výměnný fond pomůcek pro MŠ a ZŠ v ORP Slavkov u Brna

Matematické pomůcky

V rámci aktivity implementace byl vytvořen  a průběžně bude doplňován výměnný fond matematických pomůcek, které mohou využívat základní i mateřské školy v ORP Slavkov u Brna. Pomůcky jsou vybírány pracovní skupinou pro matematickou gramotnost a na základě již získaných zkušeností při výuce matematiky. 

Výpůjčka se řídí smlouvou, která je sepisována zástupcem realizačního týmu projektu a školou (zastoupenou vyučujícím). Smlouva vymezuje způsob předání, využívání pomůcek na základní škole a další práva a povinnosti smluvních stran. Výpůjčka je bezplatná.

V rámci implementační aktivity budou také pořádány semináře, na kterých budou ostatní vyučující matematiky seznámeni s nabídkou, využitím jednotlivých pomůcek a také s dalšími pomůckami. Hlavním cílem je zatraktivnění výuky matematiky. 

Současný stav:
Dřevěné sudoku - v současné době zapůjčeno - volné od 1. 12.
Metaforms - v současné době volných 8 ks 

Po vyplnění formuláře budete kontaktováni.

Další informace: J. Schovancová slavkovsko@seznam.cz

V současné době jsou v nabídce následující pomůcky:

  • Králík KUK - logická hra pro nejmenší děti, vhodná pro rozvoj předmatematické gramotnosti a logického myšlení dětí a jejich prostorové orientace. K dispozici jsou 4 kusy, při práci je předpokládána spolupráce dětí a práce ve skupinách. Vhodné pro děti předškolního oddělení MŠ a 1. ročníku základní školy.
  • Kriteria - hra pro rozvoj logického myšlení. Vhodná pro žáky základní školy, úkoly mají stoupající úroveň obtížnosti. K dispozici 12 kusů (vhodné pro jednotlivce i dvojice).
  • Architecto - stavebnice pro rozvoj prostorového myšlení. Vhodné pro žáky od 10 let. K dispozici je 12 ks stavebnic (vhodné pro dvojice).
  • Metaforms - logická hra vhodná pro všechny ročníky základní školy se stoupající úrovní obtížnosti. K dispozici je 12 ks stavebnic (vhodné pro dvojice).
  • Dřevěné sudoku - oblíbená hra pro rozvoj logického myšlení, barevné kostky - 6 ks

V nabídce k zápůjčce jsou také 2 druhy stolních matematických her:
- Matematická hra - jednotky délky - 1 ks
- Matematická hra - malá násobilka - 1 ks

Mobilní dílna

S cílem podporovat u dětí zájem o technické obory byl zakoupen soubor základního nářadí, které bude využíváno jako mobilní dílna pro lektory z řad RT, případně bude zapůjčeno jednotlivým MŠ a ZŠ.

Pracovní pomůcky budou dále využity při pořádání workshopů v mateřských školách, školních družinách, při pořádání soutěží pro žáky aj.

Po vyplnění formuláře budete kontaktováni.

Další informace: P. Hrozek map2slavkov@seznam.cz

Roboti Ozoboti

Informatické a logické myšlení rozvíjí u dětí také roboti Ozoboti. Seznámili jsme s nimi na  Slavkovsku již přes 330 dětí. Ve druhém roce projektu připravujeme opět aktivity pro mateřské školy i družiny. 

V případně, že naše miniaturní robotky nebudeme zrovna někde představovat, bude možnost zapůjčit je jednotlivým MŠ a ZŠ.  

Po vyplnění formuláře budete kontaktováni.

Další informace: P. Hrozek map2slavkov@seznam.cz