pracujeme společně

Pracovní skupiny

organizační struktura MAP III zahrnuje také pracovní skupiny, které řeší problémy dané oblasti  

1. PS pro financování
2. PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti
3. PS pro rozvoj matematické gramotnosti
4. PS pro rovné příležitosti
5. PS pro polytechnické vzdělávání
6. PS pro neformální vzdělávání

Plánované termíny schůzek jednotlivých pracovních skupin: 
únor 2023 - PS č. 1, 2, 3
březen 2023 - PS č. 4, 5, 6

Konkrétní termíny:
10. 2. - PS MG - ZŠ Hodějice
15. 2. - PS pro financování - 14.00 - radnice, Slavkov u Brna


Členové pracovních skupin na svých jednáních schválili aktualizované SWOT analýzy.

Na jednáních pracovních skupin byli také navržení lídři jednotlivých oblastí:

Matematická gramotnost

 • Mgr. Šárka Povolná
 • RNDr. Kateřina Dvořáková
 • Mgr. Zuzana Olejníková

Čtenářská gramotnost

 • Mgr. Bc. Ivona Princlíková 
 • Mgr. Jitka Bublová  
 • Silvie Makovská Menoušková
 • Mgr. Zuzana Streichsbierová

Neformální vzdělávání

 • Zuzana Schořová
 • Mgr. Jitka Schovancová
 • Mgr. Jana Bagová

Polytechnické vzdělávání

 • Mgr. Zdenek Vičar
 • Mgr. Roman Holoubek