MAP I je za námi

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna skončil k 30. dubnu 2018. Chtěli bychom poděkovat za spolupráci členům všech pracovních skupin, řídícího výboru i všem ostatním, kteří s námi po celou dobu řešili různé problémy ve vzdělávání. 
Byly stanoveny jednotlivé cíle koncepce vzdělávání v ORP Slavkov u Brna, také opatření a způsoby k jejich naplnění. Některé z těchto problémů budou řešeny v následném MAP II. 
Jedním z hlavních cílů projektu bylo navázání spolupráce zřizovatelů, škol i ostatních aktérů ve vzdělávání. S cílem spolupracovat, sdílet dobrou praxi na školách v našem obvodu proběhla setkání na různá témata. V průběhu dvou let se uskutečnilo mnoho úspěšných vzdělávacích akcí pro různé cílové skupiny - pro vedoucí pracovníky škol i jejich zřizovatele, pro pedagogické pracovníky i vedoucí volnočasových aktivit, pro děti i jejich rodiče.

Uvádíme některé z akcí:

 • Nové metody ve čtenářské gramotnosti 
  workshop pro pedagogy a knihovnice
 • První pomoc u dětských úrazů
  praktický seminář pro ped. pracovníky
 • Věda baví předškoláky
  praktická lekce pro předškoláky v ORP
 • Děti a kyberšikana
  seminář pro dospělé i pro žáky ZŠ
 • GDPR
  praktický workshop pro všechny zájemce
 • Představujeme výtvarné techniky
  ukázkový workshop pro pedagogy
 • Muzikoterapie
  hudební objevování pro děti a rodiče
 • Den řemesel
  projektové dopoledne pro žáky ZŠ
 • Zahrada přírodního stylu
  exkurze do školních zahrad 
 • Doporučuji knihu
  výstava dětských knih pro rodiče
 • Reedukační skupiny
  seminář pro pedagogy
 • Jak na elektrohrátky?
  Ukázková hodina kroužku pro vedoucí
   
 • Přijďte za pejskem do knihovny
  děti a prarodiče společně v knihovně
 • Život s dětmi s ADHD
  seminář pro rodiče a pedagogy
 • Autorské čtení
  ukázková hodina pro děti s autorkou Petrou Braunovou
 • a další