pracujeme společně

Pracovní skupiny

organizační struktura MAP II zahrnuje také pracovní skupiny, které řeší problémy dané oblasti  

1. PS pro financování
2. PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti
3. PS pro rozvoj matematické gramotnosti
4. PS pro rovné příležitosti
5. PS pro polytechnické vzdělávání
6. PS pro neformální vzdělávání

plánované termíny schůzek jednotlivých pracovních skupin 

2. PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti - červenec (14. 7. - knihovna Třinec - dětské oddělení), září
3. PS pro rozvoj matematické gramotnosti - červen (20. 6. - Slavkov), září
4. PS pro rovné příležitosti ve vzdělávání - červen (6. 6. - Lesní školka Stromík), září
5. PS pro polytechnické vzdělávání - červen (24. 6. - ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna), září
6. PS pro neformální vzdělávání - červen (20. 6. - Slavkov u Brna), září

Termín schůzky v září bude společný pro všechny pracovní skupiny. Bude se jednat o závěrečné setkání v rámci projektu MAP II.

Termín bude upřesněn.