pracujeme společně

Pracovní skupiny

Organizační struktura MAP IV zahrnuje také pracovní skupiny, které řeší problémy dané oblasti.
Jedná se jak o povinné pracovní skupiny, tak o volitelné.
 
 

Plánované termíny schůzek v roce 2024:
únor, duben, červen, září, prosinec

1. PS pro financování (P)
2. PS pro rovné příležitosti (P)
3. PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí (P)
4. PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti (V)
5. PS pro neformální vzdělávání (V)

Konkrétní termíny 4. schůzek:

 • PS č. 1 - připravujeme
 • PS č. 2 - 1. 10. - Rousínov - 15.00
 • PS č. 3 - 30. 9. - Slavkov u Brna - 14.00
 • PS č. 4 - 8. 10. - Slavkov u Brna - 14.00 
 • PS č. 5 - 30. 9. - Slavkov u Brna - 14.00

MAP IV  
Na jednáních pracovních skupin byli schváleni lídři jednotlivých oblastí

Podpora moderních didaktických forem

 • Mgr. Šárka Povolná
 • RNDr. Kateřina Dvořáková
 • Mgr. Zuzana Olejníková
 • Mgr. Zdeněk Vičar
 • Mgr. Roman Holoubek
 • Mgr. Bc. et Bc. Jitka Šubrtová

Čtenářská gramotnost

 • Mgr. Bc. Ivona Princlíková 
 • Mgr. Jitka Bublová  
 • Silvie Makovská Menoušková
 • Mgr. Zuzana Streichsbierová

Neformální vzdělávání

 • Zuzana Schořová
 • Mgr. Jitka Schovancová
 • Mgr. Jana Bagová