pracujeme společně

Pracovní skupiny

organizační struktura MAP II zahrnuje také pracovní skupiny, které řeší problémy dané oblasti  

1. PS pro financování
2. PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti
3. PS pro rozvoj matematické gramotnosti
4. PS pro rovné příležitosti
5. PS pro polytechnické vzdělávání
6. PS pro neformální vzdělávání

V současné době připravujeme setkání některých skupin distanční formou. Jedná se o tyto pracovní skupiny

2. PS pro matematickou gramotnost
 
3. PS pro čtenářskou gramotnost

4. PS pro rovné příležitosti