pracujeme společně

Pracovní skupiny

organizační struktura MAP II zahrnuje také pracovní skupiny, které řeší problémy dané oblasti  

1. PS pro financování
2. PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti
3. PS pro rozvoj matematické gramotnosti
4. PS pro rovné příležitosti
5. PS pro polytechnické vzdělávání
6. PS pro neformální vzdělávání

V současné době připravujeme společné distanční setkání všech pracovních skupin. 

Konat se bude v 21. 4. Informace zde.  

V březnu 2021 se uskutečnily distanční setkání 4 pracovních skupin. 

Otevřené setkání PS č. 6 se konalo ve středu 3. 3. 2021 - téma Prorodinné aktivity