pracujeme společně

Pracovní skupiny

organizační struktura MAP II zahrnuje také pracovní skupiny, které řeší problémy dané oblasti  

1. PS pro financování
2. PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti
3. PS pro rozvoj matematické gramotnosti
4. PS pro rovné příležitosti
5. PS pro polytechnické vzdělávání
6. PS pro neformální vzdělávání

Plánované termíny schůzek pracovních skupin

2. PS pro matematickou gramotnost
pondělí 2. 12 - 14.00 - zasedací místnost radnice, Slavkov u Brna 
3. PS pro čtenářskou gramotnost

4. PS pro rovné příležitosti 
čtvrtek 21. listopadu - 14.00 - zasedací místnost radnice, Slavkov u Brna
5. PS pro polytechniku
pondělí 18. listopadu - 14.00 - zasedací místnost radnice, Slavkov u Brna 
6. PS pro neformální vzdělávání
čtvrtek 4. prosince - 16.00 - místo bude upřesněno