aktuality

30. 9. 2022 jsme ukončili náš projekt MAP II.
Od 1. 10. 2022 ale pokračujeme s navazujícím projektem MAP III.

Pro Vás, naše příznivce, se ale nic nemění. Stále Vás budeme informovat o dění v našem projektu, na školách Slavkovska, přineseme také novinky ve vzdělávání.


31. 3. IPs DATA: Datově-analytická podpora pro hodnocení a řízení vzdělávací soustavy ČR
Jeden ze tří letošních projektů OP JAK odstartoval 1. 3. 2023. Hlavním cílem projektu je vytvářet podklady pro hodnocení kvality a efektivity vzdělávání a vzdělávací soustavy všech stupňů (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ) a pro přijímání efektivních vzdělávacích politik a intervencí na různých úrovních řízení vzdělávání.
Informace o projektu najdete na webu edu.cz. 

14. 3. Svoláno jednání řídícího výboru našeho projektu č. 3
Termín: středa 5. 4. v 10.00
Místo: zasedací místnost MěÚ Slavkov u Brna
Připravovaný program:
Volba nového předsedy ŘV, změna v obsazení členů, strategický rámec MAP (investiční záměry), stanovení nositele MAP IV, informace k administraci projektu a realizaci klíčových aktivit v roce 2023 a diskuse 

25. 2. Připravujeme setkání ředitelek a vedoucích učitelek mateřských škol, které se bude věnovat tématu mateřinek Slavkovska v procesu vzdělávání a akčního plánování. 
Pondělí 20. 3. - 13.30

Program
1. MAP a mateřské školy v ORP
2. Plány aktivit pro rok 2023-2025
3. Aktuální témata v mateřských školách
4. Diskuse 

22. 2. Příprava aktualizace strategického rámce

V rámci pravidelné aktualizace investic do školství v území ORP Slavkov u Brna žádáme zástupce zřizovatelů škol, vedoucí pracovníky škol i zástupce neformálního vzdělávání a celoživotního učení o aktualizaci či doplnění informací. Aktualizovaný přehled bude v rámci projektu MAP III schválen Řídícím výborem MAP, následně zaslán na JMK a schválený na MMR jako podklad k využití pro účely případného čerpání veřejných finančních zdrojů.

Do přehledů je nutné aktualizovat stávající informace - změny označit viditelně, barevně. Pokud stávající projekty již byly realizovány nebo nejsou platné, nemažte je, uveďte kamkoliv k příslušnému řádku informaci zrealizováno/neplatné. (Tabulky najdete ke stažení pod článkem.)

Je možné doplnit informace ke zcela novým projektům.

Tabulku zašlete na e-mail projekty@slavkov.cz nejpozději do 26. 3. 2023.

Případné konzultace možné od 6. 3. Kontaktní údaje Ing. Richard Podborský: projekty@slavkov.cz, 724 243 459. 

5. 2. Strategický rámec MAP - seznam investičních priorit

Pod následujícími odkazy najdete seznamy investičních priorit mateřských a základních škol v našem ORP. Proč tento seznam vzniká?
Aby mohl být na záměr podán projekt do IROP, je nutné, aby byl v souladu s Místním akčním plánem v území. Tedy, aby byl uvedený ve Strategickém rámci MAP v SO ORP Slavkovu Brna. 
V současné době připravujeme aktualizaci údajů ve strategickém rámci. Včas budeme aktéry informovat, například na setkání v úterý 21. 2.  

1. 2. Setkání zástupců obcí a dalších subjektů ke kvalitě vzdělávání 

Setkání má nový termín, a to úterý 21. února 2023. Konat se bude v zasedací místnosti Městského úřadu ve Slavkově u Brna v 9.00. Více informací o programu přinášíme zde.  

16. 1. Zrušení akce

Pro nemoc jsme nuceni zrušit "Setkání zástupců obcí a dalších subjektů ke kvalitě vzdělávání v SO ORP Slavkov u Brna", které se mělo konat ve středu 18. 1. od 9.00 v prostorách radnice. 
Jakmile to situace dovolí, připravíme náhradní termín. Budeme včas informovat. 

5. 1. Na učitelích záleží 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 22. 12. 2022 zveřejňuje dotační výzvu "NA UČITELÍCH ZÁLEŽÍ" pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Info na webu. 

14. 12. Výzva č. 3 ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předložení žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu 133 340 podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí - podprogram 133d 342
Informace na webu

2. 12. Seznam projektů - výzva 112 - ZŠ II

IROP uveřejnil seznam projektů předložených k žádosti o podporu k 111. a 112. výzvě pro základní školy II.
Jihomoravský kraj - výzva 112 - viz příloha textu na webu

13. 10. Informace pro zřizovatele a vedoucí pracovníky ZŠ

Byla zveřejněna avíza výzvy IROP Základní školy, která jsou v plánu k vyhlášení 1. listopadu 2022. Jejich znění najdete na webu.  

6. 10. Jednání Řídícího výboru MAP III - č. 1
5. října se uskutečnilo první jednání řídícího výboru nového projektu. Členové nového výboru v souladu s Postupy MAP III schválili Statut a Jednací řád ŘV MAP a organizační strukturu.  

Na programu bylo také schválení Strategického rámce MAP - část investiční priority. Tento Strategický rámec MAP bude předán na Jihomoravský kraj a ke zveřejnění na MMR (web územní dimenze).
Všechny uvedené dokumenty budou zveřejněny na webu města Slavkova.   

3. 10. Dobudování kapacity mateřských škol
V pátek 30. 9. byla vyhlášena výzva Brněnské metropolitní oblasti Dobudování kapacity mateřských škol v BMO (SO ORP Ivančice, Pohořelice, Rosice, Slavkov u Brna, Židlochovice, Tišnov - skóre 4 a 5). Vice informací najdete na webu. 

14. 9. Změny v RVP ZV - informatika

V září 2021 jsme uspořádali pro zájemce z našich škol informativní setkání na téma "Nová informatika v RVP ZV na I. stupni ZŠ prakticky". Pedagogové některých škol se dotazovali, zda bychom mohli tuto aktivitu opakovat i v letošním školním roce. Dotazy byly především z malotřídních škol. V případě zájmu škol, chceme uspořádat setkání věnované sdílení zkušeností s výukou, novými pomůckami, případně zajistíme ukázky dalších pomůcek, ...

Budeme proto rádi, pokud školy vyplní náš krátký dotazník, který se týká zájmu o případnou akci. Oceníme i ty školy, které přijdou s nabídkou sdílení již získaných zkušeností. (Tyto možnosti jsou v dotazníčku uvedeny také). Děkujeme školám za čas a vyplnění dotazníku do 25. září. Akci bychom směřovali na měsíc říjen.
Odkaz na dotazník.

2. 9. Setkání s vedoucími pracovníky v ORP
V pondělí 5. září se ve 13.00 sejdeme s vedoucími pracovníky našich základek v prostorách Domu dětí a mládeže ve Slavkově u Brna. Na programu máme důležité informace i zajímavé poznatky, trošku budeme hodnotit i plánovat. Na setkání se těšíme a děkujeme DDM za poskytnutí prostor. 

Ve středu 21. 9. ve 13.30 se sejdeme s ředitelkami a vedoucími učitelkami škol mateřských. Setkání se bude konat v zasedací místnosti radnice ve Slavkově u Brna.  

27. 5. 7. výzva IROP - mateřské školy - SC 4.1 (PR)

V úterý 23. 8. byla vyhlášena 7. výzva IROP - mateřské školy.
Bohužel není vyhlášena pro školky v našem SO ORP Slavkov u Brna.
Důvod? Přípustným místem realizace jsou obce na území Jihomoravského kraje (mimo území Brněnské metropolitní oblasti).
Které obce z našeho SO ORP Slavkov u Brna do Brněnské metropolitní oblasti spadají?
Všechny!

Více informací o této oblasti najdete na metropolitni.brno.cz

25. 8. Přípravný týden ve školách...

Citujeme z webu jedné základní školy:

Již ve středu, týden před zahájením školního roku, jsme se opět sešli v naší škole. Po přivítání nových, ale i stávajících pedagogů a zaměstnanců školy, jsme se pustili do chystání. Kromě viditelných změn ve všech prostorách budovy jsme pracovali na školních dokumentech, tematických plánech, oborových dnech a chystali jsme vše tak, aby byly děti u nás co nejvíce spokojené. Přejeme všem úspěšný nový rok.
Přejeme všem pracovníkům základních i mateřských v našem ORP Slavkov u Brna pohodový školní rok, šťastné děti, spokojené rodiče a zřizovatele.


Letní informace pro pedagogické pracovníky, kterým se nechce odpočívat
Šablony OP JAK

Díky šabloně Vzdělávání pracovníků ve vzdělání mohou být nově podpořeni nejen pedagogičtí pracovníci, ale také nepedagogičtí pracovníci (např. školní asistent, dvojjazyčný asistent) a ostatní pracovníci školy/školského zařízení (včetně hospodářek, účetních nebo kuchařek. Web. 


26. 5. OP JAK - Výzva Šablony pro MŠ a ZŠ I vyhlášena.
Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky. Šablony jsou určeny pro MŠ, ZŠ, ŠD a kluby, střediska volného času, ZUŠ a poradny.

3. 5. Národní pedagogický institut České republiky hledá
pracovníky pro širší konzultační skupiny revizí RVP ZV.

V rámci širších konzultačních skupin vzniknou:

 • pracovní skupiny pro jednotlivé vzdělávací oblasti a průřezová témata
 • pracovní skupina koncepční

Přihlášky je možné zasílat do 31. 5. 2022. Členové širších konzultačních skupin nebudou honorováni. Přihlášky pro užší tvůrčí skupiny již není možné posílat. Informace na webu. 

20. 4. Na učitelích záleží

MŠMT zveřejňuje dotační výzvu "NA UČITELÍCH ZÁLEŽÍ". Podávání žádostí o poskytnutí dotace v období od 15. 4. do 16. 5. 
Výzva je zaměřena na posilování prestiže učitelského povolání a zvyšování zájmu o učitelské povolání. Projektové aktivity mohou být zaměřeny například na sdílení příkladů dobré praxe, motivaci stávajících a budoucích učitelů, prezentaci výsledků práce učitelů včetně akcí soutěžního charakteru. Dále na popularizaci studia učitelství a zvyšování atraktivity učitelské přípravy. Projekty se mohou zaměřovat i na podporu zvyšování zájmu o učitelské povolání. Cílovou skupinou projektu jsou zájemci o povolání učitele a široká veřejnost. 
Info na webu

7. 4. Strategický rámec MAP II - verze ke 30. 3. 2022

Realizační tým projektu MAP II sumarizoval inovace a doplnění seznamu investičních priorit MŠ a ZŠ v rámci strategického rámce od všech zainteresovaných stran, které vznesly požadavky a zaslaly relevantní informace. Byla realizována individuální osobní i telefonická jednání a konzultace. Informace byly implementovány do kompletního dokumentu, schváleny řídícím výborem, podepsány předsedou řídícího výboru a postoupeny k další administraci, schválení a zveřejnění ze strany KrÚ JmK a MMR standardně dle platných metodických postupů.
Další případná aktualizace údajů proběhne za půl roku.

25. 3. Obnova budování kapacit dětských skupin

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo 18. 3. 2022 výzvu Národního plánu obnovy Budování kapacit dětských skupin. Datum zahájení příjmu žádostí je 20. 4. 2022. Více informací najdou zájemci na webu MPSV. Výzva. 

21. 2. Co potřebuje Česká republika, aby její vzdělávání ve 21. století nezaostávalo?

Menší nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělání. 
V cestě za vzdělávacím úspěchem totiž ve srovnání s Evropou hraje větší roli, do jaké rodiny a regionu se dítě narodí. Školy v různých koutech země dělí propastné rozdíly ve vzdělávací (ne)úspěšnostiPodívejme se, jak je na tom školství v ORP Slavkov u Brna na mapě "indexu vzdělávacích problémů na ZŠ v ORP" od PAQ Research.
Srovnání v rámci celé republiky je zajímavé. (Naše ORP je označeno malým S.)
Všechny oblasti studie najdete pod tímto odkazem. Zajímavá je například mapka s názvem "Celkové financování ročně na žáka v ZŠ v rámci ORP". 


9. 12. Program rozvoje venkova

MAS Slavkovské bojiště chystá na jaře 2022 výzvu pro obce z Programu rozvoje venkova ve třech opatřeních: Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a základní školy, Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven. Maximální výše dotace bude 500 tisíc Kč.
Svoje projekty můžete konzultovat již nyní v kanceláři MAS. Kontakty

Informace z našeho facebookového profilu najdete i na našem webu. 

Přinášíme různé informace o našich akcích, důležité odkazy na články MŠMT i dalších institucí, zajímavosti z ORP. 
Informujte své kolegy, připojte se k naší komunitě na FCB. 

30. 3. V současné době pracujeme na aktualizaci strategických dokumentů pro místní akční plánování...

Dle návrhů jednání pracovních skupin dochází k aktualizaci priorit v území. Návrh se změnami bude předložen ke schválení Řídícímu výboru MAP na jeho jednání 5. dubna 2023.

7. 3. Setkání zástupců organizací věnujících se dětem
se uskuteční ve středu 29. března 2023 v 17.30 v Křenovicích na Domě dětí (Svárovská ulice). 

Program:
Slavkovsko a organizace věnující se dětem
Dotační možnosti
Aktivity spolupráce, sdílení zkušeností
Diskuse
Z organizačních důvodů budeme rádi za nahlášení účasti do 26. března 2023 zasláním zprávy na slavkovsko@seznam.cz.

6. 3. Setkání zástupců KAP Jihomoravského kraje, MAP SO ORP Slavkov u Brna a zástupců základních škol Slavkovska

Toto setkání se bude konat ve čtvrtek 27. dubna na Zeleném statku v Rašovicích. Součástí budou i workshopy sestavené tak, aby byly přínosem a pokryly některá ze současných témat základních škol.

Akce je určena pro zástupce všech základních škol, tj. i malotřídních. Předpokládáme účast jednoho zástupce z každé základní školy, u úplných základních škol mohou být zástupci dva. Zástupce škol žádáme o registraci na akci.  

6. 2. Výzva: Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže - 2023

V rámci programu 133 720 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže byla vyhlášena výzva, jejímž věcným zaměřením je podpora investičních akcí stavebního charakteru (pouze práce rekonstrukční povahy) za účelem technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zejména z pohledu řešení neuspokojivého stavebně - technického stavu objektů základen, kluboven a dalších staveb, který může vést k další destrukci či zvyšování rizika z hlediska rozsahu dalších škod na majetku a vyžaduje provedení neodkladných opatření, která zamezí těmto rizikům. Bude kladen důraz na opatření vedoucí k provozním úsporám, odstranění havarijních a předhavarijních stavů hlavních konstrukcí (zateplení vnějších stěn, zateplení střech nebo stropu půdy, výměna výplní otvorů, rekonstrukce zdroje a rozvodů tepla, regulace vytápění, rekonstrukce osvětlení atd.), jejíž neřešení by znamenalo v daném čase uzavření dané infrastruktury a omezení činnosti organizace.

6. 2. Podpora účasti dětí na předškolním vzdělávání v roce 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje dotační výzvu na podporu účasti dětí na předškolním vzdělávání pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. ledna do 31. prosince 2023. Věcným zaměřením dotace je podpora účasti na předškolním vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním a dětí, jejichž rodina se nachází v dlouhodobé nepříznivé finanční situaci nebo se dočasně ocitla v nepříznivé finanční situaci. 

4. 1. MŠMT navýší dotaci na podporu školních obědů

Také v roce 2023 bude pokračovat podpora školního stravování pro žáky základních škol z rodin v nepříznivé finanční situaci. Z důvodů zvýšení cen potravin a energií byla původní alokace 60 milionů korun posílena na plných 100 milionů korun. Info na webu.

14. 12. Informace z MŠMT

Výzva č. 3 ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předložení žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu 133 340 podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí - podprogram 133d 342. Výzva navazuje na aktualizaci programu 133 340 schválenou usnesením vlády č. 925 ze dne 9. 11. 2022 k aktualizaci dokumentace programu 133 340 Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí. Info na webu

8. 12. Informativní setkání ke kvalitě vzdělávání v našem ORP 

Setkání zástupců obcí a dalších subjektů ke kvalitě vzdělávání v ORP Slavkov u Brna se bude konat ve středu 18. ledna 2023 od 9:00 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Slavkově u Brna. Více informací naleznete zde. 

7. 12.  Analytické zprávy pro ORP

Při analýze situace v naší oblasti využíváme také data od PAQ RESEARCH.
Sociologická výzkumná organizace připravila analytické zprávy všech 206 obcí s rozšířenou působností, které na více než 50 ukazatelích identifikují slabá a silná místa ve vzdělávání a sociálních podmínkách v mikroregionu.
Zájemci si analýzu mohou stáhnout z webu. 

Připravujeme první setkání pracovních skupin našeho projektu 
15. 11. - PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti
23. 11. - PS pro rozvoj matematické gramotnosti
7. 12. - PS pro rovné příležitosti 
8. 12. - PS pro neformální vzdělávání
12. 12. - PS pro polytechnické vzdělávání
13. 12. - PS pro financování

1. 11. 24. výzva IROP - Základní školy vyhlášena

Od 1. listopadu 2022 do 22. března příštího roku je možné podávat žádosti do výzvy SC 4. 1 (PR). Více informací najdete na webu IROP MMR. 


24. 10. Slavkovsko - regionální učebnice pro základní školy

V rámci projektu MAP II vznikla interaktivní učebnice Slavkovska pro základní školy. Je výsledkem činnosti kolektivu spolupracujících pedagogů s dlouhodobou praxí, zkušenostmi a dalších subjektů se znalostí našeho regionu Slavkovska. Dává si za cíl pokrýt chybějící oblast regionální tématiky ve výuce žáků na základních školách v ORP Slavkov u Brna. Více informací najdete na této stránce. 

29. 9. Závěrečné jednání Řídícího výboru MAP II
Závěrečné jednání ŘV MAP II schválilo strategické dokumenty MAP II, plnění akčního plánu pro rok 2022 i návrh akčního plánu pro rok následující, tedy 2023. 
Děkujeme všem členům řídícího výboru za spolupráci během celého čtyřletého projektu. 

18. 9. Obce Slavkovska a Brněnská metropolitní oblast

Obce Slavkovska jsou zahrnuty do Brněnské metropolitní oblasti.
Na webu ITI najdete schválený harmonogram výzev na rok 2022, s výhledem na rok 2023.
Tento harmonogram obsahující také oblast školství a podporu zájmového a neformální vzdělávání a další informace naleznete na webu metropolitni.brno.cz. 

31. 8. Přejeme všem pohodový poslední den letošních letních prázdnin a úspěšný start do nového školního roku! Těšíme se na setkávání s Vámi všemi.

24. 8. Organizace školního roku 2022/23

26. 7. Zajímavá informace ČŠI

V říjnu a listopadu tohoto roku provede ČŠI testování tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol. Bude se týkat žáků 3. a 7. ročníků škol základních, 2. ročníků škol středních.
Testování bude provedeno téměř v 6 000 školách. Žáci podstoupí vždy čtyři motorické testy. Na základních školách to bude skok z místa, vytrvalostní člunkový běh, běh čtyřikrát deset metrů a sedy-lehy. V případě středních škol bude běh čtyřikrát deset metrů nahrazen u chlapců shyby a u dívek výdrží ve shybu.
Více informací na webu. 

7. 7. Výsledky architektonické soutěže
Dobrovolný svazek obcí Dr. Václava Kounice vyhlašuje výsledky architektonické soutěže Svazková základní škola Dr. Václava Kounice, Slavkov u Brna.

1. MÍSTO - ATELIER 99 S.R.O. A ÚČASTNÍK 2: UYO ARCHITEKTI S.R.O.
Více informací na webu 


2. 6. Šablony pro MŠ a ZŠ I

V současné době je možné se přihlašovat na jeden z prvních seminářů k výzvě, který se bude konat 21. 6. Na akci je nutné se registrovat, počet míst je omezen. Termíny dalších seminářů: 13. 9., 13. 10., 15. 11.

29. 4. KA 2. 7. našeho projektu 

V měsíci dubnu a květnu realizujeme závěrečnou povinnou klíčovou aktivitu našeho projektu č. 2. 7. Podpora škol v plánování. Naším společným úkolem je zpracovat agregovaný výstupní Popis potřeb škol doplněný o šetření v rámci metodiky rovných příležitostí zahrnující různé oblasti práce školy (vše v návaznosti na úvodní šetření z roku 2019).

9. 4. MŠMT vyhlásilo dvě výzvy

Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 a Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022.
Výzva na jazykové kurzy bude zaměřena na podporu intenzivních jazykových kurzů pro děti ve věku 14 až 18 let.
Adaptační skupiny bude zaměřena na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince od 3 do 15 let
Info na webu. 

14. 2. Národní plán obnovy a digitalizace škol

Ministerstvo školství zveřejňuje informace o mimořádných prostředcích na pořízení digitálních učebních pomůcek. Více informací najdete zde. 

Spuštěn byl také důležitý portál, který pomůže školám s procesem digitalizace. Najdou zde souhrn informací, které školy mají ve svých datových schránkách, ale také materiály, náměty k digitalizaci, odpovědi na často kladené otázky, seznam pomůcek, které lze pořídit a další info. www.edu.cz/digitalizujeme/


14. 1. Dotace Jihomoravského kraje

Od 14. 2. do 28. 2. je možné podávat žádosti o projekty v rámci Jihomoravského kraje. Jedná se například o dotaci na rozvoj materiálně technické základny pro práci s dětmi a mládeží, který je základním předpokladem pro další rozvoj práce s dětmi a mládeží.
Další je dotace na podporu sportovních subjektů pracujících s dětmi a mládeží. Více informací na webu.  

3. 1. Informace MŠMT ke změnám v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví s účinností od 3. 1. 2022 pro školy a školská zařízení najdete na www.edu.cz.  

20. 1. Setkání vedoucích pracovníků základních škol

V úterý 1. února 2022 se uskuteční prezenční setkání vedoucích pracovníků základních škol v našem ORP. Konat se bude ve 13.00 v zasedací místnosti radnice, Palackého náměstí 65, Slavkov u Brna. Na programu budou mimo jiné podrobnosti o aktivitách ve II. pololetí školního roku, informace MAS Slavkovské bojiště o výzvě z Programu rozvoje venkova (pro obce, školská zařízení).  

10. 2. Architektonická soutěž na novou základní školu

Dobrovolný svazek obcí Dr. Václava Kounice vyhlásil architektonickou soutěž na Svazkovou základní školu ve Slavkově u Brna. Kapacita nové školy by měla být 540 žáků. Nový areál by měl splňovat všechny moderní požadavky na veřejné budovy. 
Více informací na webu. 


20. 12. 
Vážení, přejeme všem klidné vánoční období a optimistický start do roku 2022.
Těšíme se na další spolupráci se základkami, mateřinkami, neziskovkami, rodiči i všemi ostatními na Slavkovsku.
                                                                                                                     realizační tým MAP

17. 12. Výroční zpráva České školní inspekce
Výroční zprávu České školní inspekce s názvem Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2020/2021 najdete na webu ČŠI.  

25. 11. Máme pro zájemce adventní čtenářský kalendář (vhodné zejména pro rodiny s dětmi a začínající čtenáře)
V kalendáři je 22 úkolů, které je možné plnit dle vlastního pořadí. Dva úkoly si čtenáři volí samostatně. Splněné úkoly si děti vybarví. Kalendáře je možné stáhnout si z našeho webu. 

22. 11. Nová opatření (nejen) ve školství
Všichni víme, že od dnešního dne platí nová opatření...
Vše přehledně najdete na tomto webu.  

16. 11. - Podpora vzdělávací infrastruktury z IROP v letech 2021 až 2027

Řídící orgán OP VVV informuje, že u výzvy Akční plánování v území byla zveřejněna prezentace s přehledem oblastí, které budou podporovány v rámci IROP 2021 až 2027 a týkají se škol a školských zařízení. Prezentace byla představena zástupcem Řídicího orgánu IROP na 5. on line konferenci systémového projektu SRP (Strategické řízení a plánování ve školách a v územích) konané dne 4. listopadu 2021.  Prezentaci najdete ZDE.  

15. 11. - MAS Slavkovské bojiště informuje
Byla vyhlášena poslední výzva z IROP na zájmové vzdělávání!
Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Jedná se o školy a školská zařízení, střediska volného času, domy dětí a mládeže, školní družiny a školní kluby, vzdělávací a školící centra a další subjekty podílející se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání.
Projektové žádosti musí být v souladu se Strategickým rámcem MAP/KAP.
Více informací zde. 

9. 11. Desatero pro efektivní distanční výuku v době karantény

Lze předpokládat, že se karanténa bude postupně dotýkat mnoha tříd a škol, a proto připravila Česká školní inspekce na základě zkušeností, které školy v průběhu realizace distanční výuky získaly a které ČŠI utřídila a zobecnila, jednoduchý přehled, který může školám pomoci stanovit priority pro úspěšné zvládnutí distanční výuky v průběhu karantény.
Na webu ČŠI. 

6. 10. Jednání Řídícího výboru MAP II
Ve středu 29. září se uskutečnilo 6. jednání řídícího výboru, které mělo na programu administraci projektu, informaci o věcném a finančním stavu, plnění jednotlivých indikátorů, seznámení s plánem aktivit ve 4. roce projektu. Členové řídícího výboru byli seznámeni s přípravou projektu "MAP III". 
Důležitým bodem byla inovace a doplnění SR MAP II. Tato verze byla schválena k 29. 9. 2021 a bude postoupena k další administraci, schválení a zveřejnění ze strany KrÚ JmK a MMR dle platných metodických postupů. 
Další setkání ŘV je plánováno na březen 2022.

4. 10. Operační program Jan Amos Komenský 

Vláda schválila Operační program Jan Amos Komenský pro nové programové období 2021-2027 (OP JAK).
První výzvy by mohly být vyhlášeny v polovině roku 2022. Žadatelé budou moci v novém programovém období čerpat přibližně 90 miliard korun. Struktura OP JAK sestává ze dvou věcných priorit. První priorita je zaměřena na podporu oblasti výzkumu a vývoje. Druhá priorita cílí na podporu všech úrovní vzdělávání - od předškolního až po terciární vzdělávání.
Více informací zde. 

31. 8. Setkání vedoucích pracovníků MŠ, ZŠ v ORP

V pátek 27. 8. se uskutečnila dvě setkání vedoucích pracovníků škol a školek se zástupci realizačního týmu našeho MAP. Na programu byla mimo jiné příprava aktivit pro 4. rok projektu. Na základní školy budou zaslány všechny důležité podklady během 1. týdne v září. Ředitelky a vedoucí učitelky našich mateřinek už je nyní mají ve svých e-mailových schránkách. 

29. 9. Tisková zpráva MZČR

Vláda na svém jednání schválila úpravu mimořádného opatření v maloobchodu a službách. Od 30. září se tak výrazně zjednoduší život žákům, studentům a jejich rodičům. Nově se totiž nebudou muset například na pravidelných volnočasových aktivitách ve stejném kolektivu prokazovat potvrzením OTN. Nově také tento doklad nebude potřeba ani v případě koncertů, divadelních či filmových představení nebo sportovních utkání, pokud se jich bude účastnit maximálně 20 osob. 
Info zde. 

30. 8. Regionální čítanka je na světě

V průběhu několika měsíců roku 2021 vznikala naše regionální čítanka s názvem Pověsti a příhody ze Slavkovska. Autory ilustrací jsou děti ze tříd I. stupně ze 6 škol. Knihu budou mít k dispozici školy ve svých školních knihovnách, několik výtisků obdrží také mateřské školy a místní knihovny. Více o vzniku knihy najdete zde.  

18. 8. Info MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dává v této aktualitě k dispozici informace, které byly 17. 8. 2021 zaslány do datových schránek škol k zahájení nového školního roku 2021-2022. Mezi jinými zde najdete: Manuál k provozu a testování v novém školním roce, Pravidla k maturitám, závěrečným zkouškám a absolutoriím, Informace k třídnickým příplatkům, Metodiku vzdělávání cizinců a řadu další informací.
Web

Příprava nového školního roku v ORP
Setkání vedoucích pracovníků základních škol se uskuteční v pátek 27. srpna v 9.00 ve Slavkově u Brna. 
Setkání ředitelek a vedoucích učitelek mateřských škol se uskuteční také v pátek 27. srpna, ale v 11.00.

24. 8. Národní plán doučování
MŠMT ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem v ČR a dalšími organizacemi spustilo Národní plán doučování. Více info na webu... 

13. 8. Pro neziskové organizace věnující se dětem a sportu...
Sledujte dotační tituly, které vyhlašuje Národní sportovní agentura!

 • Kabina 2021 (do 31. 8. 2021)
 • Regiony 2021 (podání žádostí bude otevřeno 24. srpna)

Všechny informace najdete na webu agentury. 


Organizace školního roku 2021/22

 • zahájení - středa 1. 9.
 • podzimní prázdniny - 27. a 29. 10. (středa a pátek)
 • vánoční volno začíná ve čtvrtek 23. 12. a končí v neděli 2. 1.
 • jednodenní pololetní prázdniny - pátek 4. 2.
 • jarní prázdniny - od 7. do 13. 3.
 • velikonoční prázdniny - čtvrtek 14. 4.
 • školní rok bude ukončen ve čtvrtek 30. 6. 2022

červenec 2021

Přejeme všem dětem, jejich rodinám, zaměstnancům škol léto podle jejich představ. 
Sledujte náš web i FCB skupinu také během prázdninových měsíců. 


26. 6. Kalendář akcí na našem webu

V současné době na této stránce najdete upoutávky a odkazy na akce, které jsme uskutečnili v posledních měsících školního roku 2020/2021.Na prázdniny neplánujeme žádné aktivity pro děti, jejich rodiče a pedagogické pracovníky. Přejeme všem pěkné počasí pro jejich soukromé akce a těšíme se na všechny v novém školním roce.Od začátku měsíce srpna začneme plnit stránky upoutávkami na naši činnost ve školním roce 2021/22, a tedy ve 4. roce našeho projektu. 


22. 6. Matematická soutěž 

SOUTĚŽÍME S PAPOUŠKY Z PAPOUŠČÍ ZOO BOŠOVICE  zná své vítěze. Ceny pro vítěze kategorie 4. a 5. ročníků v jednotlivých školách jsou připraveny. Děkujeme Papouščí ZOO za vstupenky pro celkové vítěze v jednotlivých kategoriích. Soutěže se zúčastnily děti základních škol v Nížkovicích, Otnicích, Křenovicích, Hruškách a Hodějicích. Celkem 120 čtvrťáků a páťáků. 

2. 6. Zveme do Papouščí ZOO v Bošovicích na jedinečný výukový program

22. června - začátky v 9.00, 11.00 a ve 13.00
Vhodné pro předškoláky, děti základních škol, školní družiny, kolektivy neziskovek. Venkovní program ukáže divoká zvířata obývající naši vesnici a přírodu v okolí. Děti si vyzkouší např. kroužkování ptáků, skládání budek, určování stop savců a odchyt bezobratlých. Dojde také na další úkoly a zajímavé činnosti.
Více informací pan Bojanovský - tel. 773 118 024

27. 5. Nabídka letních aktivit pro děti v ORP Slavkov u Brna
Aktuální informace a volná místa, zjistí rodiče na uvedených webových stránkách jednotlivých organizátorů. 

25. 5. A jak to mají na Tyršovce...
Příspěvek České televize. 

24. 5. A toto je nyní skutečnost
Druhé stupně ZŠ (nižší ročníky víceletých gymnázií) budou od 24. května v celé ČR bez rotací. V případě antigenních testů se žáci budou testovat 1× týdně. Střední školy se od 24. května vrací k plné teoretické výuce. V případě antigenních testů se žáci budou testovat 1× týdně. Teoretickou výuku mohou obnovit také vysoké školy, podmínkou jsou rozestupy 1,5 metru.
Výuka v základních uměleckých školách bude od 24. května probíhat s testem bez omezení, bez testu pro nejvýše 10 žáků. Střediska volného času pak mohou mít 10 osob bez testu, s testem pak až 50 osob uvnitř, 100 venku. 

1. 6. Den řemesel

Dnes jsme zakončili sadu aktivit s názvem Den řemesel. Děti ze základky v Němčanech měly akci spojenou s oslavou Dne dětí. A všechny si to užily. 

31. 5. Výměnný komiksový fond

Školy v našem ORP mohou využít výměnný fond komiksových knih pro mladší čtenáře. Již nyní je možné si zamluvit termíny pro nový školní rok. Seznam knih najdou zájemci na našem webu (kalendář akcí, komiksy).
V 1. ročníku ZŠ v Nížkovicích si děti vytvořily společně i komiks vlastní. 

26. 5. Silvie Menoušková Makovská doporučuje knihu...

Paní ředitelka v MŠ Lovčičky představila v projektu Mravenčí chůva knihu od Ester a Milana Starých. 
Mravenčí chůva

13. 5. Představení pilotáže Středního článku podpory regionálního školství zástupci MŠMT se uskuteční pro Jihomoravský kraj online v úterý 18. května od 16.00 do 17.30.
Akce je určena nejen pro zástupce škol, ale také zřizovatelů školských zařízení a dalších subjektů. Přihlásit se je možné přes link "Střední článek - pozvánka".

7. 5. Návrat dětí do škol

Vláda na svém jednání 6. května rozhodla, že se od 10. května vrátí do mateřských škol děti v celé ČR. Ve všech krajích se také rotačně vrátí k prezenční výuce žáci 2. stupňů základních škol. Více informací na webu MŠMT. 

8. 4. Vše, co potřebují vědět rodiče o testování dětí ve školách
Doporučujeme sdílet pro rodiče tyto webové stránky s informacemi. 

8. 4. MŠMT - Komunikace s dětmi pro učitele (infografika)

Jak děti citlivě podpořit a jak s nimi bezpečně a férově mluvit o testování, jeho průběhu a výsledcích. Informace, včetně grafiky, najdete zde. 

7. 4. Mimořádné opatření MZČR ze dne 6. 4. 2021

2. 4. Letní kempy 2021
MŠMT zveřejňuje výzvu LETNÍ KEMPY 2021 na podporu aktivit zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID 19.
Žádost musí být podána nejpozději do 30. dubna 2021. Info zde. 

12. 4. Informace k testování žáků - MŠMT

Ministerstvo školství v posledních dnech zaznamenalo několik aktivit, které mají za cíl zpochybnit návrat dětí do škol za podmínek testování či povinnosti dodržovat režimová opatření.  V návaznosti na to, bylo na webu MŠMT publikováno stanovisko legislativního odboru s právní oporou. Informace zde. 

7. 4. Nový program Erasmus oficiálně zahájen

Program Erasmus+ pokračuje v novém programovém období 2021-2027, které přinese některé nové prvky. Novinky se chystají ve všech sektorech vzdělávání pro projekty spolupráce i mobility. Nový navýšený rozpočet umožní zapojení většího množství účastníků i širšího spektra organizací.
Evropská komise oficiálně zahájila nové programové období Erasmus+ a vyhlásila první výzvu pro zájemce o grant. Termíny pro zasílání žádostí jsou 11. května (projekty mobility osob) a 20. května (projekty spolupráce). Novinkou jsou tzv. partnerství malého rozsahu, na která je letos možné získat grant ve dvou kolech - 20. května a 3. listopadu.

23. 3. Online schůzky pracovních skupin

V současné době probíhají online schůzky 4 pracovních skupin, a to PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti, pro rozvoj matematické gramotnosti, pro rovné příležitosti ve vzdělávání a pro neformální vzdělávání. Součástí je předávání informací na aktuální téma, příprava aktivit i další plánování. 

22. 3. Metodické doporučení pro školy - Distanční výuka a duševní zdraví

Tento metodický materiál MŠMT přináší základní informace a doporučení pro on-line výuku, individuální konzultace a péči o duševní zdraví. Najdete zde rovněž tipy, jak se připravit na návrat žáků do škol, nebo odkazy na materiály, které můžete doporučit rodičům vašich žáků.

16. 3. Jednání č. 5 Řídícího výboru MAP II

Ve dnech 9.-15. 3. se uskutečnilo jednání č. 5 Řídícího výboru MAP II. Formou per-rollam členové ŘV schválili průběžné klíčové výstupy projektu, plnění indikátorů a aktuální úpravy Strategického rámce MAP II. Další jednání je v souladu s metodikou OP VVV plánováno za 6 měsíců v září 2021.

8. 3. Informace MŠMT k zápisům do základních a mateřských škol pro školní rok 2021/22
Zápisy k povinné školní docházce se konají od 1. do 30. dubna, zápisy k předškolnímu vzdělávání od 2. do 16. května. Zde najdete odkaz na metodické doporučení MŠMT pro základní školy. 

2. 3. Ozoboti ve výuce
V době kovidové vznikají v našem MAPu také metodiky, metodická videa a jiné materiály...
Jedno z nich najdete zde. 

4. 3. Info pro malotřídky, ale především mateřské školy z našeho ORP...
Pokud se chcete se svými kolegyněmi, kolegy setkat online a nemáte prostory, nabízíme vám v březnu k využití "učebnu Whereby" našeho MAP.
Případní zájemci mohou kontaktovat pana Patrika Hrozka na tel. čísle 776 644 046.

15. 2. Město Slavkov u Brna podpoří činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží...

Od února do konce dubna mají slavkovské spolky a organizace možnost se přihlásit o dotace na svou činnost. Jedná se o čtyři dotační programy. Více informací najdou zájemci na webu města. 

11. 2. Aktualizace Strategického rámce MAP

V měsíci únoru 2021 probíhá aktualizace tzv. Strategického rámce MAP, tj. přehledu investic do školství v ORP Slavkov u Brna, který MAP spravuje. Z důvodu případného čerpání zejména EU zdrojů byli osloveni zástupci obcí a škol v ORP s požadavkem na zaslání  informací o nově uvažovaných či připravovaných budoucích investicích a investičních projektech a záměrech. Veškeré informace či dotazy by měly být směřovány na Ing. Richarda Podborského, e-mail projekty@slavkov.cz do 4. 3. 2021 včetně.

6. 2. Redukce vzdělávacího obsahu a časové dotace v RVP ZV

Redukce znamenají úlevu: s omezením časové dotace, kterou má vzdělávací oblast přidělenou, jde ruku v ruce omezení obsahu, který je ve vzdělávacích oborech dané vzdělávací oblasti závazný pro všechny žáky. 
Přehled redukcí - zde. 

8. 2. Nadace ČEZ - aktuálně vyhlášená grantová řízení
Více informací o vyhlášených grantových projektech najdete na webu nadace. 

3. 2. Vyhlášení dotační výzvy na podporu vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání v roce 2021
MŠMT vyhlásilo 28. 1. dotační výzvu na podporu vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání v roce 2021.
Lhůta pro podání žádosti: do 5. 3. 2021
Oprávnění žadatelé: mateřské školy
Text výzvy najdete zde. 

4. 1. Je první pracovní den roku 2021.
Všichni se vracíme do "normálního" pracovního tempa, i když opět není zcela normální. A zatím opravdu nevíme, co nás v dalším období čeká. 
Náš MAP má připraven akční plán pro rok 2021 s aktivitami pro všechny naše cílové skupiny - pro děti z MŠ, žáky ZŠ, jejich rodiče, pro pedagogické pracovníky škol v našem ORP, pro neziskovky i veřejnost.
Poučili jsme se ze situace v roce minulém a budeme se snažit aktivity přizpůsobit aktuálnímu stavu a uskutečnit co nejvíce z nich.
Těšíme se na spolupráci s Vámi všemi.
Průběžně budeme informovat, jak zde, tak na našem webu. Samozřejmostí budou opět informační měsíční e-maily pro školy.
Přejeme všem zdraví, pohodu a optimismus.

Vážení, 
přejeme všem klidné vánoční období a optimistický start do roku 2021.
Těšíme se na další spolupráci se základkami, mateřinkami, neziskovkami, rodiči i všemi ostatními na Slavkovsku.
                                                                                 realizační tým MAP

14. 11. Ekonomické info pro školy veřejných zřizovatelů
V souvislosti s pandemickou situací, která způsobila vysokou nemocnost či karanténu zaměstnanců ve školství, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy umožní krajským úřadům ve zcela mimořádném termínu zaslat žádosti o přesun finančních prostředků mezi platy, ostatními osobními náklady, případně ostatními neinvestičními výdaji. Odkaz zde. 

15. 11. ZUŠ Slavkov online

Téměř 170 žáků Základní umělecké školy Františka France tvořilo v loňském roce nádhernou výstavu Jiné světy. Nainstalovali ji do zámecké galerie a od té doby ji nikdo neviděl ... vládní opatření začala platit od dne, kdy měla být výstava zpřístupněna veřejnosti. Podívejte se na ni alespoň takto virtuálně.

24. 9. Metodika MŠMT pro vzdělávání distančním způsobem - ke stažení zde