pracujeme společně

Pracovní skupiny

organizační struktura MAP II zahrnuje také pracovní skupiny, které řeší problémy dané oblasti  

1. PS pro financování
2. PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti
3. PS pro rozvoj matematické gramotnosti
4. PS pro rovné příležitosti
5. PS pro polytechnické vzdělávání
6. PS pro neformální vzdělávání

Plánované termíny schůzek pracovních skupin v roce 2019

2. PS pro matematickou gramotnost
únor, duben, červen, říjen
3. PS pro čtenářskou gramotnost
únor, březen, červen, říjen
4. PS pro rovné příležitosti - termíny schůzek: středa - 14.00
únor, duben, červen, listopad
5. PS pro polytechniku
únor, duben, červen, říjen
6. PS pro neformální vzdělávání
leden, duben, srpen,
říjen

11. 11.
Informujeme - schůzka pracovních skupin
Úvodní schůzka 4 pracovních skupin se bude konat v pondělí 3. prosince ve 14.00 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Slavkově u Brna (Palackého náměstí 65 - 1. patro).Na schůzce seznámíme členy s projektem jako takovým, s činností pracovní skupiny, s organizačními i jinými podmínkami činnosti.Jedná se o pracovní skupiny:
2. PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
3. PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
5. PS pro polytechnické vzdělávání
6. PS pro neformální vzdělávání
Ostatní pracovní skupiny budou mít schůzky v jiném termínu.