pracujeme společně

Pracovní skupiny

organizační struktura MAP II zahrnuje také pracovní skupiny, které řeší problémy dané oblasti  

1. PS pro financování
2. PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti
3. PS pro rozvoj matematické gramotnosti
4. PS pro rovné příležitosti
5. PS pro polytechnické vzdělávání
6. PS pro neformální vzdělávání

plánované termíny schůzek jednotlivých pracovních skupin pro rok 2022

2. PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti - březen, květen, září
3. PS pro rozvoj matematické gramotnosti - únor, květen, září
4. PS pro rovné příležitosti ve vzdělávání - únor, duben, červen, září
5. PS pro polytechnické vzdělávání - bude doplněno
6. PS pro neformální vzdělávání - leden, únor, květen, září