5 knih od Velikonoc do Vánoc

Připravili jsme pro všechny čtenáře Slavkovska první ročník literární výzvy, která potrvá od Velikonoc do Vánoc. Tedy přesně od 13. dubna do 13. prosince 2020.
Akce je určena pro žáky základních škol, jejich učitele, rodinné příslušníky. 
Ale také pro děti předškolního věku, tedy nečtenáře s rodiči. 

Chcete se se svými žáky dozvědět více o čtenářské výzvě?

Připojte se s nimi online a během 30 minut vás budeme informovat. K připojení budete potřebovat interaktivní tabuli s počítačem připojeným k internetu. 
Termín s Vámi domluvíme. 

Pokud máte zájem, vyplňte dotazník. Následně vás budeme kontaktovat a domluvíme další podrobnosti - technické, časové i organizační.  

Na všechny čeká 5 úkolů. 

Do akce je možné se zapojit kdykoliv během roku. Výzvy se mohou zúčastnit děti, jejich rodiče, prarodiče ze Slavkova a všech 17 obcí Slavkovska. A dokonce i rodiče s dětmi, které ještě neumí číst!

Pro čtenáře jsme připravili 3 kategorie! Vyberte si jednu z nich! 

Knihy je možné číst kdykoliv v uvedeném termínu, podle libovolného pořadí. Úkolů je 10, stačí ale splnit 5 z nich. 
Všichni, kteří splní 5 úkolů, získají malou odměnu a certifikát o splnění. Na ty, kteří splní úkoly do 1. září, čeká překvapení!

Jak začít a jak zaznamenávat knihy?

  • Vyberte si kategorii a jeden z úkolů.
  • Pak stačí vybrat knihu, která splňuje zadaná kritéria.
  • Po přečtení zapište splnění úkolu do připraveného online formuláře, ve kterém na vás čeká také kontrolní otázka. (Klikněte na slovo splněno u dané knihy.)
  • A můžete číst další knihu.
  • Těšíme se na vás.

Další informace:

  • Připravujeme wordovský soubor k zaznamenávání přečtených knih - např. pro školy, NNO, knihovny.
  • Další informace - J. Schovancová (slavkovsko@seznam.cz)
  • Seznam knih pro různé věkové kategorie dětí najdete na stránce Inspirace (I. stupeň, II. stupeň)

Výzva pro žáky - libovolného ročníku ZŠ

Výzva pro dospěláky - čtěte s dětmi, i když svoje knihy

Výzva pro rodiče s dětmi

Ochrana osobních údajů
Při hlášení plnění úkolů potřebujeme znát údaje, podle kterých čtenáře a jejich výsledky identifikujeme. Tyto údaje budou použity pouze pro potřeby akce v projektu, pro komunikaci. K dalším aktivitám použity nebudou.