pracujeme společně

Pracovní skupiny

organizační struktura MAP III zahrnuje také pracovní skupiny, které řeší problémy dané oblasti  

1. PS pro financování
2. PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti
3. PS pro rozvoj matematické gramotnosti
4. PS pro rovné příležitosti
5. PS pro polytechnické vzdělávání
6. PS pro neformální vzdělávání

Seznam členů pracovních skupin připravujeme. 

plánované termíny schůzek jednotlivých pracovních skupin 

listopad 2022 - PS č. 1, 2, 3
prosinec 2022 - PS č. 4, 5, 6