pracujeme společně

Pracovní skupiny

organizační struktura MAP II zahrnuje také pracovní skupiny, které řeší problémy dané oblasti  

1. PS pro financování
2. PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti
3. PS pro rozvoj matematické gramotnosti
4. PS pro rovné příležitosti
5. PS pro polytechnické vzdělávání
6. PS pro neformální vzdělávání

Plánované termíny schůzek pracovních skupin v roce 2020

2. PS pro matematickou gramotnost
 
3. PS pro čtenářskou gramotnost

4. PS pro rovné příležitosti 

5. PS pro polytechniku - pondělí 3. 2. - 14.00 - zasedací místnost radnice, Slavkov u Brna
 
6. PS pro neformální vzdělávání