logopedie ve školce

Nejčastější obtíže spojené s narušenou komunikační schopností v MŠ aneb logopedie ve školce


workshop je určený pro zájemce z řad pedagogických pracovníků i asistentek mateřských škol Slavkovska, vyučujících I. stupně škol základních

Přednášející: Mgr. Lea Šafránková (logoped - speciální pedagog)

Termín: středa 3. dubna 2024
Čas: 14.00 až 17.00

Místo: Slavkov u Brna, zasedací místnost radnice, Palackého náměstí 65 

Slovo lektorky:
Tímto tématem bych ráda pedagogům shrnula to podstatné, s čím se mohou setkávat v rámci obtíží spojených s vývojem řeči u dětí v MŠ. Řekneme si, co lze zařadit do předškolního vzdělávání, aby to dětem následně pomohlo nejen ve správném vývoji řeči, ale i v celkovém psychomotorickém vývoji. Ukážeme si, že důležité a přínosné je vést děti k elementárním dovednostem. Postupovat logicky od nejjednoduššího a tím stavět na pevných základech.

Mezi důležité oblasti komplexního rozvoje mimo jiné patří:

  • příjem tekutin a potravy, smyslové vnímání, hrubá motorika (koordinace, propriocepce), jemná motorika (hmat), grafomotorika, motorika mluvidel, ale také pozornost, myšlení, logické uvažování, sociální interakce….

Vyjmenujeme si základní projevy, které se mohou u dětí v MŠ objevovat. Seznámím vás s vhodnými pomůckami, knihami. Neopomeneme si sdělit, na koho a kam se v případě pochybností s projevy dětí obrátit.

Každé dítě má nárok na svůj individuální vývoj a projevy.

Při pozorování dětí je ale dobré odlišit fakta, zda ten či onen projev lze již považovat za narušenou komunikační schopnost. Některé z projevů jsou již fyziologickými jevy. Věnujme řeči dětí odpovídající péči v předškolním věku, ulehčíme tak jejich lepší začlenění do kolektivu a přechod do základní školy.

Děkujeme za nahlášení účasti do 22. 3. 2024 přes registrační formulář nebo zasláním zprávy na slavkovsko@seznam.cz. Přihlášení je nutné z organizačních důvodů

Další informace: J. Schovancová (slavkovsko@seznam.cz). Seminář je financován z projektu, pro účastníky je zdarma. Těšíme se na setkání.