Žijeme na Slavkovsku

Žijeme na Slavkovsku, učíme se o Slavkovsku

Slavkovsko
regionální učebnice pro základní školy

V rámci projektu MAP II vznikla interaktivní učebnice Slavkovska pro základní školy. Je výsledkem činnosti kolektivu spolupracujících pedagogů s dlouhodobou praxí, zkušenostmi a dalších subjektů se znalostí našeho regionu Slavkovska. Dává si za cíl pokrýt chybějící oblast regionální tématiky ve výuce žáků na základních školách v ORP Slavkov u Brna.

Učebnice byla vydána s cílem prohloubit u dětí zájem o oblast, ve které žijí. Není ale turistickým průvodcem, nenahrazuje encyklopedie nebo historické kroniky, případně učebnice do různých předmětů. Umožní ale nahlédnout do historie i přítomnosti oblasti, seznamuje se zajímavostmi a je doplněna úkoly různého charakteru. 

Regionální učebnice může být využita v různých předmětech, které se zabývají naší oblastí, a to na I. i II. stupni základních škol. Věříme, že bude přínosem i pro dospělé; vyučující, rodiče i ostatní zájemce.
Přejeme všem, aby informace o Slavkovsku byly nejen poučením, ale především zábavou.  

I-učebnice využívá čtečku Publi od firmy Code Creator, s.r.o. Uživatel si ji může stáhnout do svého počítače, mobilu, tabletu, které fungují na některé ze tří platforem (Microsoft, Google Play i App Store). Pro další práci pak není nutné připojení na internet. www.publi.cz

Nabídka semináře

Pro všechny zájemce - vyučující všech ročníků základních škol, asistentky, družinářky, vedoucí NNO, knihovnice a další je připraven 

seminář věnovaný místně zakotvenému učení a věnovaný naší oblasti - Slavkovsku
možno objednat pro sborovnu, pro obec, knihovnu

Program - seznámení s i-učebnicí Slavkovska
Seznámíme vás s novou interaktivní učebnicí Slavkovska, která je pro všechny školy, neziskovky, knihovny připravena zdarma. Představíme její jednotlivé části, ovládání a interaktivní cvičení, úkoly pro děti různého věku. 

Seminář povede a další informace podá J. Schovancová (slavkovsko@seznam.cz). 

Vlastní notebooky výhodou.  

Poznámka:

Učebnice není "nafukovací". Pokud ale víte o informacích, které by měly v učebnici být, prosím, zašlete je. Budu velmi ráda, budu je shromažďovat a knihu "doladíme". Pokud najdete chybky, případně grafické nedostatky - prosíme o toleranci. Již nyní o některých víme. Opět shromažďuji a zašlu k opravě více věcí najednou.                                                             Jitka Schovancová 

Tento odkaz umožní získat verzi učebnice, kterou ale musíte používat pouze při stálém připojení k internetu.