aktuality

Informace z našeho facebookového profilu najdete i na našem webu. 

Přinášíme různé informace o našich akcích, důležité odkazy na články MŠMT i dalších institucí, zajímavosti z ORP. 
Informujte své kolegy, připojte se k naší komunitě na FCB. 

14. 10. Informace ČŠI ČR

Česká školní inspekce připravila a vydala metodické doporučení zaměřené na náročné chování dětí a žáků ve školách a školských zařízeních, které akcentuje velmi důležitou problematiku, s níž se školy v posledních letech setkávají stále intenzivněji.
Více informací a materiál ke stažení na webu ČŠI. 

6. 10. Jednání Řídícího výboru MAP II
Ve středu 29. září se uskutečnilo 6. jednání řídícího výboru, které mělo na programu administraci projektu, informaci o věcném a finančním stavu, plnění jednotlivých indikátorů, seznámení s plánem aktivit ve 4. roce projektu. Členové řídícího výboru byli seznámeni s přípravou projektu "MAP III". 
Důležitým bodem byla inovace a doplnění SR MAP II. Tato verze byla schválena k 29. 9. 2021 a bude postoupena k další administraci, schválení a zveřejnění ze strany KrÚ JmK a MMR dle platných metodických postupů. 
Další setkání ŘV je plánováno na březen 2022.

4. 10. Operační program Jan Amos Komenský 

Vláda schválila Operační program Jan Amos Komenský pro nové programové období 2021-2027 (OP JAK).
První výzvy by mohly být vyhlášeny v polovině roku 2022. Žadatelé budou moci v novém programovém období čerpat přibližně 90 miliard korun. Struktura OP JAK sestává ze dvou věcných priorit. První priorita je zaměřena na podporu oblasti výzkumu a vývoje. Druhá priorita cílí na podporu všech úrovní vzdělávání - od předškolního až po terciární vzdělávání.
Více informací zde. 

31. 8. Setkání vedoucích pracovníků MŠ, ZŠ v ORP

V pátek 27. 8. se uskutečnila dvě setkání vedoucích pracovníků škol a školek se zástupci realizačního týmu našeho MAP. Na programu byla mimo jiné příprava aktivit pro 4. rok projektu. Na základní školy budou zaslány všechny důležité podklady během 1. týdne v září. Ředitelky a vedoucí učitelky našich mateřinek už je nyní mají ve svých e-mailových schránkách. 

29. 9. Tisková zpráva MZČR

Vláda na svém jednání schválila úpravu mimořádného opatření v maloobchodu a službách. Od 30. září se tak výrazně zjednoduší život žákům, studentům a jejich rodičům. Nově se totiž nebudou muset například na pravidelných volnočasových aktivitách ve stejném kolektivu prokazovat potvrzením OTN. Nově také tento doklad nebude potřeba ani v případě koncertů, divadelních či filmových představení nebo sportovních utkání, pokud se jich bude účastnit maximálně 20 osob. 
Info zde. 

30. 8. Regionální čítanka je na světě

V průběhu několika měsíců roku 2021 vznikala naše regionální čítanka s názvem Pověsti a příhody ze Slavkovska. Autory ilustrací jsou děti ze tříd I. stupně ze 6 škol. Knihu budou mít k dispozici školy ve svých školních knihovnách, několik výtisků obdrží také mateřské školy a místní knihovny. Více o vzniku knihy najdete zde.  

18. 8. Info MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dává v této aktualitě k dispozici informace, které byly 17. 8. 2021 zaslány do datových schránek škol k zahájení nového školního roku 2021-2022. Mezi jinými zde najdete: Manuál k provozu a testování v novém školním roce, Pravidla k maturitám, závěrečným zkouškám a absolutoriím, Informace k třídnickým příplatkům, Metodiku vzdělávání cizinců a řadu další informací.
Web

Příprava nového školního roku v ORP
Setkání vedoucích pracovníků základních škol se uskuteční v pátek 27. srpna v 9.00 ve Slavkově u Brna. 
Setkání ředitelek a vedoucích učitelek mateřských škol se uskuteční také v pátek 27. srpna, ale v 11.00.

24. 8. Národní plán doučování
MŠMT ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem v ČR a dalšími organizacemi spustilo Národní plán doučování. Více info na webu... 

13. 8. Pro neziskové organizace věnující se dětem a sportu...
Sledujte dotační tituly, které vyhlašuje Národní sportovní agentura!

  • Kabina 2021 (do 31. 8. 2021)
  • Regiony 2021 (podání žádostí bude otevřeno 24. srpna)

Všechny informace najdete na webu agentury. 


Organizace školního roku 2021/22

  • zahájení - středa 1. 9.
  • podzimní prázdniny - 27. a 29. 10. (středa a pátek)
  • vánoční volno začíná ve čtvrtek 23. 12. a končí v neděli 2. 1.
  • jednodenní pololetní prázdniny - pátek 4. 2.
  • jarní prázdniny - od 7. do 13. 3.
  • velikonoční prázdniny - čtvrtek 14. 4.
  • školní rok bude ukončen ve čtvrtek 30. 6. 2022

červenec 2021

Přejeme všem dětem, jejich rodinám, zaměstnancům škol léto podle jejich představ. 
Sledujte náš web i FCB skupinu také během prázdninových měsíců. 


26. 6. Kalendář akcí na našem webu

V současné době na této stránce najdete upoutávky a odkazy na akce, které jsme uskutečnili v posledních měsících školního roku 2020/2021.Na prázdniny neplánujeme žádné aktivity pro děti, jejich rodiče a pedagogické pracovníky. Přejeme všem pěkné počasí pro jejich soukromé akce a těšíme se na všechny v novém školním roce.Od začátku měsíce srpna začneme plnit stránky upoutávkami na naši činnost ve školním roce 2021/22, a tedy ve 4. roce našeho projektu. 


22. 6. Matematická soutěž 

SOUTĚŽÍME S PAPOUŠKY Z PAPOUŠČÍ ZOO BOŠOVICE  zná své vítěze. Ceny pro vítěze kategorie 4. a 5. ročníků v jednotlivých školách jsou připraveny. Děkujeme Papouščí ZOO za vstupenky pro celkové vítěze v jednotlivých kategoriích. Soutěže se zúčastnily děti základních škol v Nížkovicích, Otnicích, Křenovicích, Hruškách a Hodějicích. Celkem 120 čtvrťáků a páťáků. 

2. 6. Zveme do Papouščí ZOO v Bošovicích na jedinečný výukový program

22. června - začátky v 9.00, 11.00 a ve 13.00
Vhodné pro předškoláky, děti základních škol, školní družiny, kolektivy neziskovek. Venkovní program ukáže divoká zvířata obývající naši vesnici a přírodu v okolí. Děti si vyzkouší např. kroužkování ptáků, skládání budek, určování stop savců a odchyt bezobratlých. Dojde také na další úkoly a zajímavé činnosti.
Více informací pan Bojanovský - tel. 773 118 024

27. 5. Nabídka letních aktivit pro děti v ORP Slavkov u Brna
Aktuální informace a volná místa, zjistí rodiče na uvedených webových stránkách jednotlivých organizátorů. 

25. 5. A jak to mají na Tyršovce...
Příspěvek České televize. 

24. 5. A toto je nyní skutečnost
Druhé stupně ZŠ (nižší ročníky víceletých gymnázií) budou od 24. května v celé ČR bez rotací. V případě antigenních testů se žáci budou testovat 1× týdně. Střední školy se od 24. května vrací k plné teoretické výuce. V případě antigenních testů se žáci budou testovat 1× týdně. Teoretickou výuku mohou obnovit také vysoké školy, podmínkou jsou rozestupy 1,5 metru.
Výuka v základních uměleckých školách bude od 24. května probíhat s testem bez omezení, bez testu pro nejvýše 10 žáků. Střediska volného času pak mohou mít 10 osob bez testu, s testem pak až 50 osob uvnitř, 100 venku. 

1. 6. Den řemesel

Dnes jsme zakončili sadu aktivit s názvem Den řemesel. Děti ze základky v Němčanech měly akci spojenou s oslavou Dne dětí. A všechny si to užily. 

31. 5. Výměnný komiksový fond

Školy v našem ORP mohou využít výměnný fond komiksových knih pro mladší čtenáře. Již nyní je možné si zamluvit termíny pro nový školní rok. Seznam knih najdou zájemci na našem webu (kalendář akcí, komiksy).
V 1. ročníku ZŠ v Nížkovicích si děti vytvořily společně i komiks vlastní. 

26. 5. Silvie Menoušková Makovská doporučuje knihu...

Paní ředitelka v MŠ Lovčičky představila v projektu Mravenčí chůva knihu od Ester a Milana Starých. 
Mravenčí chůva

13. 5. Představení pilotáže Středního článku podpory regionálního školství zástupci MŠMT se uskuteční pro Jihomoravský kraj online v úterý 18. května od 16.00 do 17.30.
Akce je určena nejen pro zástupce škol, ale také zřizovatelů školských zařízení a dalších subjektů. Přihlásit se je možné přes link "Střední článek - pozvánka".

10. 5. Podrobné info k výuce 
Od 17. května budou bez rotací fungovat 1. stupně ZŠ v celé ČR a 2. stupně v krajích Pardubickém, Plzeňském, Královéhradeckém, Karlovarském, Libereckém, Středočeském a v Praze. Od 24. května by pak měl fungovat 2. stupeň ZŠ bez rotací v celé ČR a obnoví se i teoretická výuka bez rotací na školách středních. Více informací zde. 

7. 5. Návrat dětí do škol

Vláda na svém jednání 6. května rozhodla, že se od 10. května vrátí do mateřských škol děti v celé ČR. Ve všech krajích se také rotačně vrátí k prezenční výuce žáci 2. stupňů základních škol. Více informací na webu MŠMT. 

6. 5. Nový regionální konzultant programů Erasmus+
Paní Doubravka Pichrtová se stala novou regionální konzultantkou programů Erasmus+ a Sboru solidarity pro Jihomoravský kraj. Kontaktní e-mail: rk-jihomoravsky@dzs.cz

8. 4. Vše, co potřebují vědět rodiče o testování dětí ve školách
Doporučujeme sdílet pro rodiče tyto webové stránky s informacemi. 

8. 4. MŠMT - Komunikace s dětmi pro učitele (infografika)

Jak děti citlivě podpořit a jak s nimi bezpečně a férově mluvit o testování, jeho průběhu a výsledcích. Informace, včetně grafiky, najdete zde. 

7. 4. Mimořádné opatření MZČR ze dne 6. 4. 2021

2. 4. Letní kempy 2021
MŠMT zveřejňuje výzvu LETNÍ KEMPY 2021 na podporu aktivit zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID 19.
Žádost musí být podána nejpozději do 30. dubna 2021. Info zde. 

12. 4. Informace k testování žáků - MŠMT

Ministerstvo školství v posledních dnech zaznamenalo několik aktivit, které mají za cíl zpochybnit návrat dětí do škol za podmínek testování či povinnosti dodržovat režimová opatření.  V návaznosti na to, bylo na webu MŠMT publikováno stanovisko legislativního odboru s právní oporou. Informace zde. 

7. 4. Nový program Erasmus oficiálně zahájen

Program Erasmus+ pokračuje v novém programovém období 2021-2027, které přinese některé nové prvky. Novinky se chystají ve všech sektorech vzdělávání pro projekty spolupráce i mobility. Nový navýšený rozpočet umožní zapojení většího množství účastníků i širšího spektra organizací.
Evropská komise oficiálně zahájila nové programové období Erasmus+ a vyhlásila první výzvu pro zájemce o grant. Termíny pro zasílání žádostí jsou 11. května (projekty mobility osob) a 20. května (projekty spolupráce). Novinkou jsou tzv. partnerství malého rozsahu, na která je letos možné získat grant ve dvou kolech - 20. května a 3. listopadu.

23. 3. Online schůzky pracovních skupin

V současné době probíhají online schůzky 4 pracovních skupin, a to PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti, pro rozvoj matematické gramotnosti, pro rovné příležitosti ve vzdělávání a pro neformální vzdělávání. Součástí je předávání informací na aktuální téma, příprava aktivit i další plánování. 

22. 3. Metodické doporučení pro školy - Distanční výuka a duševní zdraví

Tento metodický materiál MŠMT přináší základní informace a doporučení pro on-line výuku, individuální konzultace a péči o duševní zdraví. Najdete zde rovněž tipy, jak se připravit na návrat žáků do škol, nebo odkazy na materiály, které můžete doporučit rodičům vašich žáků.

16. 3. Jednání č. 5 Řídícího výboru MAP II

Ve dnech 9.-15. 3. se uskutečnilo jednání č. 5 Řídícího výboru MAP II. Formou per-rollam členové ŘV schválili průběžné klíčové výstupy projektu, plnění indikátorů a aktuální úpravy Strategického rámce MAP II. Další jednání je v souladu s metodikou OP VVV plánováno za 6 měsíců v září 2021.

8. 3. Informace MŠMT k zápisům do základních a mateřských škol pro školní rok 2021/22
Zápisy k povinné školní docházce se konají od 1. do 30. dubna, zápisy k předškolnímu vzdělávání od 2. do 16. května. Zde najdete odkaz na metodické doporučení MŠMT pro základní školy. 

2. 3. Ozoboti ve výuce
V době kovidové vznikají v našem MAPu také metodiky, metodická videa a jiné materiály...
Jedno z nich najdete zde. 

4. 3. Info pro malotřídky, ale především mateřské školy z našeho ORP...
Pokud se chcete se svými kolegyněmi, kolegy setkat online a nemáte prostory, nabízíme vám v březnu k využití "učebnu Whereby" našeho MAP.
Případní zájemci mohou kontaktovat pana Patrika Hrozka na tel. čísle 776 644 046.

15. 2. Město Slavkov u Brna podpoří činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží...

Od února do konce dubna mají slavkovské spolky a organizace možnost se přihlásit o dotace na svou činnost. Jedná se o čtyři dotační programy. Více informací najdou zájemci na webu města. 

11. 2. Aktualizace Strategického rámce MAP

V měsíci únoru 2021 probíhá aktualizace tzv. Strategického rámce MAP, tj. přehledu investic do školství v ORP Slavkov u Brna, který MAP spravuje. Z důvodu případného čerpání zejména EU zdrojů byli osloveni zástupci obcí a škol v ORP s požadavkem na zaslání  informací o nově uvažovaných či připravovaných budoucích investicích a investičních projektech a záměrech. Veškeré informace či dotazy by měly být směřovány na Ing. Richarda Podborského, e-mail projekty@slavkov.cz do 4. 3. 2021 včetně.

6. 2. Redukce vzdělávacího obsahu a časové dotace v RVP ZV

Redukce znamenají úlevu: s omezením časové dotace, kterou má vzdělávací oblast přidělenou, jde ruku v ruce omezení obsahu, který je ve vzdělávacích oborech dané vzdělávací oblasti závazný pro všechny žáky. 
Přehled redukcí - zde. 

5. 2. Pokusné ověřování obsahu, metod a organizace kombinovaného vzdělávání v ZŠ a SŠ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 2. 2021 do 31. 8. 2022 Pokusné ověřování obsahu, metod a organizace kombinovaného vzdělávání v základních a středních školách (č. j. MSMT-34023/2020-1). S ohledem na nepříznivý vývoj pandemické situace v ČR vydává MŠMT Dodatek č. 1 k vyhlášení Pokusného ověřování, který mění harmonogram pokusného ověřování a prodlužuje termín pro podávání přihlášek škol do tohoto pokusného ověřování. Více informací na webu. 

8. 2. Nadace ČEZ - aktuálně vyhlášená grantová řízení
Více informací o vyhlášených grantových projektech najdete na webu nadace. 

3. 2. Dotační výzva - podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání na rok 2021
Účelem výzvy je podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou, které navazují na vzdělávací oblasti, obory vzdělání a soutěže odborné a tvůrčí v zájmovém vzdělávání. Termín podání žádosti je 15. 3. 2021 pro okresní a krajská kola a 3. 3. 2021 pro kola ústřední a mezinárodní. Více na webu. 

3. 2. Vyhlášení dotační výzvy na podporu vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání v roce 2021
MŠMT vyhlásilo 28. 1. dotační výzvu na podporu vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání v roce 2021.
Lhůta pro podání žádosti: do 5. 3. 2021
Oprávnění žadatelé: mateřské školy
Text výzvy najdete zde. 

12. 1. Sledujte nově vyhlášené výzvy

Neustále pro vás doplňujeme aktuální výzvy vhodné pro školy, neziskové organizace, obce. V současné době se jedná o projekt příhraniční spolupráce, který zahrnuje také výzvu pro školy a školky (do 26. 3.) a o výzvu MŠMT na podporu vzdělávání dětí a žáků se SVP (do 30. 4.). Odkazy na všechny probíhající výzvy najdete na další stránce našeho webu.  

4. 1. Je první pracovní den roku 2021.
Všichni se vracíme do "normálního" pracovního tempa, i když opět není zcela normální. A zatím opravdu nevíme, co nás v dalším období čeká. 
Náš MAP má připraven akční plán pro rok 2021 s aktivitami pro všechny naše cílové skupiny - pro děti z MŠ, žáky ZŠ, jejich rodiče, pro pedagogické pracovníky škol v našem ORP, pro neziskovky i veřejnost.
Poučili jsme se ze situace v roce minulém a budeme se snažit aktivity přizpůsobit aktuálnímu stavu a uskutečnit co nejvíce z nich.
Těšíme se na spolupráci s Vámi všemi.
Průběžně budeme informovat, jak zde, tak na našem webu. Samozřejmostí budou opět informační měsíční e-maily pro školy.
Přejeme všem zdraví, pohodu a optimismus.

Vážení, 
přejeme všem klidné vánoční období a optimistický start do roku 2021.
Těšíme se na další spolupráci se základkami, mateřinkami, neziskovkami, rodiči i všemi ostatními na Slavkovsku.
                                                                                 realizační tým MAP

16. 12. Výzvy MŠMT 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 na podporu aktivit integrace cizinců v regionálním školství v roce 2021.  Termín pro přijímání žádostí je 11. 1. 2021. web
Další výzva s termínem podání žádostí 18. 1. 2021 je věnována podpoře nadaných žáků základních a středních škol. web
Více informací na webu MŠMT. 

8. 12. Veletrh středních škol v Brně a Festival vzdělávání 2020 online
Nepříznivá epidemická situace v ČR letos znemožnila pořádání veletrhů středních škol v okresech i tradičního Festivalu vzdělávání, který se obvykle konal v listopadu v Brně v prostorách veletržního areálu. Zrušení těchto akcí významným způsobem ztěžuje žákům ZŠ v 5., 7. a zejména v 9. ročnících výběr oboru střední školy. Proto byla vytvořena a spuštěna nová webová aplikace, která žákům a jejich rodičům jejich volbu usnadní. Na tomto webu jsou umístěny všechny potřebné informace o přijímacím řízení na střední školy v tomto školním roce včetně kontaktů na bezplatné kariérové poradenství. 
Vyberskoly.cz
Pro rodiče, učitele, žáky je tu nová stránka - volba povolání. 

4. 12. Testování pedagogických pracovníků

Všichni pedagogičtí pracovníci se mohou od 4. do 18. 12. nechat bezplatně testovat na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2. Na základě jejich žádosti a potvrzení o zaměstnání školy či jiného školského zařízení jim bude provedeno vyšetření antigenním testem ve všech zařízeních v síti antigenních odběrových center. Školy mohou žádat v případě vysokého zájmu pracovníků také zřízení mobilního odběrového místa. O tomto postupu rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví Mimořádným opatřením č.j. MZDR 53806/2020-1/MIN/KAN. Další informace k testování rozeslalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do škol. Materiály - základní informace i vzory dokumentů najdete například na webu Svazu měst a obcí. 

Listopad

30. 11. Školství podle PES 3 od pondělí 7. 12.
Školství přejde na 3. stupeň PES od pondělí 7. 12. 2020. MŠMT deklarovalo, že bude školy o změnách informovat tak, aby měli ředitelé dostatek času na přípravu. Do škol bude v nejbližších dnech distribuován materiál s detailními informacemi pro daný stupeň. Informace zde. 

20. 11. - Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. 11. a 30. 11. - MŠMT
Vše najdete na webu. 

16. 11. Ministr školství představil školskou část PES
Tabulka je výsledkem spolupráce mezi ministerstvy školství a zdravotnictví a zohledňuje priority české vzdělávací soustavy. Odkaz zde.  

14. 11. Ekonomické info pro školy veřejných zřizovatelů
V souvislosti s pandemickou situací, která způsobila vysokou nemocnost či karanténu zaměstnanců ve školství, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy umožní krajským úřadům ve zcela mimořádném termínu zaslat žádosti o přesun finančních prostředků mezi platy, ostatními osobními náklady, případně ostatními neinvestičními výdaji. Odkaz zde. 

15. 11. ZUŠ Slavkov online

Téměř 170 žáků Základní umělecké školy Františka France tvořilo v loňském roce nádhernou výstavu Jiné světy. Nainstalovali ji do zámecké galerie a od té doby ji nikdo neviděl ... vládní opatření začala platit od dne, kdy měla být výstava zpřístupněna veřejnosti. Podívejte se na ni alespoň takto virtuálně.

3. 11. Začátek listopadu 2020

Některé listopadové aktivity bohužel musíme opět zrušit a přesunout jejich termíny. V současné době kontaktujeme zájemce o workshop Výchova chlapců - s paní lektorkou je předběžně domluveno, že se setkáme v I. čtvrtletí roku 2021. Další z aktivit přesouváme do online prostoru. Vždy přihlášené zájemce kontaktujeme.  
Připravujeme ale také úplně nové akce - například online seminář Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku (1. 12.), případně také online seznámení s novinkami na dětském knižním trhu. Informace o všech akcích najdou zájemci na dalších stránkách. 

1. 11. Dostupné dotace
Podpora obnovy a rozvoje venkova

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Podporovány mohou být i rekonstrukce škol, nové tělocvičny apod. Žádost lze podávat do 21. 12. 2020. Informace zde. 

Podpora nestátních neziskových organizací pro rok 2021 v oblasti práce s dětmi a mládeží
MŠMT zveřejňuje Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit dětí a mládeže v roce 2021. Výzvy jsou zaměřeny na podporu nestátních neziskových organizací věnující se práci s dětmi a mládeží, pracovníkům s dětmi a mládeží. 

Letáky MŠMT pro žáky I. a II. stupně

2. 10. 
Z nařízení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje z 1. 10. 2020 dochází k omezení provozu základních uměleckých škol a středisek volného času.
Informace o DDM Slavkov a ZUŠ Františka France ve Slavkově u Brna najdou zájemci přímo na webových stránkách obou organizací. Text mimořádného opatření najdete zde. 

19. 10. Základní školy III

Připomínáme 18. výzvu MAS Slavkovské bojiště - Základní školy III. Všechny informace najdete na stránkách místní akční skupiny. 

14. 10. Informace k novým omezením v oblasti školství od 14. 10. 
Všechny informace najdete na webu MŠMT ČR. 

24. 9. Metodika MŠMT pro vzdělávání distančním způsobem - ke stažení zde

15. 10. Naše akce
V současné době jsme nuceni rušit akce, přesouvat termíny...
Prosím, sledujte stránku KALENDÁŘ AKCÍ. Přihlášené školy, třídy, jednotlivce vždy o stavu informujeme. 

13. 10. Šablony v současném období
Řídicí orgán OP VVV si je vědom možných negativních dopadů mimořádných opatření kvůli pandemii koronaviru na realizaci šablon. V návaznosti na současný vývoj proto vydává 2. (aktualizovanou) verzi dokumentu Sdělení Řídicího orgánu OP VVV k realizaci šablon. Dokument popisuje možnosti realizace a změn zjednodušených projektů. Jeho účelem je minimalizace rizik a zmírnění negativních dopadů na realizaci projektů. Dokumenty jsou k dispozici ZDE. 

9. 9. Povinné roušky
Od čtvrtka 10. 9. budou povinné roušky ve vnitřních prostorách budov v celé ČR. Základní informace, ale také soupis výjimek najdete na webu Ministerstva zdravotnictví ČR. 


14. 9. Výzvy IROP

MAS Slavkovské bojiště vyhlásila 14. 9. 2020 výzvu na opatření Základní školy III. v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Příjem žádosti potrvá do 13. 11. 2020, do 12:00.
Seminář k výzvě proběhne na konci září, konkrétní termín bude uveden na stránkách MAS. Bližší informace - text výzvy, kritéria, alokace, oprávnění žadatelé, možné výdaje a další - naleznou zájemci na webu.