy. Každý další týden přibude nové téma. Bude se jednat o kyberšikanu, návykové látky a trestní odpovědnost. Vždy bude připravena část pro mladší a starší žáky. 

13. 4. COVID-19: Psychologické doporučení a rady pro rodiny s dětmi, studenty i veřejnost najdete na webu Katedry psychologie MUNI FSS

8. 4. Členové našich pracovních skupin s námi spolupracují a doporučují různé vzdělávací materiály.
V tomto případě se jedná o videa pro žáky I. a II. stupně vytvořená PdF MU v Olomouci na podporu výuky angličtiny v době nouzového stavu. Odkaz zde. 

6. 4. Doporučené postupy MŠMT ČR
Ministerstvo školství připravilo pro školy soubor základních doporučených postupů pro vzdělávání v době, kdy jsou žáci a studenti vzdělávání pomocí dálkových nástrojů. Tento soubor se bude pravidelně aktualizovat. 

4. 4. Distančně vzdělává také ZUŠ Fr. France
Zde najdete odkaz na vzdělávání - výtvarný, taneční obor a hudební nauka. Na stránkách jsou také návratky pro další školní rok.

1. 4. 
O našem MAPu ve Slavkovském zpravodaji
(rok 2020 - číslo 3 - strana 6 a 7)

Březen 2020

31. 3. nabídka webinářů na současná témata - informace NPI ČR

  • 31. 3. 2020, 18:00 hodin - webinář Odpadové hospodářství v době pandemie - odkaz ZDE
  • 1. 4. 2020, 18:00 hodin - webinář Regionální školství v podmínkách nouzového stavu s ministrem školství panem Plagou - ZDE
  • 2. 4. 2020, 18:00 hodin - webinář Sociální oblast v podmínkách nouzového stavu - odkaz ZDE
  • 3. 4. 2020, 18:00 hodin - webinář Samosprávy v pandemii: Krize ukáže to nejlepší, co je v nás!

JAK SE PŘIPOJIT?
1. Ve stanoveném termínu se kliknutím na uvedený odkaz připojte k přímému přenosu vysílání webináře.
2. Vaše dotazy je možné pokládat v průběhu vysílání prostřednictvím chatu na pravé straně okna.
3. Nemůžete-li se účastnit živého vysílání, webinář můžete shlédnout ze záznamu na uvedeném odkazu.
4. Prezentace a materiály použité v průběhu webináře budou k dispozici na www.portalzastupitele.cz.

28. 3. Den učitelů
V České republice a na Slovensku je určen na 28. března, výročí narození Jana Amose Komenského. Den učitelů byl vyhlášen československou vládou v roce 1955 jako morální ocenění práce učitelů.  

Blahopřejeme...
Komu?
Všem pedagogickým pracovníkům k jejich dnešnímu svátku. Přejeme jim v současné době především zdraví, spoustu nápadů při přípravě zajímavých výukových materiálů pro domškoláky a především brzké setkání s nimi ve školních lavicích. Dnes si dovolíme zdraví a pevné nervy popřát také těm, ze kterých se pedagogové stali neočekávaně a ze dne na den ... rodičům - maminkám, tatínkům.

29. 3.  Přijímačky na střední školy
Pod tímto odkazem si zájemci mohou stáhnout informace o novém zákonu o přijímacím řízení na SŠ. 

17. 3. Webináře na podporu online výuky 
Projekt SYPO realizuje sadu webinářů na podporu distančního vzdělávání. První z nich se uskutečnil bohužel již dnes, tj. 17. 3.  (Je možné přehrát dodatečně.) Další, s názvem Jak zavést online výuku a nezbláznit se? Jak pracovat s žáka a rodiči?, na vás čeká zítra (18. 3.)
Veškeré info na webu SYPO. 

24. 3. 
Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání - výzva

23. 3. 
Tisková konference ministra školství zde

18. 3. Škola doma
Pro žáky, které čekají přijímací zkoušky na střední školy, připravila Česká televize program ŠKOLA DOMA.
Program o délce 45 minut se bude vysílat vždy v úterý a ve čtvrtek odpoledne. V úterý se bude procvičovat čeština, ve čtvrtek matematika. Na webu je možné shlédnout i již proběhlé díly. 

15. 3. - Česká televize vzdělává

ČT v pondělí 16. 3. začíná s výukou dětí I. i II. stupně. Programy UčíTelka i Odpoledka jistě pomohou dětem, rodičům... 
Rozvrh UčíTelky 
najdete zde. 
Program Odpoledky najdete zde.

Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in

https://www.matika.in/cs/

Škola s nadhledem

Na webu nakladatelství Fraus najdete online cvičení pro procvičování učiva různých předmětů - i pro II. stupeň základní školy ... odkaz zde. 

Pro rodiče žáků I. stupně

V současné době se objevují různé odkazy na výukové weby, firmy uvolňují svoje online vzdělávání. 
Většinou se ale musí uživatel registrovat, mít heslo a po skončení tohoto stavu bude volný přístup omezen. 
To vše může být problém. 
Doporučuji web paní učitelky z Plumlova, který funguje již mnoho let a vztahuje se přímo k učivu jednotlivých ročníků I. stupně. Ovládání jednoduché, grafika nádherná. 
Doporučuji vyzkoušet. Snad web zvládne nápor zájemců.  Jitka Schovancová