pracujeme společně

Pracovní skupiny

organizační struktura MAP III zahrnuje také pracovní skupiny, které řeší problémy dané oblasti  

Plánované termíny schůzek jednotlivých pracovních skupin: 
4. setkání: září × říjen 2023
5. setkání: listopad 2023 
Konkrétní termíny budou členům i veřejnosti včas sděleny!

1. PS pro financování
2. PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti
3. PS pro rozvoj matematické gramotnosti
4. PS pro rovné příležitosti
5. PS pro polytechnické vzdělávání
6. PS pro neformální vzdělávání


Akční plány pro rok 2024 a 2025 k připomínkování 

V posledních měsících byla setkání pracovních skupin i další jednání realizačního týmu s cílovými skupinami zaměřena na rozpracování aktivit ze strategické části MAP do konkrétních plánovaných aktivit a postupně docházelo ke zpracování konkrétních akčních plánů pro období 2024 a 2025. Jednotliví účastníci diskuse vycházeli z aktualizovaných priorit a také aktualizovaných SWOT analýz. 

Na společném setkání PS 29. 5. vznikla konečná verze akčních plánů pro rok 2024 a 2025. Tyto plány budou zaslány ke schválení členům řídícího výboru v úterý 27. 6. 2023.

Zveme tedy členy pracovních skupin, organizace participující na formálním i neformálním vzdělávání dětí a žáků do 15 let k připomínkování aktuálního stavu akčních plánů (viz soubory ke stažení). Připomínky a doplnění můžete zaslat na adresu slavkovsko@seznam.cz do pátku 16. června 2023. Následně budou připomínky projednány se členy PS a závěrečné verze budou zaslány členům PS. (9. 6. 2023)29. 5. 2023 - termín společného setkání pracovních skupin

Na programu setkání pěti pracovních skupin (pro rozvoj čtenářské, matematické gramotnosti, pro neformální vzdělávání, pro polytechniku a rovné příležitosti ve vzdělávání) je především aktualizace strategického rámce, cílů jednotlivých priorit a příprava aktivit akčních plánů pro rok 2024 a 2025 pro SO ORP Slavkov u Brna. 


Členové pracovních skupin na svých jednáních schválili aktualizované SWOT analýzy.

Na jednáních pracovních skupin byli také navržení lídři jednotlivých oblastí:

Matematická gramotnost

 • Mgr. Šárka Povolná
 • RNDr. Kateřina Dvořáková
 • Mgr. Zuzana Olejníková

Čtenářská gramotnost

 • Mgr. Bc. Ivona Princlíková 
 • Mgr. Jitka Bublová  
 • Silvie Makovská Menoušková
 • Mgr. Zuzana Streichsbierová

Neformální vzdělávání

 • Zuzana Schořová
 • Mgr. Jitka Schovancová
 • Mgr. Jana Bagová

Polytechnické vzdělávání

 • Mgr. Zdenek Vičar
 • Mgr. Roman Holoubek