pracujeme společně

Pracovní skupiny

organizační struktura MAP II zahrnuje také pracovní skupiny, které řeší problémy dané oblasti  

1. PS pro financování
2. PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti
3. PS pro rozvoj matematické gramotnosti
4. PS pro rovné příležitosti
5. PS pro polytechnické vzdělávání
6. PS pro neformální vzdělávání

Plánované termíny schůzek pracovních skupin v roce 2020

V současné době probíhají schůzky některých pracovních skupin distanční elektronickou formou. Jedná se o tyto pracovní skupiny

2. PS pro matematickou gramotnost
 
3. PS pro čtenářskou gramotnost

4. PS pro rovné příležitosti 

 6. PS pro neformální vzdělávání