aktuality

červenec 2021

Přejeme všem dětem, jejich rodinám, zaměstnancům škol léto podle jejich představ. 
Sledujte náš web i FCB skupinu také během prázdninových měsíců. 

Informace z našeho facebookového profilu najdete i na našem webu. 

Přinášíme různé informace o našich akcích, důležité odkazy na články MŠMT i dalších institucí, zajímavosti z ORP. 
Informujte své kolegy, připojte se k naší komunitě na FCB. 

26. 6. Kalendář akcí na našem webu

V současné době na této stránce najdete upoutávky a odkazy na akce, které jsme uskutečnili v posledních měsících školního roku 2020/2021.Na prázdniny neplánujeme žádné aktivity pro děti, jejich rodiče a pedagogické pracovníky. Přejeme všem pěkné počasí pro jejich soukromé akce a těšíme se na všechny v novém školním roce.Od začátku měsíce srpna začneme plnit stránky upoutávkami na naši činnost ve školním roce 2021/22, a tedy ve 4. roce našeho projektu. 


22. 6. Matematická soutěž 

SOUTĚŽÍME S PAPOUŠKY Z PAPOUŠČÍ ZOO BOŠOVICE  zná své vítěze. Ceny pro vítěze kategorie 4. a 5. ročníků v jednotlivých školách jsou připraveny. Děkujeme Papouščí ZOO za vstupenky pro celkové vítěze v jednotlivých kategoriích. Soutěže se zúčastnily děti základních škol v Nížkovicích, Otnicích, Křenovicích, Hruškách a Hodějicích. Celkem 120 čtvrťáků a páťáků. 

2. 6. Zveme do Papouščí ZOO v Bošovicích na jedinečný výukový program

22. června - začátky v 9.00, 11.00 a ve 13.00
Vhodné pro předškoláky, děti základních škol, školní družiny, kolektivy neziskovek. Venkovní program ukáže divoká zvířata obývající naši vesnici a přírodu v okolí. Děti si vyzkouší např. kroužkování ptáků, skládání budek, určování stop savců a odchyt bezobratlých. Dojde také na další úkoly a zajímavé činnosti.
Více informací pan Bojanovský - tel. 773 118 024

27. 5. Nabídka letních aktivit pro děti v ORP Slavkov u Brna
Aktuální informace a volná místa, zjistí rodiče na uvedených webových stránkách jednotlivých organizátorů. 

25. 5. A jak to mají na Tyršovce...
Příspěvek České televize. 

24. 5. A toto je nyní skutečnost
Druhé stupně ZŠ (nižší ročníky víceletých gymnázií) budou od 24. května v celé ČR bez rotací. V případě antigenních testů se žáci budou testovat 1× týdně. Střední školy se od 24. května vrací k plné teoretické výuce. V případě antigenních testů se žáci budou testovat 1× týdně. Teoretickou výuku mohou obnovit také vysoké školy, podmínkou jsou rozestupy 1,5 metru.
Výuka v základních uměleckých školách bude od 24. května probíhat s testem bez omezení, bez testu pro nejvýše 10 žáků. Střediska volného času pak mohou mít 10 osob bez testu, s testem pak až 50 osob uvnitř, 100 venku. 

1. 6. Den řemesel

Dnes jsme zakončili sadu aktivit s názvem Den řemesel. Děti ze základky v Němčanech měly akci spojenou s oslavou Dne dětí. A všechny si to užily. 

31. 5. Výměnný komiksový fond

Školy v našem ORP mohou využít výměnný fond komiksových knih pro mladší čtenáře. Již nyní je možné si zamluvit termíny pro nový školní rok. Seznam knih najdou zájemci na našem webu (kalendář akcí, komiksy).
V 1. ročníku ZŠ v Nížkovicích si děti vytvořily společně i komiks vlastní. 

26. 5. Silvie Menoušková Makovská doporučuje knihu...

Paní ředitelka v MŠ Lovčičky představila v projektu Mravenčí chůva knihu od Ester a Milana Starých. 
Mravenčí chůva

13. 5. Představení pilotáže Středního článku podpory regionálního školství zástupci MŠMT se uskuteční pro Jihomoravský kraj online v úterý 18. května od 16.00 do 17.30.
Akce je určena nejen pro zástupce škol, ale také zřizovatelů školských zařízení a dalších subjektů. Přihlásit se je možné přes link "Střední článek - pozvánka".

10. 5. Podrobné info k výuce 
Od 17. května budou bez rotací fungovat 1. stupně ZŠ v celé ČR a 2. stupně v krajích Pardubickém, Plzeňském, Královéhradeckém, Karlovarském, Libereckém, Středočeském a v Praze. Od 24. května by pak měl fungovat 2. stupeň ZŠ bez rotací v celé ČR a obnoví se i teoretická výuka bez rotací na školách středních. Více informací zde. 

7. 5. Návrat dětí do škol

Vláda na svém jednání 6. května rozhodla, že se od 10. května vrátí do mateřských škol děti v celé ČR. Ve všech krajích se také rotačně vrátí k prezenční výuce žáci 2. stupňů základních škol. Více informací na webu MŠMT. 

6. 5. Nový regionální konzultant programů Erasmus+
Paní Doubravka Pichrtová se stala novou regionální konzultantkou programů Erasmus+ a Sboru solidarity pro Jihomoravský kraj. Kontaktní e-mail: rk-jihomoravsky@dzs.cz

8. 4. Vše, co potřebují vědět rodiče o testování dětí ve školách
Doporučujeme sdílet pro rodiče tyto webové stránky s informacemi. 

8. 4. MŠMT - Komunikace s dětmi pro učitele (infografika)

Jak děti citlivě podpořit a jak s nimi bezpečně a férově mluvit o testování, jeho průběhu a výsledcích. Informace, včetně grafiky, najdete zde. 

7. 4. Mimořádné opatření MZČR ze dne 6. 4. 2021

2. 4. Letní kempy 2021
MŠMT zveřejňuje výzvu LETNÍ KEMPY 2021 na podporu aktivit zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID 19.
Žádost musí být podána nejpozději do 30. dubna 2021. Info zde. 

12. 4. Informace k testování žáků - MŠMT

Ministerstvo školství v posledních dnech zaznamenalo několik aktivit, které mají za cíl zpochybnit návrat dětí do škol za podmínek testování či povinnosti dodržovat režimová opatření.  V návaznosti na to, bylo na webu MŠMT publikováno stanovisko legislativního odboru s právní oporou. Informace zde. 

7. 4. Nový program Erasmus oficiálně zahájen

Program Erasmus+ pokračuje v novém programovém období 2021-2027, které přinese některé nové prvky. Novinky se chystají ve všech sektorech vzdělávání pro projekty spolupráce i mobility. Nový navýšený rozpočet umožní zapojení většího množství účastníků i širšího spektra organizací.
Evropská komise oficiálně zahájila nové programové období Erasmus+ a vyhlásila první výzvu pro zájemce o grant. Termíny pro zasílání žádostí jsou 11. května (projekty mobility osob) a 20. května (projekty spolupráce). Novinkou jsou tzv. partnerství malého rozsahu, na která je letos možné získat grant ve dvou kolech - 20. května a 3. listopadu.

23. 3. Online schůzky pracovních skupin

V současné době probíhají online schůzky 4 pracovních skupin, a to PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti, pro rozvoj matematické gramotnosti, pro rovné příležitosti ve vzdělávání a pro neformální vzdělávání. Součástí je předávání informací na aktuální téma, příprava aktivit i další plánování. 

22. 3. Metodické doporučení pro školy - Distanční výuka a duševní zdraví

Tento metodický materiál MŠMT přináší základní informace a doporučení pro on-line výuku, individuální konzultace a péči o duševní zdraví. Najdete zde rovněž tipy, jak se připravit na návrat žáků do škol, nebo odkazy na materiály, které můžete doporučit rodičům vašich žáků.

16. 3. Jednání č. 5 Řídícího výboru MAP II

Ve dnech 9.-15. 3. se uskutečnilo jednání č. 5 Řídícího výboru MAP II. Formou per-rollam členové ŘV schválili průběžné klíčové výstupy projektu, plnění indikátorů a aktuální úpravy Strategického rámce MAP II. Další jednání je v souladu s metodikou OP VVV plánováno za 6 měsíců v září 2021.

8. 3. Informace MŠMT k zápisům do základních a mateřských škol pro školní rok 2021/22
Zápisy k povinné školní docházce se konají od 1. do 30. dubna, zápisy k předškolnímu vzdělávání od 2. do 16. května. Zde najdete odkaz na metodické doporučení MŠMT pro základní školy. 

2. 3. Ozoboti ve výuce
V době kovidové vznikají v našem MAPu také metodiky, metodická videa a jiné materiály...
Jedno z nich najdete zde. 

4. 3. Info pro malotřídky, ale především mateřské školy z našeho ORP...
Pokud se chcete se svými kolegyněmi, kolegy setkat online a nemáte prostory, nabízíme vám v březnu k využití "učebnu Whereby" našeho MAP.
Případní zájemci mohou kontaktovat pana Patrika Hrozka na tel. čísle 776 644 046.

15. 2. Město Slavkov u Brna podpoří činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží...

Od února do konce dubna mají slavkovské spolky a organizace možnost se přihlásit o dotace na svou činnost. Jedná se o čtyři dotační programy. Více informací najdou zájemci na webu města. 

11. 2. Aktualizace Strategického rámce MAP

V měsíci únoru 2021 probíhá aktualizace tzv. Strategického rámce MAP, tj. přehledu investic do školství v ORP Slavkov u Brna, který MAP spravuje. Z důvodu případného čerpání zejména EU zdrojů byli osloveni zástupci obcí a škol v ORP s požadavkem na zaslání  informací o nově uvažovaných či připravovaných budoucích investicích a investičních projektech a záměrech. Veškeré informace či dotazy by měly být směřovány na Ing. Richarda Podborského, e-mail projekty@slavkov.cz do 4. 3. 2021 včetně.

6. 2. Redukce vzdělávacího obsahu a časové dotace v RVP ZV

Redukce znamenají úlevu: s omezením časové dotace, kterou má vzdělávací oblast přidělenou, jde ruku v ruce omezení obsahu, který je ve vzdělávacích oborech dané vzdělávací oblasti závazný pro všechny žáky. 
Přehled redukcí - zde. 

5. 2. Pokusné ověřování obsahu, metod a organizace kombinovaného vzdělávání v ZŠ a SŠ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 2. 2021 do 31. 8. 2022 Pokusné ověřování obsahu, metod a organizace kombinovaného vzdělávání v základních a středních školách (č. j. MSMT-34023/2020-1). S ohledem na nepříznivý vývoj pandemické situace v ČR vydává MŠMT Dodatek č. 1 k vyhlášení Pokusného ověřování, který mění harmonogram pokusného ověřování a prodlužuje termín pro podávání přihlášek škol do tohoto pokusného ověřování. Více informací na webu. 

8. 2. Nadace ČEZ - aktuálně vyhlášená grantová řízení
Více informací o vyhlášených grantových projektech najdete na webu nadace. 

3. 2. Dotační výzva - podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání na rok 2021
Účelem výzvy je podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou, které navazují na vzdělávací oblasti, obory vzdělání a soutěže odborné a tvůrčí v zájmovém vzdělávání. Termín podání žádosti je 15. 3. 2021 pro okresní a krajská kola a 3. 3. 2021 pro kola ústřední a mezinárodní. Více na webu. 

3. 2. Vyhlášení dotační výzvy na podporu vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání v roce 2021
MŠMT vyhlásilo 28. 1. dotační výzvu na podporu vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání v roce 2021.
Lhůta pro podání žádosti: do 5. 3. 2021
Oprávnění žadatelé: mateřské školy
Text výzvy najdete zde. 

12. 1. Sledujte nově vyhlášené výzvy

Neustále pro vás doplňujeme aktuální výzvy vhodné pro školy, neziskové organizace, obce. V současné době se jedná o projekt příhraniční spolupráce, který zahrnuje také výzvu pro školy a školky (do 26. 3.) a o výzvu MŠMT na podporu vzdělávání dětí a žáků se SVP (do 30. 4.). Odkazy na všechny probíhající výzvy najdete na další stránce našeho webu.  

4. 1. Je první pracovní den roku 2021.
Všichni se vracíme do "normálního" pracovního tempa, i když opět není zcela normální. A zatím opravdu nevíme, co nás v dalším období čeká. 
Náš MAP má připraven akční plán pro rok 2021 s aktivitami pro všechny naše cílové skupiny - pro děti z MŠ, žáky ZŠ, jejich rodiče, pro pedagogické pracovníky škol v našem ORP, pro neziskovky i veřejnost.
Poučili jsme se ze situace v roce minulém a budeme se snažit aktivity přizpůsobit aktuálnímu stavu a uskutečnit co nejvíce z nich.
Těšíme se na spolupráci s Vámi všemi.
Průběžně budeme informovat, jak zde, tak na našem webu. Samozřejmostí budou opět informační měsíční e-maily pro školy.
Přejeme všem zdraví, pohodu a optimismus.

Vážení, 
přejeme všem klidné vánoční období a optimistický start do roku 2021.
Těšíme se na další spolupráci se základkami, mateřinkami, neziskovkami, rodiči i všemi ostatními na Slavkovsku.
                                                                                 realizační tým MAP

16. 12. Výzvy MŠMT 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 na podporu aktivit integrace cizinců v regionálním školství v roce 2021.  Termín pro přijímání žádostí je 11. 1. 2021. web
Další výzva s termínem podání žádostí 18. 1. 2021 je věnována podpoře nadaných žáků základních a středních škol. web
Více informací na webu MŠMT. 

8. 12. Veletrh středních škol v Brně a Festival vzdělávání 2020 online
Nepříznivá epidemická situace v ČR letos znemožnila pořádání veletrhů středních škol v okresech i tradičního Festivalu vzdělávání, který se obvykle konal v listopadu v Brně v prostorách veletržního areálu. Zrušení těchto akcí významným způsobem ztěžuje žákům ZŠ v 5., 7. a zejména v 9. ročnících výběr oboru střední školy. Proto byla vytvořena a spuštěna nová webová aplikace, která žákům a jejich rodičům jejich volbu usnadní. Na tomto webu jsou umístěny všechny potřebné informace o přijímacím řízení na střední školy v tomto školním roce včetně kontaktů na bezplatné kariérové poradenství. 
Vyberskoly.cz
Pro rodiče, učitele, žáky je tu nová stránka - volba povolání. 

4. 12. Testování pedagogických pracovníků

Všichni pedagogičtí pracovníci se mohou od 4. do 18. 12. nechat bezplatně testovat na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2. Na základě jejich žádosti a potvrzení o zaměstnání školy či jiného školského zařízení jim bude provedeno vyšetření antigenním testem ve všech zařízeních v síti antigenních odběrových center. Školy mohou žádat v případě vysokého zájmu pracovníků také zřízení mobilního odběrového místa. O tomto postupu rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví Mimořádným opatřením č.j. MZDR 53806/2020-1/MIN/KAN. Další informace k testování rozeslalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do škol. Materiály - základní informace i vzory dokumentů najdete například na webu Svazu měst a obcí. 

Listopad

30. 11. Školství podle PES 3 od pondělí 7. 12.
Školství přejde na 3. stupeň PES od pondělí 7. 12. 2020. MŠMT deklarovalo, že bude školy o změnách informovat tak, aby měli ředitelé dostatek času na přípravu. Do škol bude v nejbližších dnech distribuován materiál s detailními informacemi pro daný stupeň. Informace zde. 

20. 11. - Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. 11. a 30. 11. - MŠMT
Vše najdete na webu. 

16. 11. Ministr školství představil školskou část PES
Tabulka je výsledkem spolupráce mezi ministerstvy školství a zdravotnictví a zohledňuje priority české vzdělávací soustavy. Odkaz zde.  

14. 11. Ekonomické info pro školy veřejných zřizovatelů
V souvislosti s pandemickou situací, která způsobila vysokou nemocnost či karanténu zaměstnanců ve školství, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy umožní krajským úřadům ve zcela mimořádném termínu zaslat žádosti o přesun finančních prostředků mezi platy, ostatními osobními náklady, případně ostatními neinvestičními výdaji. Odkaz zde. 

15. 11. ZUŠ Slavkov online

Téměř 170 žáků Základní umělecké školy Františka France tvořilo v loňském roce nádhernou výstavu Jiné světy. Nainstalovali ji do zámecké galerie a od té doby ji nikdo neviděl ... vládní opatření začala platit od dne, kdy měla být výstava zpřístupněna veřejnosti. Podívejte se na ni alespoň takto virtuálně.

3. 11. Začátek listopadu 2020

Některé listopadové aktivity bohužel musíme opět zrušit a přesunout jejich termíny. V současné době kontaktujeme zájemce o workshop Výchova chlapců - s paní lektorkou je předběžně domluveno, že se setkáme v I. čtvrtletí roku 2021. Další z aktivit přesouváme do online prostoru. Vždy přihlášené zájemce kontaktujeme.  
Připravujeme ale také úplně nové akce - například online seminář Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku (1. 12.), případně také online seznámení s novinkami na dětském knižním trhu. Informace o všech akcích najdou zájemci na dalších stránkách. 

1. 11. Dostupné dotace
Podpora obnovy a rozvoje venkova

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Podporovány mohou být i rekonstrukce škol, nové tělocvičny apod. Žádost lze podávat do 21. 12. 2020. Informace zde. 

Podpora nestátních neziskových organizací pro rok 2021 v oblasti práce s dětmi a mládeží
MŠMT zveřejňuje Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit dětí a mládeže v roce 2021. Výzvy jsou zaměřeny na podporu nestátních neziskových organizací věnující se práci s dětmi a mládeží, pracovníkům s dětmi a mládeží. 

Letáky MŠMT pro žáky I. a II. stupně

2. 10. 
Z nařízení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje z 1. 10. 2020 dochází k omezení provozu základních uměleckých škol a středisek volného času.
Informace o DDM Slavkov a ZUŠ Františka France ve Slavkově u Brna najdou zájemci přímo na webových stránkách obou organizací. Text mimořádného opatření najdete zde. 

19. 10. Základní školy III

Připomínáme 18. výzvu MAS Slavkovské bojiště - Základní školy III. Všechny informace najdete na stránkách místní akční skupiny. 

14. 10. Informace k novým omezením v oblasti školství od 14. 10. 
Všechny informace najdete na webu MŠMT ČR. 

24. 9. Metodika MŠMT pro vzdělávání distančním způsobem - ke stažení zde

15. 10. Naše akce
V současné době jsme nuceni rušit akce, přesouvat termíny...
Prosím, sledujte stránku KALENDÁŘ AKCÍ. Přihlášené školy, třídy, jednotlivce vždy o stavu informujeme. 

13. 10. Šablony v současném období
Řídicí orgán OP VVV si je vědom možných negativních dopadů mimořádných opatření kvůli pandemii koronaviru na realizaci šablon. V návaznosti na současný vývoj proto vydává 2. (aktualizovanou) verzi dokumentu Sdělení Řídicího orgánu OP VVV k realizaci šablon. Dokument popisuje možnosti realizace a změn zjednodušených projektů. Jeho účelem je minimalizace rizik a zmírnění negativních dopadů na realizaci projektů. Dokumenty jsou k dispozici ZDE. 

9. 9. Povinné roušky
Od čtvrtka 10. 9. budou povinné roušky ve vnitřních prostorách budov v celé ČR. Základní informace, ale také soupis výjimek najdete na webu Ministerstva zdravotnictví ČR. Prázdninové informace 


14. 9. Výzvy IROP

MAS Slavkovské bojiště vyhlásila 14. 9. 2020 výzvu na opatření Základní školy III. v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Příjem žádosti potrvá do 13. 11. 2020, do 12:00.
Seminář k výzvě proběhne na konci září, konkrétní termín bude uveden na stránkách MAS. Bližší informace - text výzvy, kritéria, alokace, oprávnění žadatelé, možné výdaje a další - naleznou zájemci na webu.

27. 8. Jednání řídícího výboru 
Dnešní jednání řídícího výboru mělo na programu následující body:

 • Administrace projektu - věcný a finanční stav· 
 • Strategický rámec MAP II - aktuální verze, doplnění· 
 • SWOT analýzy pro prioritní témata - aktualizace· 
 • Informace o akcích z období "coronavýuky"· 
 • Informace z pracovních skupin, návrh úpravy cílů MAP II· 
 • Realizované a plánované aktivity v Akčním plánu

Materiály z jednání uveřejníme na webu.

18. a 25. 8. - Manuál MŠMT k provozu škol od září 2020

Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem zdravotnictví připravilo manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Tento manuál a další materiály jsou určeny vedení škol jako pomůcka pro organizaci výuky. Záměrem je umožnit výuku v co největším rozsahu. Aktualizované materiály ke stažení zde. 

19. 8. Doporučení ČŠI

Česká školní inspekce připravila pro školy několik doporučení týkajících se organizace vzdělávání a práce se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2020/2021. Dokument byl zaslán školám spolu s dalšími materiály a podklady připravenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Info najdete zde. 

5. 8. Realizační tým upozorňuje
na termín 20. 8. 2020, do kterého je možné zasílat změny do Strategického rámce MAP, které se týkají plánovaných investičních záměrů v oblasti modernizace infrastruktury ve všech typech vzdělávání (tj. i v neformálním) v obcích ORP Slavkov u Brna. Kontaktujte Ing. R. Podborského - projekty@slavkov.cz.
Pokud vaše škola, obec plánuje nějaké investice, prosíme o kontrolu, zda je tato akce zahrnuta do našeho dokumentu, který naleznete pod tímto odkazem. 

20. 7. Jednání č. 4 Řídícího výboru
Jednání se uskuteční ve čtvrtek 27. 8. v zasedací místnosti MěÚ Slavkov u Brna v 10.00.  

Předpokládaný program jednání:
- administrace projektu (věcný a finanční stav)
- aktuální verze Strategického rámce MAP II
- aktualizace SWOT analýz pro prioritní témata MAP II
- informace o akcích z období "coronavýuky"
- informace z pracovních skupin, návrh úpravy cílů MAP II
- realizované a plánované aktivity v Akčním plánu MAP II

13. 7. Nová demografická studie 

Z důvodů získání přesnějších podkladů pro optimální nastavení potřebných investic do školství - konkrétně do navýšení kapacity základních škol, zadalo město Slavkov vypracování demografické studie zahrnující území města a obcí Heršpice, Hodějice, Holubice, Kobeřice, Němčany, Nížkovice, Vážany nad Litavou, Velešovice. Děti z uvedených obcí se vzdělávají na 2. stupni základních škol ve Slavkově u Brna.

 • Ve spádovém území se nachází dvě plně organizované ZŠ a 7 malotřídek. Celková rejstříková kapacita činí 1 765 žáků, nicméně je potřeba počítat s reálnou kapacitou pouze cca 1 500.
 • Ve školním roce 2019/20 základní školy navštěvuje 1 367 žáků.
 • Počet dětí ve věku 6 - 14 let bude v příštích 10 letech výrazně růst. Očekáváme, že přibyde až 500 dětí. Potřebné kapacity se tak budou pohybovat okolo 1 900 žáků, tedy o 400 míst více, než jsou stávající reálné kapacity. Chybět tak bude až 20 kmenových tříd, tedy jedna středně velká škola.

10. 7. Kalendář akcí
Od začátku července přidáváme na stránku kalendář akcí termíny a popis jednotlivých aktivit. Na některé z nich je možné se již nyní přihlašovat. 

Přejeme vám krásné léto...
Novinky z činnosti MAP II, důležité informace z oblasti školství i různé zajímavosti budeme ale přinášet i během léta. 


Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2020/2021 najdete na stránkách MŠMT pod tímto odkazem.

1. 6. Naše čtenářská výzva
Z důvodu mimořádné situace v naší republice a z důvodu zrušení všech akcí pro žáky, jejich rodiče i veřejnost v období březen až červen 2020, jsme připravili pro všechny čtenáře Slavkovska první ročník literární výzvy, která potrvá od Velikonoc do Vánoc. Tedy přesně od 13. dubna do 13. prosince 2020.

Jsme rádi, že tato výzva - 5 knih od Velikonoc do Vánoc - našla své příznivce u dětí i u dospělých. Účastníci v současné době najdou ve svých e-mailových schránkách potvrzení splněných úkolů. Těšíme se na další přečtené knihy. 
Cílem této akce je rozvoj čtenářské gramotnosti dětí, žáků, ale také podpora čtenářství u rodičů, rozvoj zájmu rodičů o to, co a jak čtou jejich děti, podpora společného čtení rodičů s dětmi. V neposlední řadě se také jedná nabídku mimoškolní činnosti dětí pro rodiče v obtížném období.

Pro čtenáře byly připraveny 3 kategorie, dvě z nich právě pro rodiče:

 • Výzva pro žáky
 • Výzva pro dospěláky
 • Výzva pro rodiče s dětmi

28. 6. Informujeme školy i školky o aktivitách pro další školní rok

V úterý 23. 6. se uskutečnilo neformální setkání vedoucích pracovníků základních škol, na kterém jsme mimo jiné představili rámcový plán aktivit pro školní rok 2020/21. Ty školy, které se akce nezúčastnily, obdržely plán elektronicky. 
Setkání mateřinek se v červnu již konat nebude. Ředitelky a vedoucí učitelky budou informovány o plánovaných aktivitách e-mailem. 

18. 5. Návrat dětí I. stupně do škol se blíží. 
Některé děti se těší, rodiče se rozhodují, pedagogové se připravují ... všichni jsou v očekávání. Možná přijde vhod inspirace odjinud. Materiál vznikl ve spolupráci mateřské a základní školy pod záštitou odborné společnosti pro prevenci rizikového chování. Obsahuje metodické tipy a inspirace pro oba typy škol, popisuje ale také emoce dětí, věnuje se následujícím dnům, týdnům. 

7. 5. Přijímací zkoušky na střední školy
základní informace najdete na webu MŠMT

3. 5. Nové informace MŠMT - otevření škol a školek - důležité!

29. 4. Připravujeme navazující online semináře Word II a Excel II

I když se jedná o navazující akci, v případě volných míst se mohou zúčastnit i zájemci bez předchozí účasti. Více informací najdou zájemci zde. 
Volná místa jsou také na webináři 

27. 4.  Vyhláška MŠMT k hodnocení ve II. pololetí 
Materiály ke stažení najdete zde. Čtěte průvodní dopis, vyhlášku i metodiku k vyhlášce. 

23. 4. Online aktivity

Připravujeme pro vyučující všech druhů škol, asistenty, rodiče - všechny zájemce - online aktivity. Jejich rozpis najdete zde. 

15. 4. Nejnovější informace  - Návrh na uvolnění 
Čekáme na prováděcí předpisy

7. 4. Pracovní skupiny nezahálí - scházíme se distančně. V současné době probíhají schůzky pracovních skupin pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti. Připravujeme další. 

3. 4. Zápisy do mateřských škol - informace MŠMT zde

1. 4. Výzva Šablony III pro mateřské a základní školy vyhlášena
Informace najdete na tomto webu. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: Do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 29. června 2021 do 14:00:00 hodin. 

Pokud jste se na Apríla nemohli zúčastnit ... je tu pro vás záznam!
Sdružení místních samospráv pořádalo - webinář Regionální školství v podmínkách nouzového stavu s ministrem školství panem Plagou

Odkaz na webinář - zkopírujte do svého prohlížeče. 

https://www.youtube.com/watch?v=jnAQ501U35M&feature=youtu.be

Prezentace a materiály použité v průběhu webináře budou k dispozici na www.portalzastupitele.cz.

30. 3. 
Naše stránky jsme obohatili o část INSPIRACE - Inspirujeme se. Chceme zde uveřejňovat zajímavé odkazy na výukové i pomocné materiály pro vyučující, rodiče i žáky. Snažíme se uvedené zdroje pro vás vyzkoušet, připsat, proč materiály používat. Najdete zde inspiraci pro mateřinky, ZŠ, ale také odkazy určené jen pedagogům, nebo také odkazy na online pokusy. Stránky průběžně doplňujeme. Pokud máte své vyzkoušené zdroje, pište na slavkovsko@seznam.cz. Zveřejníme.  

31. 3.
Nové info ohledně projektů OP VVV
Nejnovější informace OP VVV k 30. 3.
- sdělení k realizaci šablon
- aktuální informace pro žadatele OP VVV a příjemce OP VVV ... najdete zde.

25. 3. 
Info o naší čtenářské výzvě pro vyučující mateřských škol najdete zde. 

23. 3. 
Tisková konference ministra školství, pana Roberta Plagy, odpověděla na některé otázky, které se týkají organizace výuky na základních školách. Tiskovou zprávu najdete zde.  

Byli jsme požádáni, abychom informovali mateřské a základní školy, které jsou zapojeny do šablonových projektů II...
Situace ohledně způsobilosti nákladů v Šablonách II se na MŠMT urgentně řeší, během příštího týdne bude vydána oficiální zpráva s konkrétními doporučeními. V zájmu co nejrychlejšího nalezení řešení v problematických oblastech (je nutno řešit s komisí EU) vás touto cestou prosím o nezasílání (prosím alespoň na týden) dotazů týkajících se administrace Šablon II na MŠMT. Prosím dotazy si schraňujte, snažte se je dát do celků, aby se pořád neopakovaly. 
Na MŠMT chodí nejčastěji tyto dotazy: možnost on-line práce/vzdělávání v jednotlivých šablonách a o způsob dokladování, možnost prodloužení realizace šablon o týdny zavřené školy/školského zařízení, o možnost prodloužení projektů a o možnost čerpání náhrad z důvodu překážky na straně zaměstnavatele. Na odpovědích MŠMT intenzivně pracuje a vydá oficiální stanovisko. 
Děkujeme za pochopení. Markéta Pošíková, předsedkyně PS Vzdělávání NS MAS ČR

19. 3. Byli jsme požádání o zprostředkování informací školám...
Je doporučováno (z MŠMT):
- Zvážit koordinaci výuky pro děti s pořadem UčíTelka (na ČT2) či jinou platformou České televize.
- Využít webový portál nadalku.msmt.cz.
- Nezasílat pouze velké množství požadavků a materiálů pro domácí vyučování, což nestačí pro kvalitní výuku. 
- Nezatěžovat každodenně rodiče tiskem materiálů. 
- Využít veškeré možnosti pro distribuci výukových materiálů. Např. školní asistenti (z šablon) mohou v ochranných pomůckách roznášet v rámci své pracovní doby vytištěné materiály do schránek jednotlivých školáků. Je třeba brát v úvahu, že ne všichni mají přístup k tisku a internetu. :-) 

18. 3. - Opatření k zápisům do ZŠ

Zápisy proběhnou bez přítomnosti dětí, online bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace - podání osobně do školy nebo poštou. Dobu zápisu stanoví ředitel školy (od 1. do 30 . 4. 2020). Více informací zde. 

Upozorňujeme!
V souvislosti s uzavřením základních škol...
Informace ke zrušeným akcím 
1. 4. - workshop pro vyučující českého jazyka - náhradní termín bude upřesněn po změně situace

25. 3. Den povolání - akce se přesouvá na březen 2021
1. a 2. 4. - Den řemesel - pro přihlášené školy se akce přesouvá na předvánoční období 2020
1. 4. - workshop pro vyučující českého jazyka - náhradní termín bude upřesněn po změně situace
8. 4. - Čteme dětem - náhradní termín bude upřesněn po změně situace

14. 3. Oceněné komiksy online
Komiksy oceněných žáků v naší soutěži Vánoce Robíka Ozíka jsme oskenovali a umístili do online galerie. Je možné si je prohlédnout. 
Oceněné komiksy - žáci 4. a 5. ročník
Oceněné komiksy - žáci 2. a 3. ročník

24. 2. 2020
Výsledky komiksové soutěže Vánoce robíka Ozíka odtajněny

Soutěž byla určena pro žáky 1. až 6. ročníků základních škol v ORP Slavkov u Brna. 
Na schůzce ředitelů škol budou předány ceny. Komisi tvořili výtvarník, pedagog a člen realizačního týmu MAP II. Akce se zúčastnilo téměř 150 dětí ze 6 základních škol. 
Žáci 4. a 5. ročníků, kteří se umístili na 1. a 2. místě, se za odměnu budou moci zúčastnit tvůrčí dílny Škola vynálezců se spisovatelem Jiřím Walkrem Procházkou, která se bude konat v úterý 19. května 2020 ve Slavkově u Brna. 


16. 2. 2020
Dotační výzvy

Na našem webu na stránce Dotace pravidelně aktualizujeme současné výzvy, které se týkají vzdělávání, sociální oblasti, práce neziskových organizací. 
Nyní upozorňujeme na deadline podání žádostí do dotačních programů Jihomoravského kraje (28. 2. - 14.00).  
- Preventivní programy škol v roce 2020
- Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2020
- Rozvoj materiálně technické základy mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2020
- Podpora služeb pro rodiny poskytované NNO pro rok 2020

13. 2. 2020
Rok 2019 v číslech

Za rok 2019 se v rámci aktivit MAP II uskutečnilo přes 170 akcí, do kterých se zapojilo celkem 37 školských zařízení a 7 neziskových organizací. Z toho bylo 58 akcí uspořádáno pro mateřské školy, 65 pro školy základní. 
Například aktivity S robotem do pohádky se zúčastnilo 330 dětí z mateřských škol, práci se dřevem si vyzkoušelo dětí 225. S americkým lektorem komunikovalo více než 300 žáků, aktivit v rámci čtenářské gramotnosti se zúčastnilo téměř 400. Dospělí, tj. pedagogové, rodiče, zástupci neziskových organizací, mohli navštívit téměř padesátku různých aktivit. 

29. 1. 2020
Jednání č. 3 řídícího výboru 

Jednání, kterého se zúčastnilo 16 osob, se konalo v úterý 28. ledna. Přítomní členové vzali na vědomí změny ve složení tohoto orgánu. Řídící výbor také schválil Strategický rámec MAP II ve verzi k 28. 1. 2020 a jeho zveřejnění v souladu s metodikou MAP. Další jednání bylo vedeno dle schváleného, předem předloženého programu. V diskusi vystoupili Ing. Šašinka (zástupce ITI BMO), Mgr. Babicová (ZŠ Komenského, Slavkov u Brna), Ing. Dana Adamcová (MAS Slavkovské bojiště) Mgr. Majcík (KAP JmK).


7. 1. 2020
Setkání vedoucích pracovníků škol v ORP

Na únor připravujeme dvě setkání. V pondělí 10. února se setkáme s ředitelkami i vedoucími učitelkami mateřských škol, v pondělí 24. února s vedoucími pracovníky škol základních. Obě setkání se uskuteční ve 14.00 a konat se budou v zasedací místnosti radnice, ve Slavkově u Brna. 

9. 1. 2020
Nová výzva MPSV
Ministerstvo práce a sociální věcí vyhlásilo výzvu zaměřenou na posílení služeb zajišťujících péči o děti 1. stupně ZŠ v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání (zařízení péče o děti, příměstský tábor, doprovod dětí, společná doprava dětí). Platnost výzvy je od 7. ledna do 10. března 2020. Více informací najdete na stránkách projektu. 

8. 1. 2020
Jednání řídícího výboru MAP II
Jednání č. 3 řídícího výboru MAP
 II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna se uskuteční v úterý 28. 1. 2020 v 10 hodin v zasedací místnosti MěÚ Slavkov u Brna s předpokládaným programem:
- administrace projektu, 
- změna v obsazení řídícího výboru,
- aktuální verze Strategického rámce MAP II,
- Kodex školy,
- informace z pracovních skupin,
- realizované a plánované aktivity v Akčním plánu MAP II.

6. 1. 2020
Strategický rámec
Na lednovém jednání řídícího výboru bude aktualizován dokument MAP II - Strategický rámec. Pokud chtějí školy nebo jejich zřizovatelé provést úpravu v seznamu investic, prosíme o zaslání informace do 10. ledna na e-mail projekty@slavkov.cz. Současnou verzi dokumentu najdete na webu Slavkova. V případě nejasností kontaktujte pana R. Podborského. Je vhodné zanést plánované investice např. také z důvodu využití dotace na výzvu Přírodní zahrady, plánované výzvy MAS Slavkovské bojiště.

19. 12.
Blahopřejeme

"Nejlepší knihovnou" Vyškovska se stala v roce 2019 knihovna Hostěrádky-Rešov s knihovnicí Jaroslavou Urbánkovou. Ocenění získala za pořádání kulturních akcí v knihovně a dlouhodobou výbornou úroveň služeb knihovny, dobrou práci s knihovním a výměnným fondem a práci se čtenáři, zejména dětmi...
Jsme velmi rádi, že paní Jarka s námi pracuje v pracovní skupině pro rozvoj čtenářské gramotnosti.

15. 12.
Vodicí pes  

V listopadu jsme uspořádali ve spolupráci se spolkem Vodicí pes, z.s. interaktivní, praktické workshopy. Cílem těchto seminářů bylo představit žákům svět nevidomých a vodicích psů. 
Uspořádání těchto workshopů nabízíme i dalším školám. Informace naleznete v tomto letáčku. Akce je určena pro žáky 5. a 6. ročníků (v případě malotřídních škol je možné zapojit také 4. ročník).
Pokud máte zájem, vyplňte dotazník zájmu. Termíny pro jednotlivé školy budeme průběžně domlouvat dle možností společnosti. Vaši školu budeme zpětně kontaktovat. 

11. 12.
Schůzky pracovních skupin

V průběhu listopadu a prosince se uskutečnily první schůzky pracovních skupin ve druhém roce projektu. Na jednáních se řešily různé problémy, plánované aktivity do akčního plánu pro rok 2020. Některá témata jsou společná všem skupinám, některá se liší. 
Fotografie je ze schůzky pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti, která se uskutečnila v prostorách knihkupectví Dlouhá punčocha v Brně. 

29. 10.
Žijí mezi námi a nevidí nebo neslyší

Tento název měla akce pro žáky základních škol, která se konala 15. a 16. října ve spolupráci s LORM - Společností pro hluchoslepé z.s. Cílem bylo nastínit žákům neformální cestou informace o handicapovaných, jejich potřebách. O tom, že se děti (převážně ze 4. ročníků) zamýšleli nad problémy těchto dětí i dospělých, svědčí odpovědi na následující otázky. 
Představte si, že máte částečně neslyšícího spolužáka. Napište 5 věcí, které mu podle vás mohou ve škole pomoci.
- Budeme na něj mluvit srozumitelně. Budeme mu připisovat. Bude potřebovat speciální učebnici. Upozorníme ho, když na něho někdo bude mluvit. Naučíme se znakové písmo. 
Představte si, že máte částečně nevidomého spolužáka. Napište 5 věcí, které mu podle vás mohou ve škole pomoci.
- Podáme mu něco. Budeme ho vodit ze školy a do školy. Napíšeme za něho něco. Pomůžeme mu na schodech. Koupíme mu slepeckou hůl. 

23. 10. 
Plánujeme akce do konce kalendářního roku 2019

V současné době se náš kalendář obohatil o další aktivity - pro děti ve školkách, družinách, pro vyučující, asistenty i ostatní zájemce. Akce se týkají čtenářské i matematické gramotnosti, polytechniky - práce se dřevem, tradičních řemesel, ale také programování robotků, věnujeme se také přírodě. 
Tři semináře jsme museli z důvodu nemoci lektorů zrušit. Jeden z nich už má náhradní termín, další je zrušen bez náhrady a u posledního čekáme na termín nový. Děkujeme za pochopení všech, kterých se změny týkaly.   

14. 10.
Krmítka pro mateřinky

V rámci aktivit implementace jsme "rozjeli výrobu" krmítek. Pro děti z mateřských škol krmítka z předpřipravených "stavebnic" vyrobí žáci I. stupně. Polovina z vyrobených krmítek zůstane vždy dětem v základní škole, a tak budou mít také možnost si krmítka pro ptáčky u školy pověsit. Celkem se do akce zapojilo 5 malotřídních škol. Pod vedením člena realizačního týmu MAP II a s využitím mobilní dílny jde dětem práce od ruky.

1. 10.
V družině je zábava

Druhý rok projektu byl 1. 10. zahájen setkáním vychovatelek školních družin. Ve školním roce 2019/2020 jsou rámcově naplánovány aktivity v rámci 16 oblastí implementace, ale také aktivity spolupráce, semináře pro rodiče, akce v rámci rovných příležitostí ve vzdělávání. Aktivity jsou určeny pro všechny cílové skupiny
Školní družiny v tomto plánu mají také své místo. Pod názvem V družině je zábava jsou připravovány akce podporující technické vzdělávání  (Ozoboti ve vaší družině), logické myšlení (Mobilní herna - deskové hry). S dalšími aktivitami budou vedoucí vychovatelky ŠD seznámeny v lednu 2020.
V září se děti z několika školních družin vypravily na mokřady. Více se dozvíte V uskutečněných akcích.  

27. 9.
Věnujeme se asistentkám mateřských škol

Z výstupů Agregovaného seznamu potřeb a údajů pro MŠ a ze schůzky pracovní skupiny pro rovné příležitosti vyplynula potřeba setkávání asistentek mateřských škol s možností vzdělávání a sdílení zkušeností. Proto pro ně MAP II plánuje ve školním roce 2019/2020 uspořádat sadu seminářů, a to s cíleným zaměřením na práci asistentky, děti se SVP, na řečové dovednosti dětí, na matematickou a čtenářskou pregramotnost. 

První z akcí se bude konat v úterý 15. 10. - Jak přistupovat k dítěti s problematickým chování. 

19. 9. 
Výměnný fond pomůcek

V rámci aktivit implementace byl vytvořen a průběžně bude doplňován výměnný fond matematických pomůcek, které mohou využívat základní i mateřské školy v ORP Slavkov u Brna. Pomůcky jsou vybírány pracovní skupinou pro matematickou gramotnost a na základě již získaných zkušeností při výuce matematiky. 
Do výměnného fondu byla zařazena také "mobilní dílna" - soubor základního nářadí a také 6 kusů informatických hraček robotů Ozobotů. Podmínky zápůjčky najdou zájemci na webu. 
Těšíme se na podněty od vyučujících na zakoupení dalších pomůcek, případně také na finanční podporu z řad sponzorů. 

10. 9.
Rozvoj gramotností u žáků základních škol

MAP II se ve své činnosti zaměřuje také na aktivity věnující se podmínkám a rozvoji gramotností žáků na základních školách.  Realizační tým spolupracuje s pracovními skupinami, s lektory, s vyučujícími v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti. Pro pedagogy těchto předmětů připravuje během školního roku 2019/2020 semináře, workshopy, ukázky pomůcek. 
První společnou akcí bude seminář s ředitelkou Jihomoravského inspektorátu ČŠI Mgr. Lenkou Zedkovou, který se bude konat v úterý 22. října ve 14.00 v zasedací místnosti radnice ve Slavkově u Brna na téma rozvoj žákovských gramotností ve vzdělávání na základních školách. Více informací připravujeme. 

3. 9.
Setkání vedoucích pracovníků základních a mateřských škol

Setkání vedoucích pracovníků základních škol 

Termín konání: 16. září 2019, 14.00-16.00 hod.
Místo: Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, radnice
Program

 • Agregovaný seznam potřeb a údajů - SWOT analýzy jednotlivých oblastí výuky na základních školách
 • Dotační politika MAS Slavkovské bojiště
 • Aktivity pro září 2019 a druhý rok projektu
 • Seznámení s konkrétní nabídkou programů pro školy
 • Diskuse

Setkání ředitelek a vedoucích učitelek mateřských škol 

Termín konání: 23. září 2019, 14.00-16.00 hod.
Místo: Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, radnice
Program:

 • Agregovaný seznam potřeb a údajů - seznámení s výsledky dotazníkového šetření v ORP
 • Aktivity pro druhý rok projektu a seznámení s konkrétní nabídkou programů pro školky
 • Věnujeme se asistentkám v mateřských školách
 • Zapojení rodičů do činnosti MAP II
 • Dotační politika MAS Slavkovské bojiště
 • Diskuse

Srpen 2019

19. 8.
MAS Slavkovské bojiště - vyhlášené výzvy
MAS Slavkovské bojiště vyhlásila již podruhé výzvy na opatření Základní školy II., Mateřské školy II. a Bezpečnost v dopravě II. v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Příjem žádostí potrvá od 14. 8. do 1., 6. či 13. 11. 2019 dle jednotlivých výzev, vždy do 12:00. Semináře pro žadatele k těmto výzvám se uskuteční v průběhu měsíce září. Konkrétní termíny budou zveřejněny na stránkách MAS. Zde také najdete popis jednotlivých výzev. 

16. 8.
Dlouhodobý záměr vzdělávání...
MŠMT zveřejnilo Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019-2023.
Obsahuje tři klíčové cíle:

 • více peněz za kvalitní práci pedagogů,
 • dokončení revize kurikula a podpoření implementace inovovaných RVP do škol,
 • zlepšení řízení škol a školských zařízení zefektivněním spolupráce centra a středního článku řízení (krajské úřady).

Materiál je ke stažení na stránkách MŠMT.

13. 8.
Září - setkání vedoucích pracovníků
V současné době realizační tým připravuje aktivity na září, ale hlavně rámcový program školního roku 2019/2020. Ten bude představen vedení základních škol v pondělí 16. září, vedení mateřských škol v pondělí 23. září. Obě schůzky se uskuteční v zasedací místnosti radnice ve Slavkově u Brna, vždy ve 14.00. 

14. 8.
Září, říjen - oborová setkání
V rámci koordinace nabízených vzdělávacích programů, výměny informací a sdílení dobrých nápadů se budou v měsících září a říjen konat setkání pedagogů i vedoucích volnočasových aktivit dle oborů. O termínech budeme včas informovat. Potvrzený termín je již pro setkání vychovatelek školních družin - úterý 1. října - 10.00 - zasedací místnost, radnice, Slavkov u Brna. 

Léto u nás, v MAP II
Realizační tým v době letních prázdnin nezahálí! Připravujeme aktivity pro měsíc září, tj. poslední měsíc prvního roku našeho projektu. Konkrétní podobu již také získává plán aktivit pro rok druhý. Samozřejmostí je práce na dokumentaci k uskutečněným aktivitám.  

Červen 2019

27. 6. 
Hurá na prázdniny
Realizační tým MAP II přeje všem dětem, rodičům, pedagogickým pracovníkům i těm, kteří se dětem věnují ve volném čase, krásnou letní pohodu. 

26. 6. 
Řídící výbor MAP II - jednání č. 2
Řídící výbor na svém jednání v úterý 25. června schválil také aktualizaci Strategického rámce MAP  s informacemi, které doplnili starostové obcí, ale také ředitelé základních i mateřských škol v ORP Slavkov u Brna.
Aktualizovaná verze bude k dispozici na oficiálních stránkách Města Slavkova.   

24. 6. 
Výsledky soutěže Technika nás baví
V pondělí 24. 6. se v rámci aktivit implementace zaměřených na rozvoj polytechnického vzdělávání žáků základních škol konala soutěž pro žáky sedmých ročníků s názvem Technika nás baví. 
V průběhu dopoledne osm tříčlenných družstev plnilo 4 úkoly:
1. Sestavení létajícího dopravního prostředku ze stavebnice Merkur
2. Řešení úkolů zaměřených na programování robota Ozobota
3. Sestavení dřevěného modelu letadla z připravených polotovarů
4. Výroba funkčního elektrobludiště. 

Výsledky:
1. místo - družstvo ZŠ Slavkov Tyršova - K. Rábiková, A. Lysáčková, J. Klímek
2. místo - družstvo MZŠ Ždánice - R. Halačka, V. Vrbík, V. Rezsík
3. místo - družstvo ZŠ Šaratice - A. Chalúpková, V. Ondráček, D. Kliment

13. 6.
Zámek Slavkov - Austerlitz a spolupráce se školami

Paní Eva Kellner Fialová (referentka programového oddělení a marketingu Zámku Slavkov) představila vedoucím pracovníkům škol na jejich schůzce 11. 6. program zámku pro školy, harmonogram výstav v roce 2019. Seznámila také s připravovanými projekty. 
V současné době probíhá výstava Fenomén Merkur, Nerosty a zkameněliny a nově je také možno navštívit expozici Právo útrpné. Školám byla také nabídnuta možnost účasti na ostatních akcích pořádaných zámkem, např. na divadelních představeních pro děti. 

13. 5. Informace ČŠI
Česká školní inspekce zveřejnila tématickou zprávu...
Vzdělávání na dálku v základních a středních školách 

Na našem facebookovém profilu přinášíme téměř denně různé informace - např. o novinkách ve školství, o našich akcích, dění v ORP. Se stejnými informacemi vás seznámíme také zde.
Důležité informace MŠMT najdete na stránce AKTUALITY.

Květen 2019

27. 5.
Jednání Řídícího výboru MAP II v ORP Slavkov u Brna se uskuteční 25. 6. v 10.00 v zasedací místnosti MěÚ Slavkov u Brna. 
Program:

 • aktuální informace k realizovaným aktivitám (1. pol. 2019)
 • plánované aktivity v novém školním roce (od 9/2019)
 • aktuální Analýza MAP II
 • Strategický rámec MAP II (aktualizovaný seznam investic; aktuální cíle a priority)
 • metodika evaluace aktivit MAP II
 • další, různé

25. 5.
Setkání ředitelů základních škol

se uskuteční v úterý 11. června ve 14.00 v zasedací místnosti Městského úřadu Slavkov u Brna. 

27. 5. 
Aktualizace údajů do strategického rámce
Dne 25. 6. 2019 se uskuteční jednání č. 2 Řídícího výboru MAP II. Vyzýváme zástupce obcí, MŠ, ZŠ i zájmových organizací pracujících s dětmi na území ORP Slavkov u Brna, aby do 20. 6. zaslali na e-mail projekty@slavkov.cz svoje aktualizované náměty, záměry či investiční projekty, které v oblasti školství (práce s dětmi do 15 let) mají v plánu až do roku 2023 (případně o nich uvažují).
Minimální nutné informace jsou: organizace, název záměru/projektu, odhad nákladů, předpokládané období realizace. Seznam těchto investičních projektů a záměrů bude na jednání ŘV MAP II schválen a postoupen na MMR ČR. Pokud by organizace z území našeho ORP žádaly o finanční podporu na investici z veřejných/EU zdrojů, budou potřebovat, aby jejich záměr (projekt) v seznamu prokazatelně byl uveden. Další aktualizace proběhne dle Metodiky MAP až v měsíci  lednu v 2020. 

20. 5.
Do ZOO s matematikou a s dětmi z Němčan
V rámci projektu "PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji" jsou pro pedagogy a žáky středních, ale také základních škol organizovány M-exkurze. V nabídce byly matematické exkurze do ZOO Brno, do Mahenova divadla, akce s názvem Lodní doprava a Kometa Brno. 
Z našeho ORP se akce ZOO Brno zúčastnily děti ze školy v Němčanech. Program spočíval v kombinaci exkurze s pracovníky ZOO, Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu a řešení matematických úloh, které odpovídají věku dětí. 
Děti například srovnávaly produkci vlny u lam a ovcí. Zajímavá byla také úloha, při které bylo zjištěno, že lama může doplivnout na vzdálenost až 4 metry. Úlohy výrazně přispěly k atraktivnosti matematiky.

10. 5.

Budky a krmítka
V květnu ukončujeme tříměsíční sadu aktivit v mateřských školkách a ve školních družinách. Akce s názvem Ptáci na jaře a Přilétá k nám jaro měly pod vedením lektora Petra Navrátila úspěch. Darem od sponzora se nám podařilo získat ptačí budky pro zúčastněné školky a družiny. 
Na podzim plánujeme další sadu workshopů, které budou zaměřeny na přezimující ptactvo. Pro školky budou připravena krmítka pro ptáčky, která budou umístěna v blízkosti školek, a děti budou moci ptáčky pozorovat. 
Krmítka ale nekupujeme hotová, ale ze zbylého sponzorského daru jsme pořídili dřevěné polotovary krmítek (odkaz zde). 
V současné době hledáme základní školu, která pomůže se sestavováním krmítek v rámci své výuky předmětu dílny v období červen, září - říjen 2019. Zájemci se mohou hlásit na slavkovsko@seznam.cz. 

9. 5. 
Angličtiny se nebojíme
V rámci klíčové aktivity 04 Implementace máme v projektu zařazenu akci s názvem Angličtiny se nebojíme. Jedná se o týdenní zapojení rodilých mluvčí - amerických lektorek - do výuky v 8. a 9. ročnících základních škol v našem ORP. Dvě skupiny ze základní školy v Otnicích a deváťáci ze Šaratic už mají výuku za sebou. V posledním květnovém týdnu čeká výuka na šaratické osmáky a dvě skupiny žáků ze ZŠ v Křenovicích. První červnový týden zavítají do Slavkova lektorky dvě. Budou se věnovat žákům slavkovských základních škol. 
Cílem akce je zapojit do výuky rodilého mluvčího (i když jen krátkodobě) a umožnit tak všem žákům kontakt s rodilým mluvčím a pokusit se tak u dětí odstranit případné obavy či ostych v používání cizího jazyka a také získat motivaci pro další výuku. 
Aktivita je v rámci projektu pro všechny zúčastněné žáky zdarma. 

7. 5.
Roboti Ozoboti ve školkách i školách
S roboty Ozoboty jsme seznámili v rámci aktivity Technika a příroda nás baví 252 dětí v mateřských školách. Ozobot je interaktivní hračka, která nenásilnou formou rozvíjí kreativitu, logické myšlení a dětem nabízí první krůčky k programování. Pohádkové aktivity děti bavily, samostatně pak připravovaly pro robotky vlastní cesty. V dalším období se budeme této aktivitě nadále věnovat. 
V současné době připravujeme a školám nabízíme předprázdninové seznámení s roboty pro žáky ve 4. a 5. ročnících s názvem Na prázdniny s robotkem Ozobotem. 

Duben 2019

5. 4. 
Maminko, tatínku, máte rádi knihy a čtení je pro vás příjemnou zábavou a velkým koníčkem?
Ať na otázku odpovíte jakkoliv, jistě víte, že rodiče mají velký vliv na rozvoj čtenářství svých dětí. Obzvláště nyní, ve 21. století, v době různých technických vymožeností, které nám ulehčují život a usnadňují fyzickou práci, by se mohlo zdát, že znalost čtení a pochopení textu nejsou zcela nezbytné. Opak je ale pravdou. Čtenářská gramotnost zprostředkovává vzdělání, další získávání dovedností, znalostí, zkušeností. 

Věříme, že rodiče chtějí mít doma dobrého čtenáře, chtějí své děti seznámit se světem knížek, ve kterých se setkají s neskutečnými hrdiny a budou s nimi prožívat úžasná dobrodružství, ve kterých se dozví spoustu zajímavého, nového.
Připravujeme tedy ve spolupráci se školami, knihovnami i odborníky pro děti, jejich rodiče, prarodiče různé aktivity rozvíjející čtenářskou gramotnost. Jejich termínový rozpis najdete na stránce kalendář akcí. 

Březen 2019

29. 3.
(Mini) veletrh povolání pro žáky 8. ročníků
Žáci základních škol se při volbě povolání často rozhodují spíše podle společenské popularity budoucí profese, než podle reálné nabídky pracovních míst. Je potřeba ukázat skutečnou realitu, aby si žáci dokázali představit, o čem to či ono povolání je, aby si uvědomili, že současné výrobní firmy jsou na vysoké úrovni, že i dělnické profese mohou být čisté a výroba probíhá většinou pomocí moderních technologií.  
Pro žáky 8. ročníků ORP Slavkov u Brna pořádáme miniveletrh povolání., který se bude konat 9. dubna ve Společenském centru Bonaparte ve Slavkově u Brna od 8.30 do 13.30.

Žákům budou představeny obory dvou integrovaných středních škol, činnosti ve výrobních procesech i moderní technologie. Některé z aktivit si budou žáci moci také vyzkoušet.   
V průběhu dopoledne mohou akci navštívit také rodiče osmáků. 

21. 3. 
Akce v mateřských školách našeho ORP

V měsíci březnu se naši lektoři Lucka Janíčková, Petr Navrátil, Patrik Hrozek i Jitka Schovancová často objevují v mateřských školách. Přicházejí za dětmi s programem pro rozvoj čtenářské pregramotnosti s názvem Knížka pro Lucinku, ale také s "odbornými" pořady. Děti se v rámci programu "Technika a příroda nás baví" mění na malé ornitology nebo programátory. Programy si vybralo 13 mateřských škol a budou pokračovat i v dalších měsících. Více o programech...

5. 3. 
Sejdeme se se zástupci neziskových organizací
Setkání určené pro zástupce neziskových organizací pracujících s dětmi do 15 let se bude konat ve středu 20. března 2019  v 17.00 v zasedací místnosti radnice ve Slavkově u Brna - Palackého náměstí 65. Na programu bude seznámení s MAPem, s aktivitami spolupráce a také s dotačními projekty, šablonami. 

Únor 2019

26. 2.
Kalendář akcí
Na stránce s názvem Kalendář akcí najdete seznam akcí, které připravujeme - setkání pedagogů, workshopy pro rodiče, pedagogickou veřejnost z různých oblastí, akce pro děti, žáky i veřejnost. Školky najdou nabídku pod odkazem Školy, školky - akce pro MŠ, ale také pod odkazem O akcích. 
Pokud chceme sdělit o některých akcích více, případně pokud je nutné se na akci registrovat, najdete informace na stránce s názvem O akcích. 

12. 2.
Aktivity pro školní družiny

Na setkání vychovatelek školních družin, které se konalo 6. února, jsme představili nabídku aktivit. Jedná se o aktivity z oblasti, která má podněcovat zájem žáků o technické, přírodovědné i environmentální vzdělávání. Konkrétní akce budou cíleny jak na děti ve školních družinách, tak na vychovatelky jako inspirace pro jejich činnost a pro sdílení dobré praxe. 
Konkrétní nabídku pro období březen až září 2019 najdete zde. 

3. 2.
Oborové schůzky v únoru

Implementační aktivity Setkáváme se a Síťování aktérů v oblasti rozvoje gramotností a kompetencí žáků jsou chápány jako budování platformy pro výměnu informací, koordinaci nabízených vzdělávacích programů a naplňování plánů pro řešení problémů v oblasti rozvoje jednotlivých gramotností a kompetencí dětí a žáků ve školkách a školách ORP Slavkov u Brna. 
V únoru se setkají vychovatelky školních družin a ředitelky a vedoucí učitelky mateřských škol. Termíny zde. 

Leden 2019

11. 1.
Kyberšikana
V současné době připravujeme workshopy pro žáky 8. ročníků na téma Bezpečný internet. 

14. 1. 
Sledujte vyhlášené výzvy

Odkazy na všechny současné vyhlášené výzvy, o kterých víme, najdete zde.

3. 1.
Termíny schůzek pracovních skupin
16. 1. - Pracovní skupina pro neformální vzdělávání - 16.30 
4. 2. - Pracovní skupina pro matematickou gramotnost - 14.00
7. 2. - Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost - 14.00
20. 2. - Pracovní skupina pro polytechnické vzdělávání - 14.00
27. 2. - Pracovní skupina pro rovné příležitosti - 14.00
Členům jednotlivých pracovních skupin byly rozeslány pozvánky s informacemi. 17. 1.
Setkání ředitelek a vedoucích učitelek mateřských škol - zrušeno z důvodu špatného počasí
Akce se uskuteční v pondělí 28. ledna ve 14.00 v zasedací místnosti radnice ve Slavkově u Brna. 

Prosinec 2018

18. 12. 
Řídící výbor
V úterý 18. 12. se konala 1. schůzka řídícího výboru našeho MAP II. Předsedou byl zvolen Mgr. Petr Kostík. Schválena byla například organizační struktura MAP II, Strategický rámec MAP II (aktuální verze k 18. 12. 2018) a další povinné dokumenty, které budou uveřejněny na webu města Slavkova. Členům řídícího výboru bylo představeno také obsazení všech šesti pracovních skupin. Děkujeme všem zúčastněným za čas, který věnovali schůzce i v předvánočním období. 

15. 12.
Řídíme se "Metodikou rovných příležitostí ve vzdělávání" V metodice MŠMT, která je závazná pro zpracovatele místních a krajských akčních plánů, se uvádí, že Česká republika trpí vysokou mírou nerovností v přístupu ke vzdělávání. Uvádí také důvody a příčiny těchto nerovností. Je proto nutné omezovat vnější diferenciaci v základním vzdělávání a efektivně začleňovat žáky do hlavního vzdělávacího proudu, což je klíčový prvek omezování nerovností. K tomuto cíli  musí směřovat každý akční plán rozvoje vzdělávání. Také my se řídíme touto metodikou. 

Uspořádali jsme otevřené diskusní setkání na téma "rovné příležitosti ve výuce v ORP Slavkov u Brna" pro zástupce samosprávy, školství, sociálního odboru a neziskových organizací v ORP Slavkov u Brna (úterý 11. prosince), zřídili jsme pracovní skupinu rovných příležitostí a uspořádali první akci pro učitele a asistenty pedagoga (středa 12. prosince). 

Připravujeme další aktivity v této oblasti. 

13. 12.
Pracovní skupiny našeho MAP II

Organizační struktura našeho MAP II zahrnuje 6 pracovních skupin. Do činnosti těchto skupin jsou zapojeni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci z jednotlivých oborů z území ORP.
Začátkem prosince proběhly první schůzky pracovních skupin, byl vytvořen plán setkávání pro rok 2019.   


Listopad 2018

30. 11.
Aktuální dotační programy
Navštivte novou stránku našeho webu DOTACE. Najdete zde aktuální otevřené dotační programy. 
Pokud víte o dalších, vhodných, napište nám. 

26. 11.

V úterý 11. prosince se ve 14.00 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Slavkově u Brna koná otevřené diskusní setkání na téma rovné příležitosti ve výuce pro rodiče, zástupce samosprávy, školství, sociálního odboru a neziskových organizací v ORP Slavkov u Brna. Akce je pořádána ve spolupráci se systémovým projektem Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí. Pozvánky jsou rozeslány, zúčastnit se mohou ale i další zájemci. Doporučujeme potvrdit svoji účast na e-mail slavkovsko@seznam.cz 

27. 11. 

Upozornění na výzvu z OP VVV
Jedná se o výzvu Implementace strategie digitálního vzdělávání II, která byla vyhlášena 31. 10. Ukončení podávání žádostí je k datu 28. 2. 2019. Cílem aktivit jednotlivých projektů je zkvalitnění školní výuky i snížení studijní neúspěšnosti dětí/žáků v oblasti digitální gramotnosti a informatického myšlení i oborových didaktik (aktivní formou např. prostřednictvím nových softwarových aplikací nebo jiných prostředků obohacujících učení či výuku), za pomoci vzdělávání pedagogických pracovníků (možnost využití stávajících kurzů DVPP i možnost vzniku nových), využívání nových metodických pomůcek i studijních materiálů (např. volně šiřitelných aplikací i učebních textů s multimediálním a interaktivním obsahem), šíření příkladů dobré praxe inovativních škol s využitím digitálních technologií.
Informace najdete zde. 

11. 11.
Schůzka pracovních skupin
Úvodní schůzka 4 pracovních skupin se bude konat v pondělí 3. prosince ve 14.00 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Slavkově u Brna (Palackého náměstí 65 - 1. patro).
Na schůzce seznámíme členy s projektem jako takovým, s činností pracovní skupiny, s organizačními i jinými podmínkami činnosti.
Jedná se o pracovní skupiny:
2. PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
3. PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
5. PS pro polytechnické vzdělávání
6. PS pro neformální vzdělávání

5. 11.
MAP II a GDPR
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů budeme zpracovávat v MAP II takové osobní údaje účastníků akcí, které vyplývají z plnění zákonných povinností vůči poskytovateli dotace projektu a tyto nebudou shromažďovány za jiným účelem. Fotografie, které budou z akcí pořizovány, budou pouze reportážního charakteru. 
V projektu využíváme kontaktní údaje uvedené na webech škol, obcí a NNO. Pokud účastník akce bude souhlasit a uvede svůj kontaktní e-mail, budou mu zaslány materiály ze semináře, workshopu, aj. Tento údaj bude uchován po dobu projektu.

2. 11.
Strategický rámec - aktualizace
MAP slouží také jako nástroj pro koordinaci investičních akcí v území. V IROP / OP PPR je tedy zásadní prokázání souladu se Strategickým rámcem do roku 2023 v území.

Prokázání souladu se týká hlavně investic do rozvoje kapacit škol, do investic v zájmovém a neformálním vzdělávání. Soulad se SR bude kritériem i pro investiční dotační tituly MŠMT.
Co to znamená pro školy, obce a nově i NNO v praxi?
V současné době je informujeme o možnosti úpravy informací ve strategickém rámci z projektu MAP. Dojde k jeho aktualizaci.
Termín nahlášení změn pracovnímu týmu MAP - 30. 11. 2018. 
V případě nejasností kontaktujte manažera projektu.

1. 11. 
Schůzka vedoucích pracovníků škol
Informujeme vedoucí pracovníky základních škol, kteří se nezúčastnili společné koordinační schůzky, že o základní informace je možné si napsat na e-mail slavkovsko@seznam.cz. 
Budou jim zaslány nejen informace o projektu, ale také o aktualizaci strategického rámce, o povinných požadavcích MAP
 na jednotlivé subjekty. 

Říjen 2018 

26. 10.
Pracovní skupiny
Organizační struktura MAP II zahrnuje také pracovní skupiny, které řeší problémy dané oblasti. Připravujeme činnost
1. PS pro financování
2. PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti
3. PS pro rozvoj matematické gramotnosti
4. PS pro rovné příležitosti
5. PS pro polytechnické vzdělávání
6. PS pro neformální vzdělávání
V současné době doplňujeme členy do pracovních skupin. První schůzka některých z nich se bude konat v pondělí 3. prosince. Čas a místo upřesníme.

10. 10.
Vedoucí pracovníci škol v ORP Slavkov u Brna se setkají
Setkání vedoucích pracovníků škol se uskuteční ve čtvrtek 1. listopadu od 14.00 v zasedací místnosti MěÚ Slavkov u Brna. Předmětem setkání bude seznámení s projektem "MAP II" a informace k zapojení škol, ředitelů a pedagogů do aktivit a akcí MAP II v jeho budoucím čtyřletém období realizace. 

18. 10.
Nové dotační programy 
MŠMT vyhlašuje na rok 2019 rozvojový program Podpora ve vzdělávání cizinců ve školách. Informace najdete na webu MŠMT. 

Na tomto webu najdete také informace o čtvrté etapě rozvojového programu k podpoře výuky plavání na 1. stupni základních škol. 

8. 10.
Výzvy
Výzvy vyhlášené MAS Slavkovské bojiště, do kterých se mohou školy a obce zapojit:
Termín: 7. 9. 2018 až 15. 1. 2019                                                                  Výzva Základní školy
Zaměření: infrastruktura základních škol  

Termín: 7. 9. 2018 až 15. 1. 2019
Výzva Mateřské školy
Zaměření: infrastruktura základních škol

Výzva IROP 88 - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
2. 10. až 31. 10. 2018
Zaměření: navýšení kapacit

1. 10. 
Začínáme. Těšte se na nové informace.