Současné problémy rodin a dětí

MAP IV rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna a Odbor sociálních věcí Města Slavkov u Brna si Vás dovolují pozvat na

mezioborové diskusní setkání zaměřené na

SOUČASNÉ PROBLÉMY RODIN A DĚTÍ


Termín konání: úterý 5. 3. 2024 ve 13.00

Místo konání: Otnice - místní knihovna

Cílem setkání je vzájemné informování zaměřené na sociálně právní ochranu dětí.

Budeme napříč obory diskutovat o možnostech spolupráce, kompetencích jednotlivých subjektů a dalších tématech, které mohou přispět k řešení problémů.

Program:

  • Představení práce s ohroženými dětmi v SO ORP Slavkov u Brna
  • Kompetence jednotlivých subjektů
  • Příklady z praxe
  • Diskuse, sdílení zkušeností

Určeno pro:

  • zástupce základních a mateřských škol (vedení, výchovné poradce, metodiky prevence, školní psychology),
  • zástupce zřizovatelů,
  • pediatry, 
  • zástupce policie, odboru sociálních věcí a další subjekty. 

Účast prosím potvrďte e-mailem na adresu: slavkovsko@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 602 763 683 do 1. 3. 2024.

Těšíme se na společné setkání.

Mgr. Jitka Schovancová                                                                                    Mgr. Sommerová Margita DiS MAP IV Slavkov u Brna                                                                                     vedoucí odboru sociálních věcí                                                                                                                                             Slavkov u Brna